Grundläggande uppgifter i Excel 2013

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst. Nyckeln till hela dess potential är rutnätet med celler. Celler kan innehålla tal, text eller formler. Du skriver in data i cellerna och grupperar dem i rader och kolumner. Därmed kan du addera dina data, sortera och filtrera dem, föra in dem i tabeller och skapa snygga diagram. Den här artikeln innehåller grundläggande instruktioner som hjälper dig att komma igång.

Tips: Du kan ta del av en kurs där du får hjälp att skapa din först arbetsbok i Skapa din första Excel 2013-arbetsbok. Läs mer om de nya funktionerna i Nyheter i Excel 2013.

Skapa en ny arbetsbok

Excel-dokument kallas för arbetsböcker. Varje arbetsbok har blad, som kallas kalkylblad. Du kan lägga till så många blad du vill i en arbetsbok, eller du kan skapa en ny arbetsbok om du vill ha dessa data separat.

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.

 2. Klicka på Tom arbetsbok under Nytt.

  Ny tom arbetsbok

Överst på sidan

Skriva in data

 1. Klicka i en tom cell, till exempel cell A1 i ett nytt blad.

Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A.

 1. Skriv text eller ett tal i en cell.

 2. Tryck på Retur eller Tabb för att flytta till nästa cell.

Läs mer om olika sätt att lägga till data i celler manuellt.

Överst på sidan

Använda Autosumma för att lägga till data

När du har skrivit in tal i bladet kanske du vill addera dem. Ett snabbt sätt att göra det är att använda Autosumma.

 1. Markera en cell till höger eller under de tal som du vill lägga till.

 2. Klicka på Start > Autosumma eller tryck på Alt+=.

Autosumma på fliken Start

Autosumma adderar de angränsande talen och visar resultatet i den markerade cellen.

Överst på sidan

Skapa en enkel formel

Att addera tal är bara en av många saker du kan göra, och Excel kan räkna på andra sätt också. Prova några enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera och dividera talen.

 1. Välj en cell och skriv ett likhetstecken (=). Då instruerar du Excel om att den här cellen ska innehålla en formel.

 2. Skriv en kombination av tal och beräkningsoperatorer, till exempel plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera.

Skriv till exempel =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 1. Tryck på Retur. Då utförs beräkningen.

Du kan också trycka på Ctrl+Retur om du vill att markören ska stanna i den aktiva cellen.

Läs mer om hur du skapar enkla formler.

Överst på sidan

Använda ett talformat

Skilj mellan olika typer av tal genom att lägga till ett format, som valuta, procent eller datum.

 1. Markera cellerna med de tal du vill formatera.

 2. Klicka på Start > pilen bredvid Allmänt.

Rutan Formatera tal på fliken Start

 1. Välj ett talformat.

Galleriet Talformat

Om du inte ser det talformat som du letar efter klickar du på Fler talformat.

Läs mer om olika sätt att formatera tal.

Överst på sidan

Föra in data i en tabell

Ett enkelt sätt att utnyttja mycket av styrkan i Excel är att föra in data i en tabell. Då kan du snabbt filtrera och sortera dina data.

 1. Markera data genom att klicka i den första cellen och dra till den sista cellen med data.

Om du vill använda tangentbordet markerar du data genom att hålla ned Skift medan du trycker ned piltangenterna.

 1. Klicka på knappen Snabbanalys Knappen Snabbanalys i det nedre högra hörnet av markeringen.

Markerade data med knappen Snabbanalys synlig

 1. Klicka på Tabeller, flytta markerar till knappen Tabell så ser du hur dina data kommer att visas. Klicka på knappen om du gillar det du ser.

Galleriet Snabbanalystabeller

 1. Nu kan du leka med dina data: Filtrera så att du bara visar vissa data eller sortera dem från till exempel största till minsta. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i tabellrubriken för en kolumn.

 2. Om du vill filtrera data avmarkerar du rutan Markera alla och markerar sedan rutorna för de data du vill visa i tabellen.

Rutan Markera alla i galleriet Sortera och filtrera

 1. Om du vill sortera data klickar du på Sortera A till Ö eller Sortera Ö till A.

Sorteringskommanfon i galleriet Sortera och filtrera

Läs mer om att filtrera data i en Excel-tabell.

Överst på sidan

Visa summa för talen

Med snabbanalysverktygen kan du snabbt visa slutsumman av talen. Du kanske vill veta summan, genomsnittet eller antalet, och i Excel visas resultatet av beräkningen direkt nedanför eller bredvid talen.

 1. Markera cellerna som innehåller de tal du vill summera eller räkna.

 2. Klicka på knappen Snabbanalys Knappen Snabbanalys i det nedre högra hörnet av markeringen.

 3. Klicka på Summor flytta markören över knapparna så visas beräkningsresultatet för talen och klicka sedan på önskad knapp.

Galleriet Snabbanalyssummor

Överst på sidan

Göra data meningsfulla

Villkorsstyrd formatering och miniatyrdiagram kan framhäva de viktigaste data och visa trender i data. Använd verktyget Snabbanalys och prova dynamisk förhandsgranskning.

 1. Markera de data du vill undersöka närmare.

 2. Klicka på knappen Snabbanalys knappbild som visas i det nedre högra hörnet av markeringen.

 3. Titta på alternativen på flikarna Formatering och Minityrdiagram och se hur de påverkar dina data.

Galleriet Snabbanalysformatering

Välj till exempel en färgskala i galleriet Formatering om du vill differentiera mellan höga, medelhöga och låga temperaturer.

Data med en färgskala som villkorsstyrd formatering

 1. När du hittar något som du är nöjd med klickar du på det alternativet.

Läs mer om att använda villkorsstyrd formatering och analysera trender i data med hjälp av miniatyrdiagram.

Överst på sidan

Visa data i ett diagram

Snabbanalysverktyget rekommenderar ett diagram för dina data och ger dig en visuell presentation med några få klick.

 1. Markera cellerna som innehåller de data du vill visa i ett diagram.

 2. Klicka på knappen Snabbanalys knappbild som visas i det nedre högra hörnet av markeringen.

 3. Klicka på Diagram, flytta markören över de rekommenderade diagrammen och se vilket som passar bäst för dina data, och klicka sedan på det du vill ha.

Galleriet Snabbanalysdiagram

Obs!: Olika diagram visas i det här galleriet beroende på vad som rekommenderas för dina data.

Läs mer om andra sätt att skapa diagram.

Överst på sidan

Spara arbetet

 1. Klicka på knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på Ctrl+S.

Knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du har sparat arbetet tidigare är du klar.

 1. Om det här är den första gången går du vidare till nästa steg:

  1. Under Spara som väljer du var du vill spara arbetsboken och bläddrar till en mapp.

  2. Ange ett namn på arbetsboken i rutan Filnamn.

  3. Avsluta genom att klicka på Spara.

Överst på sidan

Skriva ut

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut eller tryck Ctrl+P.

 2. Förhandsgranska sidorna genom att klicka på pilarna Nästa sida och Föregående sida.

  Knapparna Nästa och Föregående i förhandsgranskningsfönstret

  I förhandsgranskningsfönstret visas sidorna i svartvitt eller i färg, beroende på skrivarinställningarna.

  Om du inte gillar hur sidorna kommer att skrivas ut kan du ändra sidmarginalerna eller lägga till sidbrytningar.

 3. Klicka på Skriv ut.

Läs mer om hur du skriver ut ett kalkylblad eller en arbetsbok.

Överst på sidan

Lite mer avancerat

Gå vidare med dina arbetsböcker genom att använda en funktion för att skapa en formel, med hjälp av utsnitt att filtrera data i en Excel-tabelleller lägga till en trendlinje eller medellinje till ett diagram.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×