Grundläggande om former

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I en Microsoft Visio-ritning representerar former både objekt och koncept. En Visio-form kan t.ex. bestå av en enda linje eller en komplicerad kalender. En Visio-form kan vara 1D eller 2D. En 1D-form beter sig som en linje, medan en 2D-form beter sig som en rektangel.

Obs!: Vissa former har egna funktionssätt eller beteenden beroende på ritningstypen och fungerar inte exakt som dessa beskrivningar anger.

Markera en figur

Så här markerar du en form:

  1. Placera pekaren över formen.

  2. När pekaren ändras till en korspil klickar du på formen.

  3. Den markerade formen har markeringshandtag.

Så här markerar du flera former:

  • Klicka på pekaren verktyget Bild av knapp på fliken Start och sedan dra ett markeringsnät runt alla former som du vill markera, eller håll ned SKIFT-tangenten och klicka på varje form.

De markerade formerna omges av en lilafärgad kontur och hela gruppen har markeringshandtag.

Meddelanden: 

  • Om du snabbt vill markera alla former på sidan klickar du på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och klickar sedan på Markera allt.

  • Om du vill avbryta markeringen en av flera markerade former, håller du ned SKIFT och klickar på formen.

Flytta en figur

Om du vill flytta en form placerar du pekaren över formen. När pekaren ändras till en korspil håller du ned musknappen och drar i formen.

Obs!: Om du vill flytta en figur, klicka för att markera den och tryck sedan på en piltangent. Om du vill finjustera formen exakt en bildpunkt håller du ned SKIFT och trycker på en piltangent

Lägga till text i en form

Om du vill lägga till text i en form markerar du den genom att klicka på den en gång och skriver sedan texten.

När du börjar skriva medan en form är markerad ändras den till textredigeringsläge.

Obs!: Om du inte redan har zoomat in formen görs det automatiskt när du börjar skriva. När du vill zooma ut igen klickar du utanför formen.

Redigera text i en form

Om du vill redigera text i en form dubbelklickar du på formen för att komma till textredigeringsläge för den formen.

Du kan också använda textverktyget:

  1. Markera formen genom att klicka på den.

  2. Gå till gruppen Verktyg på fliken Start och klicka på verktyget Text.

  3. Skriv den nya texten och klicka sedan på pekverktyget när du är klar.

Obs!: Om du vill ändra hur formtexten ser ut, markerar du formen och klicka sedan på fliken Start använder du verktygen i grupperna teckensnitt och stycke för att formatera texten.

Ändra storlek på en form

Om du vill ändra bredd och längd på en form markerar du formen, placerar pekaren över ett sidmarkeringshandtag och när pekaren ändras till en dubbelriktad pil drar du markeringshandtaget.

Bredd och längd på den markerade formen visas i statusfältet längst ned i Visio-fönstret.

Obs!: Du kan också ändra storleken på en form i fönstret Storlek och placering. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Storlek och placering. Markera den form som du vill ändra storlek på och ange sedan de önskade värdena för bredd och höjd.

Om du vill bibehålla proportionerna på en form när du ändrar storlek på den drar du i ett av hörnmarkeringshandtagen eller håller ned SKIFT medan du drar i något handtag.

Formatera en form

Om du vill formatera en form markerar du den och använder verktygen Fyllning, Linje och Skuggning på fliken Start.

Rotera en form

Om du vill rotera en form markerar du formen och flytta pekaren över roteringshandtaget tills pekaren blir en cirkel Roteringspekare . Dra i handtaget på den rotation som du vill använda.

Om du vill rotera en form med ett fast värde använder du fönstret Storlek och placering. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Storlek och placering. I rutan Vinkel anger du den vinkel som du vill använda och trycker sedan på RETUR.

Kopiera en form

Om du vill kopiera en form håller du ned CTRL och drar för att skapa en kopia. När du placerat formen på önskad plats släpper du musknappen.

Se fler kommandon för former

Om du vill visa fler kommandon för former högerklickar du på formen för att visa snabbmenyn.

Vissa former har kontrollhandtag som du kan använda för att ändra formen. Varje kontrollhandtag har en funktion som är unika för den form som det visas. Markera formen och placera pekaren över kontrollen handtaget Kontrollhandtag . Dra kontrollhandtaget.

Obs!: Om du vill visa ett tips om kontrollhandtaget placerar du pekaren över det.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×