Grundläggande information om Excel för Mac 2011

Excel-ikon

Hämta den här självstudiekursen i PDF-format och få en introduktion till de uppgifter och funktioner som du använder oftast i Excel för Mac.

Hämta

Kursinnehåll:

Excel är ett kraftfullt kalkyl- och dataanalysprogram, men för att kunna använda det på effektivast möjliga sätt måste du först förstå grunderna. I självstudiekursen behandlas några av de uppgifter och funktioner som du kan använda i alla arbetsböcker.

Innan du börjar
1. Skapa en ny tom arbetsbok
2. Utforska gränssnittet i Excel
3. Flytta inom celler i ett kalkylblad
4. Ange data
5. Markera och formatera data 6
. Kopiera och klistra in formatering och data
7. Redigera data
8. Infoga och ändra storlek på kolumner
9. Spara en arbetsbok i en ny mapp
Snabbreferens

Fler kurser finns tillgängliga på Microsoft Office-utbildning.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×