Grundläggande aktiviteter i Visio 2010

Komma igång med Office 2010 Här följer exempel på några grundläggande uppgifter som du kan utföra för att lära dig använda Microsoft Visio 2010.

I den här artikeln

Vad är Visio?

Dataanslutna Visio-diagram

Webbritningar med Visio-tjänster

Hitta och använda en mall

Skapa ett nytt diagram

Öppna ett diagram

Spara ett diagram

Lägga till en form

Lägga till en koppling mellan två former

Lägga till text i former eller på sidan

Lägga till text i en form

Lägga till text på sidan

Lägga till data i en form

Ansluta datakällor till former

Formatera ett diagram

Skriva ut ett diagram

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Vad är Visio?

Visio 2010 är ett grafiskt ritprogram som hjälper dig att visualisera, utforska och kommunicera komplex information. Med Visio kan du omvandla komplicerade texter och tabeller som är svåra att tolka, till Visio-diagram där informationen visas översiktligt.

Visio innehåller moderna former och mallar för olika typer av diagram, till exempel för IT-hantering, processmodellering, utformning och arkitektur, gränssnittsdesign, HR-hantering projektledning med mera.

Dataanslutna Visio-diagram

I stället för statiska bilder kan du skapa dataanslutna Visio Professional 2010- och Visio Premium 2010-diagram baserade på dina data, som är enkla att uppdatera och som märkbart ökar produktiviteten. Du kan använda en mängd diagrammallar och stenciler i Visio för att förstå, agera på och dela information om företagssystem, resurser och processer i hela organisationen.

Du kan integrera data i former från en rad olika datakällor i realtid, till exempel Excel, Access, SQL, SharePoint-listor eller en OLEDB- eller ODBC-datakälla, med bara några få klick i en guide.

Webbritningar med Visio-tjänster

Vid sidan av de vanliga sätten att dela diagram, via e-post och statiska webbsidor, kan användarna med hjälp av nyheterna i Visio 2010 se ritningar, diagram och processer via en webbläsare – även om de inte har Visio. Du kan publicera Visio Professional 2010- och Visio Premium 2010-webbritningar med hjälp av Visio Services, en funktion i SharePoint Server 2010 för att visa interaktiva och dataanslutna diagram. Dina Visio-webbritningar kan visa data från flera olika datakällor, till exempel Excel, SQL, SharePoint-listor eller en OLEDB- eller ODBC-datakälla.

Varning:  Access Services stöds inte för datalänkning i Visio-webbritningar.

Om du dessutom kopplar webbdiagrammen till en källfil som kan uppdateras, ser granskarna realtidsdata i formerna och har alltid tillgång till den senaste informationen.

Överst på sidan

Hitta och använda en mall

Med Visio 2010 kan du använda inbyggda mallar, använda egna anpassade mallar och söka bland en mängd utformade mallar på Office.com. På Office.com hittar du en mängd populära Visio-mallar, däribland processdiagram, nätverksdiagram och planritningar.

Så här hittar och använder du en mall i Visio:

 1. Klicka på Nytt på fliken Arkiv.

 2. Gör något av följande under Välj en mall:

  • Om du vill använda en av de inbyggda mallarna klickar du på önskad kategori under Mallkategorier, klickar på önskad mall och klickar sedan på Skapa.

  • Om du vill återanvända en mall som du nyligen använt klickar du på den aktuella mallen under Senast använda mallar och klickar sedan på Skapa.

  • Om du vill använda en anpassad mall klickar du på Nytt från befintligt under Fler sätt att komma igång, navigerar till den aktuella filen och klickar sedan på Skapa nytt.

  • Om du vill leta efter en mall på Office.com klickar du på Mallar på Office.com under Fler sätt att komma igång, markerar önskad mall och klickar sedan på Hämta för att hämta mallen från Office.com till datorn.

Obs!:  Du kan också söka efter mallar på Office.com inifrån Visio genom att klicka på Mallar på Office.com under Fler sätt att komma igång. I rutan Sök efter mallar på Office.com skriver du in en eller fler söktermer och klickar sedan på pilknappen för att söka.

Överst på sidan

Skapa ett nytt diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv. Backstage-vyn öppnas.

  Obs!:  Backstage-vyn visas när du öppnar Visio. Om du precis har öppnat Visio fortsätter du till nästa steg.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Tom ritning vid Fler sätt att komma igång under Välj en mall.

 4. Klicka på Skapa.

När diagrammallen öppnas upptar en tom diagramsida det mesta av utrymmet. Längs sidan visas fönstret Former som innehåller flera stenciler fulla med former.

Stencilen Avdelning i fönstret Former

Stencilerna identifieras med namnlister överst i fönstret Former . Du kan behöva rulla i namnlistrutan för att visa alla. När du klickar på namnlisten i en stencil visas formerna i fönstret nedanför.

Överst på sidan

Öppna ett diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

 2. Till vänster i dialogrutan Öppna klickar du på den enhet eller mapp som innehåller ritningen.

 3. Öppna mappen som innehåller den aktuella ritningen, till höger i dialogrutan Öppna .

 4. Klicka på ritningen och klicka sedan på Öppna.

Överst på sidan

Spara ett diagram

Du kan spara diagrammet som en standard-Visio-fil som du kan dela med andra som har Visio. Dessutom finns många olika format som du kan spara diagrammet i direkt från dialogrutan Spara som.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som och välj ett format i listan Filformat.

De olika formaten är användbara för olika sätt att använda eller dela diagrammet.

 • Standardbildfil    t.ex. JPG-, PNG- och BMP-format.

 • Webbsida    i HTM-format. Bildfiler och andra resursfiler sparas i en undermapp till platsen där du sparar HTM-filen.

 • PDF- eller XPS-fil   

 • AutoCAD-ritning     i DWG- eller DXF-format.

Överst på sidan

Lägga till en form

 1. Klicka på den aktuella formen i fönstret Figurer och håll musknappen nedtryckt.

 2. Dra formen till diagramsidan.

Mer information om hur du lägger till former finns i Använda fönstret Former för att ordna och hitta former och Hitta fler former och stenciler.

Överst på sidan

Lägga till en koppling mellan två former

Så här lägger du till en form på ritningssidan så att den kopplas automatiskt när du lägger till den:

 1. Dra först en form till ritningssidan.

 2. Håll pekaren över formen på sidan. Lägg märke till att små blå pilar visas längs fyra av formens sidor. Det är pilar för Koppla ihop automatiskt som du kan använda när du kopplar ihop former.

  Form med pilar för Koppla ihop automatiskt

  Formen Serviceförfrågan med pilar för Koppla ihop automatiskt visas.

 3. Flytta pekaren så att den täcker en av pilarna.

  Ett miniverktygsfält som innehåller fyra former visas, och en förhandsgranskningsform kan också visas på sidan. När du flyttar markören över formerna på miniverktygsfältet visas förhandsgranskningar av formerna. Formerna på verktygsfältet är de fyra översta formerna från området Snabbformer.

 4. Klicka på en av formerna på miniverktygsfältet om du vill lägga till den på sidan.

Så här kopplar du automatiskt ihop två former när du drar den andra formen till sidan:

 1. Dra en form till ritningssidan.

 2. Dra ytterligare en form till ritningssidan och håll den så att den täcker den första formen, men släpp den inte än. Lägg märke till att pilarna för Koppla ihop automatiskt visas.

  Koppla ihop former genom att släppa en form på pilen för Koppla ihop automatiskt för en annan form

  Formen Analysera placeras på den nedersta pilen för Koppla ihop automatiskt på Serviceförfrågan- formen.

 3. Flytta den andra formen nedåt och över pilen för Koppla ihop automatiskt som pekar i önskad riktning, och släpp den sedan på pilen.

  Två ihopkopplade former

  Formen Analysera placeras på standardavstånd från formen Serviceförfrågan och kopplas automatiskt.

Så här kopplar du ihop två former som redan finns på sidan:

 1. Håll muspekaren över en av formerna du vill koppla ihop.

 2. När pilarna för Koppla ihop automatiskt visas flyttar du markören över en pil som pekar mot den andra formen.

 3. Klicka på och håll ned pilen för Koppla ihop automatiskt och dra sedan en koppling från den till mitten av den andra formen.

  När pilen är över mitten på den andra formen visas en röd kant runt formen. Fäst eller "limma" kopplingen mot formen genom att släppa kopplingen.

Mer information om hur du kopplar ihop former finns i Koppla ihop former med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt eller kopplingsverktyget.

Överst på sidan

Lägga till text i former eller på sidan

Lägga till text i en form

 1. Markera formen som du vill lägga till text i.

 2. Skriv in texten.

  När du börjar skriva ändras den markerade formen till textredigeringsläge. Om du vill lägga till en rad med text trycker du på Retur.

 3. Klicka på ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

 4. Markera formen igen. Ett litet gult kontrollhandtag visas i textområdet. Flytta texten genom att dra i det gula kontrollhandtaget.

Överst på sidan

Lägga till text på sidan

 1. Gå till gruppen Verktyg på fliken Start och klicka på verktyget Text.

 2. Klicka på ett tomt område på sidan. En textruta visas.

 3. Skriv in texten.

 4. Gå till gruppen Verktyg på fliken Start och klicka på Pekverktyg om du vill sluta använda verktyget Text.

Textrutan har nu samma egenskaper som andra former. Du kan markera den och skriva om du vill ändra texten, du kan dra den till en annan del av sidan och du kan formatera texten med hjälp av grupperna Tecken och Stycke på fliken Start. Dessutom visas pilarna för Koppla ihop automatiskt när du håller markören över texten så att du kan koppla texten till andra former.

Mer information om hur du lägger till textblock finns i Lägga till, redigera, flytta eller rotera text och textblock.

Överst på sidan

Lägga till data i en form

Så här lägger du till data i en befintlig dataegenskap eller ett befintligt fält i en form:

 1. Markera en form på ritningssidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka på Formdata.

 3. Ange informationen på önskad rad i fönstret Formdata.

Så här definierar du en ny dataegenskap eller ett nytt fält för en form:

 1. Markera en form på ritningssidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka på Definiera formdata.

 3. Klicka på Nytt i dialogrutan Definiera formdata

 4. I rutan Etikett tar du bort standardtexten och ger egenskapen ett namn.

 5. I listan Typ väljer du den typ av data som ska anges i egenkapen.

  Tips:  Om du vill att egenskapen ska hantera text (t.ex. personnamn) som datatyp väljer du Sträng.

 6. I rutan Värde anger du värdet för den aktuella informationen.

 7. Klicka på OK .

 8. Högerklicka på formen igen, peka på Data och klicka nu på Formdata.

Fönstret Formdata öppnas med alla data som har definierats för formen. Om alla former innehåller specifik information kan du lämna fönstret Formdata öppet och klicka på de former som du är intresserad av, för att visa de data formerna innehåller.

Överst på sidan

Ansluta datakällor till former

Att lägga till formdata manuellt kan göra ett diagram mycket mer användbart, men om informationen finns i en databas eller en Excel-arbetsbok kan du hämta den automatiskt till diagrammet och koppla raderna med data till specifika former.

Använd guiden Dataväljare om du vill importera data till fönstret Externa data.

De data som visas i fönstret Externa data är en ögonblicksbild av dina källdata vid importtillfället. Du kan uppdatera dem i ritningen så att de matchar ändringarna i dina källdata genom att klicka på Uppdatera alla på fliken Data.

 1. Gå till gruppen Externa data på fliken Data och klicka på Länka data till former.

 2. På den första sidan i guiden Dataväljare väljer du vilken av följande typer av datakällor som innehåller de data du använder:

  • Microsoft Office Excel-arbetsbok

  • Microsoft Office Access-databas

  • Microsoft Windows SharePoint Services-lista

  • Microsoft SQL Server-databas

  • Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla

 3. Slutför resten av guiden.

När du klickar på Slutför på den sista sidan i guiden Dataanslutning visas fönstret Externa data med dina importerade data i ett rutnät. Dra en rad med data till en form om du automatiskt vill lägga till informationen i formens Formdata. Du kan även markera en form som ska innehålla dina data i fönstret Former och sedan dra en rad med data och släppa den på ett tomt område på sidan. Den markerade formen läggs till på sidan och kopplas till dessa data.

Överst på sidan

Formatera ett diagram

Så här lägger du till en bakgrund i ritningen:

 1. Klicka på fliken Design.

 2. Klicka på Bakgrunder i gruppen Bakgrunder.

 3. Klicka på önskad bakgrund. En ny bakgrundssida läggs till i diagrammet och visas på sidflikarna längst ned i diagramområdet.

Så här lägger du till en kantlinje eller rubrik i ritningen:

 1. Klicka på Kantlinjer och rubriker på fliken Design.

 2. Klicka på önskad rubrik.

  Rubriken och kantlinjerna läggs till på bakgrundssidan (som standard med namnet VBakgrund-1). Om du vill ändra rubriken och annan text måste du göra ändringarna på bakgrundssidan. Det går inte att ändra rubriken på några andra sidor.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

  Sidflikar med sidan VBakgrund

 4. Klicka på rubriktexten. Hela kantlinjen markeras men om du börjar skriva ändras standardrubriktexten.

 5. Ange önskad rubrik.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klickar sedan på den text du vill ändra och börjar skriva.

Så här lägger du till ett enhetligt färgschema och andra formateringseffekter:

 1. Håll pekaren över olika tema i galleriet i gruppen Teman på fliken Design. En förhandsgranskning av temat visas på sidan.

  Om du vill se fler tillgängliga teman klickar du på Mer Knappen Mer .

 2. Klicka på temat som du vill använda i diagrammet.

Överst på sidan

Skriva ut ett diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut diagrammet.

 3. Gör följande i dialogrutan Skriv ut:

  • Välj önskad skrivare i rutan Namn (om den inte redan är vald).

  • Under Sidintervall anger du vilka sidor i ritningen som ska skrivas ut.

  • Ange hur många kopior du vill skriva ut under Kopior.

 4. Klicka på OK när du vill skriva ut.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×