Grundläggande aktiviteter i Project 2013

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett tomt projekt kan vara avskräckande, särskilt om du har använt project management. Men med några få klickningar kan du knacka på kraften i Project 2013 för att konvertera din att göra-lista till ett komplett projekt för att hantera och dela med ditt team och intressenter.

En mer detaljerad vy till hur du kan lära dig projektledning när du använder Project besöka Vägkarta som project management.

Lägg till aktivitet

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

 2. Skriv in ett namn i det första tomma fältet Aktivitetsnamn i aktivitetslistan.

 3. Tryck på Retur.

Aktivitetslista i Gantt-schemat.

Om det tar för lång tid att lägga till en aktivitet åt gången kan du även:

Överst på sidan

Dispositionsaktiviteter

Visa aktivitetshierarkier med indrag, alltså att göra din aktivitetslista till en disposition över ditt projekt. En indragen aktivitet blir till en underaktivitet för aktiviteten ovanför, som blir en sammanfattningsaktivitet.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

 2. Klicka på den aktivitet du vill dra in i kolumnen Aktivitetsnamn.

 3. Klicka på Aktiviteter > Dra in aktivitet Knappen Dra in aktivitet i menyfliksområdet. Aktiviteten blir en underaktivitet.

 4. Klicka på Dra ut aktivitet Aktivitetsknappen Minska indrag i menyfliksområdet. om du vill flytta tillbaka aktiviteten till nivån över, då är den inte längre en underaktivitet.

En aktivitetslista med sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter i Gantt-schemat

Om du vill få mer information om hur du skapar en disposition för dina aktiviteter kan du läsa mer i avsnittet Skapa underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter.

Överst på sidan

Länka aktiviteter

Du kan länka två aktiviteter i ett projekt för att visa deras relation (kallas även ett aktivitetssamband). Beroenden enhet projektschemat – när du länkar aktiviteter, alla ändringar du gör i en påverkar andra som påverkar nästa och så vidare.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

 2. Håll ned Ctrl och klicka på de två aktiviteter som du vill länka (i kolumnen Aktivitetsnamn).

 3. Klicka på Aktivitet > Länka markerade uppgifter Knappen Länka aktiviteter på fliken Aktiviteter i menyfliksområdet .

Tre länkade aktiviteter i ett Gantt-schema

I Project stöds fyra typer av aktivitetslänkar. Om du vill ändra länktypen eller ta bort länken helt ser du avsnittet Ändra en aktivitetslänk.

Överst på sidan

Ändra din vy

Project 2013 börjar du med försökt och SANT Gantt-schemat, men du har dussintals andra alternativ för att visa dina aktiviteter och resurser och hur de är alla anslutna. Du kan ändra en vy så att den uppfyller dina specifika behov.

 1. Klicka på fliken Visa.

 2. Klicka på den vy du vill använda i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.

 3. Om du vill visa alla tillgängliga vyer klickar du på Gantt-schema > Fler vyer och väljer sedan mellan alternativen i dialogrutan Fler vyer.

Gruppen Aktivitetsvyer i menyfliksområdet och den del av exempelinnehållet Nätverksdiagram

Om du vill ha mer information (det finns mycket mer!) går du till Välj rätt vy för ditt projekt..

Överst på sidan

Skriv ut ditt projekt

Att skriva ut en vy eller rapport i Project fungerar på liknande sätt som utskrifter i andra Office-program:

Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

Knappen Skriv ut och utskriftsalternativ i Backstage-vyn

Men det kan krävas lite arbete för att endast få med den specifika projektinformationen som du vill dela med dina intressentgrupper i din utskrift.

Läs mer

Om du vill lära dig mer om projektledning samtidigt som du använder alla funktioner i Project ska du titta på Färdplan till projektledning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×