Grundläggande åtgärder i SharePoint Server 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Komma igång med Office 2010 Här följer några grundläggande uppgifter och information så att du lär dig hur du använder Microsoft SharePoint Server 2010.

I den här artikeln

Översikt över SharePoint Foundation och SharePoint Server

Funktionerna i SharePoint Server

Delar av en SharePoint-webbplats

Webbplats specifik information som påverkar din upplevelse

Lägg till innehåll på en webbplats

Hantera och arbeta med webbplatsinnehåll

Översikt över SharePoint Foundation och SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 är den underliggande teknik för SharePoint-webbplatser som är tillgängliga utan kostnad och kallades Windows SharePoint Services i tidigare versioner. SharePoint Server 2010 är beroende av SharePoint Foundation technology att ge en konsekvent och välbekanta för listor och bibliotek, Webbplatsadministration och anpassa webbplatser. Funktioner som är tillgängliga i SharePoint Foundation är också tillgängliga i SharePoint Server 2010.

SharePoint Server 2010 utökas dock SharePoint Foundation genom att ge tilläggsfunktioner och funktioner. Till exempel innehåller både SharePoint Server och SharePoint Foundation webbplatsmallar för samarbete med kollegor på gruppwebbplatser, bloggar och mötesarbetsytor. SharePoint Server innehåller dock datorer sociala funktioner som märkning och nyheter feeds som hjälper till att personer i din organisation att hitta, ordna, navigerar i och dela information med kollegor. På samma sätt förbättrar SharePoint Server search-teknik från SharePoint Foundation som innehåller funktioner som är användbart för anställda i stora organisationer, till exempel möjligheten att söka efter affärsdata i SAP, Siebel och andra affärsprogram.

SharePoint Foundation och SharePoint Server är avsedda att arbeta effektivt med andra program, servrar och tekniker, däribland dem i Microsoft Office system. Du kan till exempel ta en webbplats, lista eller bibliotek offline i SharePoint Workspace, arbeta med webbplatsinnehåll medan du är frånkopplad från nätverket och sedan automatiskt synkronisera dina ändringar när du återansluter. Du kan utföra många SharePoint aktiviteter från välbekanta Microsoft Office-program. Du kan till exempel starta eller delta i ett arbetsflöde för att godkänna en utgiftsrapport från Microsoft Word.

Funktionerna i SharePoint Server

Funktionerna i SharePoint Server 2010 fokuserar på sex områden. I den här artikeln introduceras kortfattat var och en av dessa funktioner och länkar till relaterade artiklar där du kan lära dig mer.

Samarbete och sociala molntjänster

SharePoint Server 2010 utökas samarbetsfunktionerna i SharePoint Foundation genom att marknadsföra enkelt redigering från webbläsaren eller välbekanta program, till exempel Microsoft Word, hjälper användare relatera resurser med taggar och klassificeringar och hjälper människor hitta svar snabbare när de nyheter feeds och personer som söker.

En av de primära platserna där du kan dra nytta av de här funktionerna är på min webbplats. Min webbplats är en egen SharePoint-webbplats där du kan dela dokument, länkar och information om dig själv i en online-profilen. Du kan också blogg om ämnen intresse eller söker efter den information du behöver göra ditt jobb.

WN-profil

Du bestämmer dig för vilken information som du vill dela och vilken information du vill ska vara privat på min webbplats. Därefter kan du flagga länkar till information och hitta information som andra personer tagg eller dela på sina nyhetsfeeds. Om du vill veta mer om hur du hanterar information på min webbplats, läser du avsnittet Hantera den information som du vill dela med min webbplats och profil.

SharePoint Server 2010 gör det också möjligt deltagande var som helst genom att erbjuda en omfattande SharePoint Workspace-upplevelse medan online eller frånkopplad från nätverket och frigöra användare för att samarbeta i farten.

Innehållshantering

Enterprise innehåll Management (ECM) från Microsoft hjälper organisationer hantera de utmaningar med stora mängder ohanterad innehåll. SharePoint Server 2010 är en central del av Microsoft ECM-lösning som omfattar innehållshantering till varje anställd i en organisation genom integrering med välbekanta verktyg, till exempel Microsoft Office-systemet. Microsoft ECM lösningen innehåller funktioner för hantering av hela livscykeln för innehåll, från början till redigering och samarbete upphör att gälla – på en enda plattform.

SharePoint Server 2010 hjälper organisationer hantera hela livscykeln för innehåll genom att tillhandahålla olika uppsättningar med funktioner som kan organisationer att uppnå följande mål:

 • Hantera olika typer av innehåll    Dokumenthantering -funktioner i SharePoint Server 2010 hjälper organisationer konsolidera olika typer av innehåll från flera platser i en centralt hanterade databas med konsekvent kategorisering. Det nya dokumentet anger funktionen aktiverar din organisation att skapa och hantera arbete produkter som omfattar flera dokument. Integrerad sökfunktioner hjälpa andra att hitta, dela och använda den här informationen. Hantering av metadata -funktioner, till exempel funktionen termlagringsplatsen hjälper organisationer för central hantering av metadata på webbplatser. Metadata är information om data som används för att identifiera struktur och hitta och hantera information. Nytt stöd för metadata-driven navigering och möjligheten att bädda in metadatafält i dokument förbättrar information Sök och identifiering. Också du kan skydda innehåll mot obehörig åtkomst. Samarbetsverktyg, till exempel arbetsflöde, hjälpa andra att arbeta bättre tillsammans för att skapa, granska och godkänna på ett strukturerat sätt.

 • Uppfyller efterlevnad och juridiska krav    Hantering av arkivhandlingar -funktioner i SharePoint Server 2010 kan organisationer att lagra och skydda affärsposter, antingen på plats bredvid pågående poster eller i en låst central databas. Organisationer kan använda principer för förfallodatum för poster så att de finns kvar för den lämpliga tidsperioden att följa föreskrifter eller företagets principer kan därmed åtgärdar juridisk risk för organisationen. Granskningshistorik bevisa för interna och externa granskare och att poster har kvar på rätt sätt. Undantag kan placeras på specifika poster under juridiska så förhindrar du att handlingen.

 • Effektivt hantera flera webbplatser    Funktioner för hantering av webbinnehåll i SharePoint Server 2010 möjligt för andra att publicera webbinnehåll med en enkel att använda redigeringsverktyg och en inbyggd godkännandeprocessen. Anställda kan ladda upp innehåll – inklusive bilder, ljud och video – till webbplatser i tid utan omfattande stöd från IT-personal. Nytt stöd för multimedia innehåller en ny Resursbibliotek med omfattande vyer och datumväljare; stöd för videoklipp som en innehållstyp för SharePoint, en direktuppspelning video infrastruktur och en skinable Silverlight media player. Mallar i form av huvudsidor och sidlayouter kan organisationer använda konsekvent profiler på sidor. Inbyggda Web analytics-funktioner har stöd för trafik, Sök och lager analytics-rapporter. SharePoint Server 2010 erbjuder också en enskild distributions- och infrastruktur för intranät, extranät och Internet-platser och för flerspråkiga webbplatser.

Företagssökning

SharePoint Server 2010 ger en kraftfull Sök-infrastruktur som kompletterar andra business productivity funktioner sådana innehållshantering för företag och samarbete så att andra kan få bättre svar snabbare och förstärker inverkan knowledge och expertis.

Sökningen tar hänsyn till din personliga kontexten och hjälper dig att förfina sökningen genom att använda interaktiva navigering för den information du behöver. SharePoint Server utökar räckhåll för Sök över fler innehållskällor och innehållstyper att ansluta till all information på ditt företag – inklusive företagsprogram, till exempel SAP, Siebel eller anpassade databaser – och se uppgifterna till den personer som behöver den.

Business Intelligence

Business intelligence är en uppsättning metoder, teknik och processer som hämtar information som lagras i organisationens system och gör det rekommenderade åtgärder genom att placera den i händer för de personer som behöver den mest så att de kan göra välgrundade beslut. Som en viktig del av Microsoft business intelligence platform hjälper SharePoint Server 2010 dig att utöka business intelligence-funktioner för alla inom en organisation, så att alla har tillgång till rätt data för att fatta rätt beslut.

Din organisation lagrar förmodligen data i olika format, till exempel databaser, e-postmeddelanden och filer. SharePoint Server 2010 hjälper dig att extrahera data från olika källor och presentera data på ett sätt som underlättar analys och beslutsfattande.

Excel Services kan fatta bättre beslut att publicera, dela och hantera Excel-arbetsböcker på en SharePoint-webbplats. Andra personer i organisationen kan ändra cellvärden, formler och formatering från webbläsaren när de analyserar data.

PerformancePoint Services i SharePoint Server 2010 kan öka insyn i viktiga organisationens mål och mått och aktivera rikare djup för analys och insikt. Du eller andra i organisationen kan skapa och använda interaktiva instrumentpaneler med styrkort, rapporter och filter för att hitta trender. Du kan också lägga till omfattande diagram i SharePoint-webbplatser och ansluta diagrammen till data från en mängd olika källor, bland annat SharePoint-listor, externa datalistor, Business Data Connectivity Services, Excel Services eller andra webbdelar.

Portaler

Med SharePoint Server 2010, organisationer skapa och underhålla portalwebbplatser för alla aspekter av verksamheten (enterprise intranät portaler, företagets webbplatser på Internet och avdelningar portalwebbplatser). Företagets intranät och portaler avdelningar kan ansluta enskilda platser inom ett företag och konsolidera åtkomst till befintliga affärsprogram. Grupper och personer i organisationen kan använda en portalwebbplats åt expertis, information och affärsprogram som de behöver för att utföra sina uppgifter.

Personer inom en organisation som använder en portalwebbplats kan dra nytta av deras min webbplats-webbplatser. Min webbplats är en personlig webbplats som ger dig en central plats där du vill hantera och lagra dina dokument, innehåll, länkar och kontakter. Min webbplats fungerar som en kontaktpunkt för andra användare i din organisation att söka efter information om hur du dina kunskaper och dina intressen. Mina webbplatser innehåller datorer sociala funktioner som nämns tidigare i den här artikeln.

SharePoint Server 2010 innehåller också funktioner som organisationer kan använda för att anpassa förfarandet för en portalwebbplats för enskilda användare, bland annat när du riktar innehåll till specifika typer av användare. Din organisation kan anpassa ytterligare portalwebbplatsen med hjälp av ett SharePoint-kompatibelt webbdesignprogram, till exempel SharePoint Server 2010.

Affärsprocess och formulär

SharePoint Server 2010 innehåller många funktioner som kan hjälpa dig att integrera och effektivisera dina affärsprocesser. Arbetsflöden kan effektivisera kostnaden för samordna vanliga affärsprocesser, till exempel project godkännande eller dokument granska genom att hantera och följa upp uppgifter som hör till dessa processer. SharePoint Server 2010 har flera fördefinierade arbetsflöden som du kan använda som de är eller anpassa efter dina behov. Du kan också använda SharePoint Designer för att skapa anpassade arbetsflöden som har stöd för din unika affärsprocesser.

Du kan också skapa webbläsarbaserat formulär och samla in data från organisationer som inte använder Microsoft InfoPath 2010.

Delar av en SharePoint-webbplats

En webbplats är en grupp med relaterade webbsidor där din organisation kan arbeta med projekt, hålla möten och dela information. Din grupp kan till exempel ha en egen webbplats där den lagrar scheman, filer och information om proceduren. Gruppwebbplatsen kan vara en del av en stor organisationens portalwebbplats där avdelningar som personal skriva och publicera information och resurser för resten av organisationen.

Alla SharePoint-webbplatser har vanliga element som du bör känna till om att komma igång: listor, bibliotek, webbdelar och vyer.

Gruppwebbplats

Listor    En lista är en webbplatskomponent där din organisation kan lagra, dela och hantera information. Du kan till exempel skapa en aktivitetslista om du vill spåra arbetstilldelningar eller spåra händelser för projektgruppen i en kalender. Du kan också göra en undersökning eller host diskussioner på en diskussionstavla.

Bibliotek    Ett bibliotek är en särskild typ av lista som lagrar filer samt information om filer. Du kan styra hur filer är visat spåras, hanteras och skapats i bibliotek.

Vyer    Du kan använda vyer för att visa objekt i en lista eller ett bibliotek som är viktigast för dig eller som bäst passar ett syfte. Du kan till exempel skapa en vy för alla artiklar i en lista som gäller för en viss avdelning eller markera vissa dokument i ett bibliotek. Du kan skapa flera vyer av en lista eller ett bibliotek som personer kan välja från. Du kan också använda en webbdel för att visa en vy över en lista eller ett bibliotek på en separat sida på webbplatsen.

Vyn Mina uppgifter

Webbdelar    En webbdel är en informationsmodul som utgör en grundläggande byggblock på de flesta sidor på en webbplats. Om du har behörighet att redigera sidor på din webbplats kan du kan använda webbdelar till att anpassa din webbplats om du vill visa bilder och diagram, delar av andra webbsidor, listor med dokument, anpassade vyer av affärsdata, med mera.

Webbdel

Webbplats specifik information som påverkar din upplevelse

Information om installation och konfiguration av SharePoint påverka vad som visas och vilka alternativ som är tillgängliga på din webbplats.

Behörigheter    Om du har tilldelats den standardbehörighetsnivån fullständig behörighet har hela utbudet av alternativ för att hantera webbplatsen. Om du har tilldelats behörighetsnivån delta eller Läs begränsas alternativ och åtkomst till webbplatsinnehåll mer. Många av de alternativ som beskrivs i den här artikeln är inte tillgänglig för användare med behörighetsnivån läsare som användare kan läsa innehåll men inte göra ändringar i den. Eftersom behörigheter är avsedda att vara flexibla och anpassningsbara, har din organisation sina egna unika inställningar.

Anpassning    Din organisation kanske har anpassade behörigheter och anpassning av webbplatsen eller även anpassade webbplatsnavigering och flyttas kontroller, till exempel Webbplatsåtgärder-menyn till en annan plats på sidan. Din organisation kanske har fastställt inte att använda funktionen menyfliksområdet i SharePoint 2010.

Version av SharePoint    I den här artikeln beskrivs hur du kommer igång med SharePoint Server 2010. Om du använder en tidigare version av SharePoint finns i hjälpen för denna version.

Lägg till innehåll på en webbplats

Du kan lägga till objekt i listor och filer till bibliotek med hjälp av en webbläsare. Knappar som du använder för att utföra de vanligaste åtgärderna finns i menyfliksområdet, som är nästan högst upp på sidan på de flesta sidor på en webbplats.

WN-menyfliksområdet

Knapparna i menyfliksområdet kan vara nedtonade för något av följande skäl:

 • Åtgärden kan inte användas eller den är beroende av någon annan åtgärd. Till exempel måste du markera kryssrutan för ett dokument innan du kan checka ut.

 • Du har inte behörighet att slutföra uppgiften.

 • Funktionen är inte aktiverad för webbplatsen. Arbetsflöden kan inte aktiveras på webbplatsen.

Du kan också spara filer i ett bibliotek från vissa klienten program som är kompatibla med SharePoint Server. Du kan till exempel spara ett Word-dokument i ett bibliotek på en SharePoint-webbplats när du arbetar i Word.

Om du vill lägga till ett objekt i en lista eller en fil i ett bibliotek måste du ha behörighet att bidra till listan eller biblioteket. Be din webbplatsägare eller administratör för mer information om hur din organisation använder behörigheter och behörighetsnivåer.

När du lägger till objektet eller filen kan andra personer som har behörighet att läsa i listan Visa objektet eller filen, om det inte kräver godkännande. Om objektet eller filen måste bli godkänd, lagras det väntande i listan eller biblioteket, förrän någon med rätt behörighet godkänner den. Om du redan visar listan eller biblioteket när du har lagt till ett objekt eller en fil kan behöva du uppdatera webbsidan i webbläsaren för att se den nya objekt eller en fil.

Listor och bibliotek kan också dra nytta av e-postfunktioner om inkommande eller utgående e-post är aktiverat på din webbplats. Vissa listor, till exempel kalendrar, meddelanden, bloggar och diskussionstavlor, kan konfigureras så att användarna kan lägga till innehåll dem genom att skicka e-post. Andra listor, till exempel uppgifter och ärendeuppföljning listor kan konfigurera så att skicka e-post till personer när objekt är kopplade till sig.

Förutom att lägga till innehåll i befintliga listor och bibliotek kan du ha behörighet att skapa nya listor och bibliotek. Mallar för dokumentbibliotek och listor ge igång. Beroende på din behörighetsnivå kan du också skapa och anpassa nya sidor och webbplatser.

Listor

Även om det finns olika typer av listor, påminner procedur för att lägga till objekt i dem om, så att du inte behöver lära dig några nya sätt att arbeta med olika typer av listor. Ett listobjekt innehåller text i en serie av kolumner, men vissa listor kan tillåta bifogade filer ska läggas till objektet.

Lägga till ett objekt i en lista

 1. Klicka på fliken objekt i menyfliksområdet i listan där du vill lägga till objektet. (Det är fliken händelser för en kalender.)

 2. Klicka på Nytt objekt (Ny händelse för en kalender).

  Tips: Ett annat snabbt sätt att lägga till en händelse i en kalender är att peka på datum i kalendern och klicka sedan på Lägg till.

 3. Fyll i fälten som krävs och alla andra som du vill slutföra.

 4. Klicka på Spara.

Redigera eller ta bort ett objekt i en lista

 1. Peka på ett objekt och sedan markera kryssrutan som visas bredvid objektet.

  Tips: Du kan utföra åtgärder för flera objekt genom att markera flera kryssrutor.

 2. Klicka på Redigera objekt eller Ta bort objekt efter behov på fliken objekt i menyfliksområdet.

Vissa listor skapas på många typer av webbplatser åt dig. Dessa listor standardintervall från en diskussionstavla till en kalenderlistan. Om du har behörighet kan skapa du också listor från flera olika listmallar med funktioner för struktur och inställningar för att ge igång.

Skapa en lista

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn om du vill skapa en lista, och klicka sedan på skapa fler alternativ.

  Obs!: Om du inte ser menyn Webbplatsåtgärder eller om alternativet för att skapa inte visas kan du inte har behörighet att skapa en lista.

 2. Klicka på typ av lista du vill skapa på sidan Skapa. Till exempel länkar.

 3. Skriv ett namn för listan, Fyll i alla fält som du vill slutföra och klicka sedan på Skapa.

Bibliotek

Ett bibliotek är en plats på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera och hantera filer med dina gruppmedlemmar. Alla bibliotek som visar en lista över filer och viktig information om filerna, vilket minskar personer att använda filerna för samarbete.

Du kan lägga till en fil i ett bibliotek genom att överföra från din webbläsare. När du lägger till filen i biblioteket kan finns andra personer med rätt behörighet i filen. Om du redan visar biblioteket när du har lagt till en fil, kan du behöva uppdatera din webbläsare om du vill se den nya filen.

Om du använder ett program som är kompatibelt med SharePoint Server kan skapa du en ny fil som baseras på en mall när du arbetar i biblioteket. Du kan också spara en fil i biblioteket från ett annat program, till exempel SharePoint Workspace eller Microsoft Word.

Lägga till en fil i ett bibliotek

 1. Klicka på fliken dokument på menyfliken i det bibliotek där du vill lägga till filen.

 2. Klicka på ladda upp dokument.

 3. Bläddra till dokumentet och klicka sedan på OK.

Tips: Om du använder ett program som är kompatibelt med SharePoint Server 2010, till exempel Microsoft Word 2010 kan du dra och släppa dokument från Utforskaren i dialogrutan Ladda upp dokument.

Redigera eller ta bort en fil i ett bibliotek

 1. Peka på en fil och sedan markera kryssrutan som visas bredvid filen.

 2. Klicka på Redigera dokument eller Ta bort dokument, efter behov på fliken dokument i menyfliksområdet.

En standardbibliotek som heter Delade dokument, skapas åt dig när du skapar flera typer av webbplatser. Delade dokument är ett dokumentbibliotek som du kan använda för att lagra flera typer av filer. Du kan skapa flera bibliotek, till exempel ett bildbibliotek för lagring av bilder, om du har behörighet att hantera listor.

Skapa ett dokumentbibliotek

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn om du vill skapa ett dokumentbibliotek, och klicka sedan på Nytt dokumentbibliotek.

  Obs!: Om du inte ser menyn Webbplatsåtgärder eller om alternativet för att skapa inte visas kan du inte har behörighet att skapa ett bibliotek.

 2. Skriv ett namn för biblioteket, Fyll i alla fält som du vill slutföra och klicka sedan på Skapa.

Om du vill se vilka typer av bibliotek kan du skapa, klicka på Webbplatsåtgärder och klicka sedan på skapa fler alternativ. Peka på ett bibliotek alternativ du vill se en beskrivning av den.

Skapa en annan typ av bibliotek

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn om du vill skapa ett bibliotek, och klicka sedan på Fler alternativ.

  Obs!: Om du inte ser menyn Webbplatsåtgärder eller om alternativet för att skapa inte visas kan du inte har behörighet att skapa ett bibliotek.

 2. Peka på ett bibliotek alternativ du vill se en beskrivning av den.

 3. Skriv ett namn för biblioteket, Fyll i alla fält som du vill slutföra och klicka sedan på Skapa.

  Om du vill ange alternativ, till exempel om visas biblioteket i Snabbstart klickar du på Fler alternativ innan du klickar på Skapa.

Ta bort ett bibliotek

 1. Klicka på biblioteksnamnet i Snabbstart eller klicka på Webbplatsåtgärder  Webbplatsåtgärder-menyn , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på biblioteksnamnet i rätt biblioteksavsnitt.

 2. Gör något av följande:

  • För ett bildbibliotek, gå till Inställningar-menyn Inställningar-menyn och klicka på <bibliotekstyp>biblioteksinställningar.

  • För andra bibliotek, klicka under Biblioteksverktyg på fliken Bibliotek och sedan, i gruppen Inställningar, på Inställningar för bibliotek.

 3. Under Behörigheter och hantering klickar du på Ta bort <bibliotekstyp>biblioteket.

 4. När du ombeds att bekräfta borttagningen klickar du på OK om du är säker på att du vill ta bort biblioteket.

Webbplatser och sidor

En webbplats kan fungera allmänt syfte, t.ex för lagring av scheman, riktlinjer, filer och annan information som teamet refererar till ofta. Eller en webbplats kan ha ett mer särskilt syfte, till exempel att hålla reda på ett möte eller värd för en blogg där medlem i din organisation ofta inlägg nyheter och idéer.

Bloggwebbplats

Organisationen kan använda sidor och underwebbplatser webbplatser vill dela innehållet på webbplatsen i olika, separat hanterbara webbplatser. Varje avdelning i din organisation kan till exempel ha sin egen gruppwebbplats som är en del av en större portalwebbplatsen.

Du kan lägga till innehåll på webbplatser genom att lägga till listor och bibliotek. Om du har behörighet kan du också lägga till sidor på webbplatsen. Du kan till exempel lägga till webbdelssidor, vilket gör att du kan använda webbdelar till att lägga till dynamiskt innehåll snabbt.

Om du behöver skapa nya webbplatser välja du mellan flera typer av webbplatsmallar att ge dig igång med att skapa en ny plats. Om du kan skapa webbplatser och underwebbplatser beror på hur organisationen har konfigurerat dess webbplatser och dess behörigheter att skapa dem.. Mer information om hur din organisation hanterar behörighet till webbplatser finns i webbplatsägare eller administratör.

Skapa en webbplats

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn om du vill skapa en webbplats, och klicka sedan på Ny webbplats.

  Obs!: Om du inte ser menyn Webbplatsåtgärder eller om alternativet för att skapa inte visas kan du inte har behörighet att skapa en webbplats.

 2. Skriv en Rubrik och URL-namn för webbplatsen.

 3. Under Mallval väljer du en webbplatsmall.

 4. Välj andra alternativ och klicka sedan på Skapa.

Skapa en sida

Obs!: Steg för att skapa en sida Mina varierar beroende på vilken typ av webbplats som du är ansluten till, om publiceringsfunktioner är aktivera och om godkännande krävs för att publicera sidor.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn om du vill skapa en sida och klicka sedan på Ny sida.

  Obs!: Om du inte ser menyn Webbplatsåtgärder eller om alternativet för att skapa inte visas kan du inte har behörighet att skapa en sida.

 2. Skriv ett namn för sidan och sedan klicka på Skapa.

 3. På den nya sidan som du har skapat, gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till text, Skriv eller kopiera text i textrutan.

  • Om du vill formatera texten, klicka på fliken Formatera Text i menyfliksområdet och välj en knapp.

  • Om du vill infoga en webbdel eller en befintlig lista, klicka på fliken Infoga, klicka på lämplig knapp, markera webbdelen eller lista du vill använda och klicka på Lägg till.

  • Om du vill infoga en ny lista, klicka på fliken Infoga, Skriv en rubrik för din lista, på en typ av lista om du vill markera den och klicka sedan på OK.

 4. När du är klar med redigeringen av sidan klickar du på Spara i menyfliksområdet.

Redigera en sida

 1. Om du vill redigera en sida, klickar du på knappen Redigera i menyfliksområdet.

  Obs!: Om du inte ser knappen Redigera kanske du inte har behörighet att redigera en sida.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till text, Skriv eller kopiera text i textrutan.

  • Om du vill formatera texten, klicka på fliken Formatera Text i menyfliksområdet och välj en knapp.

  • Om du vill infoga en webbdel eller en befintlig lista, klicka på fliken Infoga, klicka på lämplig knapp, markera webbdelen eller lista du vill använda och klicka på Lägg till.

  • Om du vill infoga en ny lista, klicka på fliken Infoga, Skriv en rubrik för din lista, på en typ av lista om du vill markera den och klicka sedan på OK.

 3. När du är klar med redigeringen av sidan klickar du på Spara i menyfliksområdet.

Hantera och arbeta med webbplatsinnehåll

Om du vill att din grupp effektivare finns det flera sätt att hantera och utöka innehåll i listor, bibliotek och webbplatser. Vissa funktioner hjälper till gruppen för att söka och arbeta mer effektivt med information. Andra funktioner hjälper dig att hantera åtkomst till informationen.

Navigera till innehåll

Med navigeringselement blir det lättare för användarna att bläddra fram till önskat innehåll. Två navigeringsobjekt som du kan anpassa är det övre länkfältet och Snabbstart.

Med hjälp av sidan Inställningar för varje lista eller ett bibliotek kan du kan välja vilka listor och bibliotek visas i Snabbstart. Du kan också ändra ordningen på länkar, lägga till eller ta bort länkar, och lägga till eller ta bort avsnitt där länkarna ordnas. Om du har för många listor i avsnittet kan du lägga till ett nytt avsnitt för Aktiviteter visas där du kan ta med länkar till dina uppgiftslistor. Du kan göra alla dessa ändringar i Snabbstart från en webbläsare som är kompatibelt med SharePoint Server 2010. Du kan även lägga till länkar till sidor utanför webbplatsen.

Snabbstart

Med flikarna i det övre länkfältet, som visas överst på varje sida, kan webbplatsens användare öppna andra webbplatser i webbplatssamlingen. När du skapar en ny webbplats kan du ange om den ska visas som en länk i den överordnade webbplatsens övre länkfält, och om den överordnade webbplatsens länkar ska visas på underwebbplatsen.

Det övre länkfältet

Om webbplatsen använder en unik övre länkfältet, kan du anpassa länkar som visas i det övre länkfältet för webbplatsen. De webbplatser som skapas i den överordnade webbplatsen kan också visas i det övre länkfältet, förutsatt att webbplatserna har konfigurerats så att de ärver det övre länkfältet för den överordnade webbplatsen. Du kan också ta med länkar till andra platser utanför webbplatssamlingen.

Hantera åtkomst till innehåll

En webbplatsägare eller administratör kan tilldela behörighetsnivåer till användare och i SharePoint-grupper som innehåller användare. Behörigheterna som kan användas på en webbplats, listor och bibliotek på en webbplats och objekt i listor och bibliotek.

Du kan tilldela olika behörighetsnivåer för olika objekt, till exempel en särskild webbplats, lista, bibliotek, en mapp i en lista eller bibliotek, listobjekt eller dokument.

Ordna listor och bibliotek

Hur du ordna listor och bibliotek beror på behov av gruppen och hur du föredrar att lagra och söka efter information. Del planering kan hjälpa dig att konfigurera struktur som passar bäst för din organisation.

Information i listor och bibliotek lagras i kolumner, till exempel titel, efternamn eller företag. Du kan använda kolumner för att sortera och filtrera objekt som du vill i ett kalkylblad genom att klicka på kolumnrubrikerna i en lista eller ett bibliotek. Du kan också använda vyer för att se objekten i en lista eller ett bibliotek som är viktigast för dig.

Ändra vyn för en lista eller ett bibliotek

 1. I listan eller biblioteket där du vill ändra vyn klickar du på fliken lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid listan vyer i gruppen Hanteringsvyer under Aktuell vy och sedan välja en vy.

Vyn Mina uppgifter

Om du behöver lagra ytterligare information om listobjekt eller filer i ett bibliotek kan du lägga till kolumner för att hjälpa dig att sortera, gruppera och skapa flera vyer av listan. Du kan till exempel sortera en lista med förfallodatum eller gruppera objekten efter avdelningsnamn.

Det finns flera alternativ för den typ av kolumn som du skapar, t.ex. en enda rad med text, en listruta med alternativ, ett tal som beräknas från andra kolumner eller namn och bild på en person på din webbplats.

Skapa en kolumn

 1. Klicka på fliken lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet i listan eller biblioteket där du vill lägga till filen.

 2. Klicka på Skapa kolumn.

 3. Skriv ett namn för kolumnen och välj en Kolumntyp.

 4. Markera eventuella ytterligare inställningar och klicka sedan på OK.

Du kan också använda kolumner i en lista eller ett bibliotek för att skapa vyer för att vissa avdelningar hitta den information som de är mest intressanta, till exempel uppgifter med den högsta prioriteten eller alla objekt som tilldelas till varje person. Information om hur du skapar och ändrar vyer finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy.

Vissa funktioner i listor kan hjälpa din grupp kan skapa och hantera objekt effektivt över flera listor eller bibliotek. Du kan till exempel skapa en kolumn som innehåller information om listobjekt i och dela den via andra listor. Eller, om du vill göra en fil tillgänglig i flera bibliotek du kan enkelt kopiera det till andra bibliotek på din webbplats. Du kan uppmanas efter uppdateringar om filen har ändrats.

Mer information om hur du hanterar stora listor och bibliotek finns i Hantera listor och bibliotek med många objekt.

Använda hjälpmedelsfunktioner

Webbplatser är utformade så att listor, bibliotek och andra funktioner kan läsas fullständigt genom att använda endast tangenttryckningar. En hjälpmedelsläget kan användare av tillgängliga tekniker enklare interagera med olika kontroller och menyer. Gå till primära innehåll länkar ge tangentbord användarna möjlighet att hoppa över upprepande navigeringslänkar till mer meningsfulla innehåll på en sida.

Markering av rubriker är utformad för att bättre dokumentstrukturen och förbättra navigeringen för personer som använder skärmläsare. Bilder som överförs till webbplatsen Tillåt egna alternativ text i definieras. Du kan till exempel tilldela anpassade alternativ text till den bild som visas på startsidan i bildwebbdelen webbplats eller till en bild som du lägger till ett bildbibliotek. För att visa webbplatser fungerar alternativ för hög kontrast i Windows bra för användare med nedsatt syn.

Spåra versioner

Listan eller biblioteket kan ställas in att spåra versioner, så att du kan återställa en tidigare version om du gör ett misstag och visa en historik över ändringarna. När versioner spåras lagras revisioner till objekt eller filer och deras egenskaper. Gör det möjligt att bättre hantera innehåll som har ändrats och även för att återställa en tidigare version om du gör ett misstag i den aktuella versionen. Versionshantering är särskilt användbart när flera personer arbetar tillsammans med projekt, eller om information placeras mellan flera olika faser av utveckling och granska.

Versionshistorik

1. på aktuella publicerade huvudversion markeras och versionsnumret är ett heltal.

2. en version skapas när egenskaper eller metadata ändras.

3. den första versionen av en fil är alltid mindre versionsnummer 0,1.

Versionshantering är tillgängliga för listobjekt i alla listtyper som standard – inklusive kalendrar, ärendeuppföljning listor och anpassade listor, och för alla filtyper som kan lagras i bibliotek, inklusive webbdelssidor.

Samtidig redigering av dokument

Två eller flera användare kan redigera ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation på samma gång. Den nya funktionen kan du läsa och skriva delar av en fil som lagras i SharePoint. Till exempel kan du arbeta på ett stycke i ett Word dokument medan en kollega fungerar på ett nytt stycke i samma dokument och på samma gång.

Hålla uppdaterade på ändringar

RSS är ett enkelt sätt att distribuera och tar emot information i ett standardiserade format, inklusive uppdateringar i listor och bibliotek. Ett standardiserade XML-filformat kan information som kan visas av flera olika program. Du kan även prenumerera på listor och bibliotek med inställningen aviseringar så att du vet när innehåll har ändrats.

En grupp kan använda sina feeds som ett sätt att anpassa deras innehåll för gruppmedlemmar som prenumererar på deras feeds och att erbjuda länkar till sina webbplatser. RSS-Feeds är ett enkelt sätt att hålla reda på team förloppet och project uppdateringar. I stället för bläddring flera gruppwebbplatser, får du de senaste nyheterna eller uppdateringar från dessa webbplatser automatiskt.

Hantering av arbetsflöde

Arbetsflöden hjälpa andra att arbeta tillsammans med dokument och hantera projektuppgifter genom att implementera specifika affärsprocesser med dokument och objekt i en webbplats. Arbetsflöden hjälper organisationer ska gälla för konsekvent affärsprocesser. Arbetsflöden kan också förbättra organisationens effektivitet och produktivitet genom att hantera uppgifter och steg som ingår i specifika affärsprocesser. Detta gör det möjligt för de personer som utför dessa uppgifter till koncentrera dig på utfört arbete i stället för att hantera arbetsflödet.

Arbetsflöden kan effektivisera kostnad och tid som krävs för att samordna vanliga affärsprocesser, till exempel project godkännande eller dokument granska genom att hantera och spåra mänskliga uppgifter som hör till de här processerna. Till exempel att en organisation kan använda en fördefinierad arbetsflöde för godkännande eller skapa och distribuera ett anpassat arbetsflöde för att hantera en annan affärsprocess.

Om du arbetar med innehållstyper

Listan eller biblioteket kan ha stöd för flera innehållstyper. Innehållstyper kan organisationer att ordna, hantera och hantera stora mängder innehåll mer effektivt. Om listan eller biblioteket är konfigurerat så att flera innehållstyper tillåts kan du lägga till innehållstyper från en lista med tillgängliga alternativ som din organisation använder ofta, till exempel Marknadsföringsaktiviteter presentationer eller kontrakt.

När du lägger till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek kan göra du det möjligt för listan eller biblioteket ska innehålla objekt av den typen. Användare kan sedan använda knappen Nytt objekt i listan eller biblioteket för att skapa nya objekt av den typen.

En av de viktigaste fördelarna med innehållstyper för listor och bibliotek är att de gör det möjligt för en enskild lista eller ett bibliotek ska innehålla flera objekttyper eller dokumenttyper som kan ha unika metadata, principer eller beteenden. Mer information om hur du arbetar med innehållstyper finns i Introduktion till innehållstyper och innehållstyppublicering.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×