Granska, skicka tillbaka och lämna in uppgifter med hjälp av feedbackslingan

Granska, skicka tillbaka och lämna in uppgifter med hjälp av feedbackslingan

Varje utbildare har en egen metod när de ger feedback. Tjänsten Uppgifter i Microsoft Teams är uppbyggd på samma sätt som det fungerar i klassrummen eftersom vi vet att engagemang och inlärning ofta sker genom en iterativ process av att skapa utkast, föra in feedback och skicka revideringar. Inlämningen, granskningen och returprocessen innefattar följande utbildningsscenarier: 

 • Ångra inlärning En elev bestämmer sig för att förbättra en uppgift efter att han/hon har lämnat in den före inlämningsdatumet.

 • Returnera och Lämna in igen En lärare returnerar en elevs arbete före inlämningsdatum och begär ett tillägg eller en revidering, vilket gör det möjligt för elever att lämna in uppgiften igen.

 • Tillåt sena inlämningar  Returnera arbete och tillåt att elever lämnar in tillägg eller revideringar efter att inlämningsdatumet har passerat.

 • Kryssrutor  Returnera arbete och gör bedömningar av resultat på en löpande basis snarare än allt på en gång.

 • Instrumentpanel för analys  Spåra elevers engagemang för en uppgift när räknaren uppdateras med hur många elever som har tittat på uppgiftens information eller lämnat in sitt arbete.

Granska och returnera uppdrag

 1. Navigera till den allmänna kanalen i önskat klass rum och välj sedan uppgifter

  Tips: Sök efter valfri uppgift med nyckelord i Sök fältet. 

 2. Gå till den uppgift du vill granska och markera den. Välj sedan Granska.

  Välj Granska

 3. Visa information om elevernas status:

  Lista över elever som ska granskas.

Instrumentpanel för analys

Visar en räknare för hur många elever i klassen som har visat och lämnat in uppgiften hittills. Innehåller antalet uppgifter du har kvar att granska.

På instrumentpanelen för analys visas en räknare för hur många elever som har visat arbete, lämnat in det och hur många uppgifter du har kvar att granska.

Namn

Bredvid varje elevs namn finns en kryssruta så att du kan välja enskilda studenter att returnera arbete till. Med den översta kryssrutan markeras alla elevernas namn. Markera pilen för att sortera eleverna i stigande eller fallande alfabetisk ordning.

Elevarbete

Alla dokument som du angett ska lämnas in bifogas här. Välj en elevs status för att visa deras arbete i hel skärms läge.

Om elevens arbete är sent och det har passerat förfallo datumet ser du ett sent meddelande. Elever som inte har lämnat in arbetet kommer att visas som Ej inlämnad. Returnerad visas om du redan har returnerat uppgiften till den eleven.

5. Markera en ruta under Feedback för att lägga till eventuella kommentarer för en elev.

Lägg till feedback eller resultat.

6. Lägg till poäng om du har tilldelat poäng till den här uppgiften. Till exempel: 3,7/4,0 eller 88/100.

7. Markera kryssrutan för att returnera arbete till alla elever eller markera kryssrutorna bredvid varje enskild elevs namn.

8.  Välj Returnera. De elever du har markerat kommer att få en avisering när deras uppgift har returnerats.

Uppdatera feedback och returnera på nytt

När du har begärt att elever ska skicka en reviderad uppgift efter att du har returnerat den, besöker du uppgiften igen genom att öppna den och välja Granska. Du ser en uppdaterad tid- och datumstämpel i elevens rad. Upprepa stegen ovan för att uppdatera din feedback och returnera uppgiften på nytt.

Om du vill fortsätta att acceptera inlämningar efter att inlämningsdatumet har passerat ändrar du växeln Sen inlämning tillåts till Ja. Ändra växeln tillbaka till Nej när du inte längre accepterar inlämningar för den här uppgiften.


Aktivera Sena inlämningar.

Tips: 

 • Om du vill granska tilldelningar i hel skärms läge väljer du en elevs status för att öppna deras arbete. Använd pilarna för att navigera från student till student. Feedback och poäng som du anger kommer att sparas automatiskt. I hel skärms läge är det bara att öppna och Visa dokument elever medOneNote Online, Word Online, PowerPoint Online eller Excel Online.

 • Välj ett dokument för att redigera i fullskärmsläge.

Aktivera och ändra arbete när du är student

Lämna in en uppgift genom att välja uppgiftskortet. Beroende på uppgiftens status kan du lämna in uppgiften i tid, sent eller skicka in ett reviderat arbete efter att det har returnerats till dig.

 1. Navigera till den allmänna kanalen i önskat klass rum och välj sedan uppgifter. Du kan också använda sökfältet och söka efter en uppgift med hjälp av nyckelord.

 2. Dina uppgifter visas som kort ordnade efter förfallodatum. Markera ett uppgiftskort om du vill öppna det och visa information om uppgiften. 

  Tips: Välj expansions ikonen (Diagonal, dubbels idig pil) för att arbeta i hel skärms läge.

 3. Om läraren har angett ett dokument som du ska lämna in eller om du har andra filer som ska bifogas i uppgiften väljer du +Lägg till och laddar upp filen. Du kan arbeta med Office-filer direkt från den här skärmen – du behöver inte lämna appen.

 4. Om du lämnar in uppgiften för första gången före inlämningsdatumet väljer du Lämna in. Du ser en tids- och datumstämpel som registrerar inlämningen.

  Om du vill öppna en uppgift och visa mer information markerar du uppgiftskortet.

Här följer andra alternativ för att lämna in ditt arbete:

Ångra inlämning                                         

Ta tillbaka en uppgift som redan har lämnats in för att göra ändringar före förfallodatumet. 

Lämna in igen                                               

Lämna in arbete efter att du har gjort revideringar av en uppgift som du redan har lämnat in. Till exempel: Din lärare har lämnat in den till dig och har bett om ändringar, eller också har du bestämt dig för att revidera ditt arbete före förfallodatumet.

Lämna in sent

Lämna in arbete efter att förfallodatumet för uppgiften har passerat. Detta innebär att din lärare accepterar sena inlämningar. Du kanske lämnar in uppgiften för första gången eller skickar en revidering efter att uppgiften har returnerats till dig.

Ej inlämnad

Din lärare accepterar inte längre sena inlämningar av uppgiften och du kommer inte att kunna lämna in arbetet.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×