Granska, acceptera, avvisa och dölja spårade ändringar

I Word 2010 kan fler än en person redigera ett dokument samtidigt.
Prova Office 365

För att förhindra att du oavsiktligt delar dokument som innehåller spårade ändringar och kommentarer visas spårade ändringar och kommentarer som standard i Word. Visa slutgiltig markering är standardalternativet i rutan Visa för granskning.

I Word kan du spåra varje infogning, borttagning, flytt, formatändring och kommentar så att du kan granska alla ändringar senare. I granskningsrutan visas dessutom alla ändringar som för närvarande visas i dokumentet, det totala antalet ändringar och antalet ändringar av varje typ.

När du granskar spårade ändringar och kommentarer kan du acceptera eller avvisa dem. Innan du accepterar eller avvisar alla spårade ändringar och kommentarer i ett dokument visas även dolda ändringar för användare i dokument du skickar eller visar. Mer information om att spåra ändringar finns i Spåra ändringar i Word.

Granskningsrutan är ett användbart verktyg för att se till att alla spårade ändringar har tagits bort från dokumentet och inte visas för andra som kan visa ditt dokument. I sammanfattningsavsnittet längst upp i granskningsrutan visas exakt hur många synliga spårade ändringar och kommentarer som finns kvar i dokumentet.

I granskningsrutan kan du också läsa långa kommentarer som inte får plats i en kommentarsbubbla.

Obs!: Granskningsrutan är inte det bästa verktyget för att göra ändringar i dokumentet. I stället för att ta bort text och kommentarer eller göra andra ändringar i granskningsrutan så ska du utföra all redigering i dokumentet. Ändringarna syns då även i granskningsfönstret.

Gruppen Uppföljning

 1. Gå till fliken Granska och gruppen Spårning, och välj något av följande:

  • Om du vill visa sammanfattningen vid sidan av skärmen väljer du Granskningsruta.

  • Om du vill visa sammanfattningen längs skärmens underkant går du till listan Granskningsruta och väljer Vågrät granskningsruta.

 2. Välj visa detaljerad sammanfattning om du vill se antalet ändringar av varje typ.

  Sammanfattningsruta

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, klickar du på Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Gör något av följande:

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Acceptera.

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Avvisa.

  • Gå till gruppen Kommentarer och välj Ta bort.

 3. Acceptera eller avvisa ändringar och ta bort kommentarer tills det inte finns fler spårade ändringar eller kommentarer i dokumentet, och kontrollera sedan att alla spårade ändringar har accepterats eller avvisats och alla kommentarer är borttagna.

 4. På fliken Granska, i gruppen Spårning, väljer du Granskningsruta.

  Obs!: I sammanfattningsavsnittet längst upp i granskningsrutan visas exakt hur många spårade ändringar och kommentarer som finns kvar i dokumentet.

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Välj Acceptera alla ändringar i dokumentet i listan Acceptera.

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Välj Avvisa alla ändringar i dokumentet i listan Avvisa.

 1. Gå till fliken Granska och gruppen Spårning, och gör något av följande:

  Gruppen Uppföljning

  • Öppna listan Visa markering och avmarkera alla kryssrutor förutom de som står bredvid ändringarna du vill granska.

  • Öppna listan Visa markering, välj Granskare och avmarkera sedan alla kryssrutor förutom de som står bredvid namnen på de granskare vars ändringar du vill visa.

  • Öppna listan Visa markering, välj Alla granskare om du vill markera eller avmarkera kryssrutorna för alla granskare i listan.

 2. På fliken Granska, i gruppen Ändringar väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 3. Gör något av följande:

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Acceptera.

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Avvisa.

Mer information om att spåra ändringar finns i Spåra ändringar i Word.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×