Granska Yammer-användare i nätverk anslutna till Office 365

Det kan finnas användare som inte längre arbetar på företaget i företagets Yammer-nätverk. Eller så kanske vissa Yammer-användare loggar in med e-postadress och lösenord eftersom de inte har ett motsvarande Office 365-konto. Om du ska kunna analysera den typen av situationer och vidta åtgärder kan du granska Yammer-användarna. Det omfattar att exportera listan med Yammer-användare, hitta status för dessa Yammer-användare i Office 365, analysera resultaten och vidta åtgärder.

Förutom att granska Yammer-användare kanske du vill veta mer om hur Yammer-tjänsten kan hanteras smidigt från Office 365. Du kan till exempel hantera Yammer-användare under hela livscykeln från Office 365 och tillämpa Office 365-identitet för Yammer-användare.

Exportera listan med Yammer-användare

Innan du kan köra granskningsskriptet skapar du en indatafil som innehåller den lista med användarkonton som skriptet ska använda. Du skapar indatafilen med hjälp av funktionen Exportera användare i Yammer.

 1. I den vänstra rutan i Yammer väljer du Admin > Användarhantering.

  Menyn Admin i Yammer med Användarhantering markerat
 2. I den vänstra rutan på sidan Bjud in användare väljer du Exportera användare.

  Menyn Exportera användare i Yammer
 3. På sidan Exportera användare väljer du Exportera alla användare och väljer Exportera.

  Alternativ för att exportera användare i Yammer – Exportera alla användare eller Exportera alla användare sedan (datum)
 4. Spara den exporterade filen. Filen sparas som en komprimerad fil med filnamnstillägget .zip.

 5. Bläddra till den plats där du sparade den komprimerade filen och öppna den.

  Obs!: Det finns flera filer i den komprimerade filen. Du behöver bara filen som heter användare.csv.

Hitta status för Yammer-användare i Office 365

 1. Installera och konfigurera Azure Active Directory-modul för Windows PowerShell. Anvisningar om hur du gör det finns i följande dokument: Hjälp för Azure AD.

 2. Kopiera följande exempelkod och klistra in den i en textredigerare, t.ex. Anteckningar och spara filen som UserMatchToAzureAD.ps1.

  Du kan ändra den efter organisationens behov.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. Från ett kommandofönster i Azure Active Directory-modul för Windows PowerShell kör du kommandot som i exemplet nedan. Det skickar indatafilen som exporterats från Yammer och en plats för utdata.

  Exempel på användning:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Mer information om hur du kör skriptet finns i PS1-filen ovan.

Analysera resultaten och vidta åtgärder

 1. Öppna CSV-filen som skapas och filtrera bort alla rader som visar kolumnen exists_in_azure_ad som FALSKT.

  De är alla konton som finns i Yammer, men inte i Office 365/Azure AD. För var och en av dem bestämmer du om du behöver:

  • avbryta användarkontot i Yammer om användaren inte borde ha åtkomst

  • skapa användaren i Office 365/Azure AD.

 2. När du har utfört dessa anvisningar rekommenderar vi att du kör stegen igen för att bekräfta att alla användare nu finns i Office 365 och Azure AD.

Om du tillämpar Office 365-identitet kan det vara en bra idé att logga av alla befintliga användare efter en fullständig granskning. Det gör att du kan vara säker på att alla från och med nu loggar in med sina inloggningsuppgifter för Office 365 och inte med cachelagrade inloggningsuppgifter. Om du väljer att göra det ska du se till att informera användarna om det. Mer information finns i Tillämpa Office 365-identitet för Yammer-användare.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×