Grafikfilsformat och filter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du infogar en bild från en fil i publikationen, du kan välja från ett antal populära grafikfilformat, inklusive bitmappar, skannade bilder och fotografier. För vissa av dessa bildfilsformat måste du använda ett separat grafikfilter när du infogar en bild. Om det inte går att infoga ett visst grafikfilformat, kan du Installeraeller Testa och installera om filtret.

Filformat som inte kräver grafikfilter.

Du behöver inget särskilt grafikfilter för att infoga följande grafikfilsformat direkt i din publikation:

Graphics Interchange Format (.gif, .gfa)

Filtret Graphics Interchange Format (GIF) (Gifimp32.flt) har stöd för filformatversionerna GIF87a (inklusive sammanflätning) och GIF89a (inklusive sammanflätning och transparens).

GIF-filtret importerar endast den första bilden i en GIF-fil med flera bilder.

Obs!: 

 • Inget GIF-filter krävs för att importera och exportera GIF-filer och filtret behövs inte för att spara en publikation som innehåller GIF-bilder som en webbsida (*.htm eller *.html).

 • Inget GIF-filter behövs för att infoga animerade GIF-bilder i publikationer. När du sparar en publikation som innehåller en animerad GIF-bild som en webbsida bevaras animeringen. Du kan inte utföra vissa redigeringsåtgärder – som beskärning eller ändring av fyllning, kantlinjer eller skuggning – på en animerad GIF-bild. Gör dessa ändringar i ett redigeringsprogram för animerade GIF-bilder och infoga bilden igen.

JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Grafikfiltret Joint Photographic Experts Group (JPEG) (Jpegim32.flt) har stöd för Version 6.0 av JPEG File Interchange Format (JFIF). Filtret har stöd för JPEG-filer med färgsystemet cyan-magenta-gul-svart (CMYK).

Filtret saknar stöd för filer med formatet JPEG Tagged Interchange Format (JTIF).

Obs!: Du måste ha ett installerat JPEG-filter för att infoga en JPEG-fil i en publikation från Clip Organizer.

Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Grafikfiltret Windows Bitmap (Bmpimp32.flt) har stöd för Windows- och OS/2-bitmappar, Run Length Encoded (RLE)-bitmappar och enhetsoberoende bitmappar (DIB).

Portable Network Graphics (.png)

Portable Network Graphics-filtret (Png32.flt) har stöd för formatet Portable Network Graphics.

Tagged Image File Format (.tiff)

Grafikfiltret Tagged Image File Format (.tif, .tiff) (Tiffim32.flt) har stöd för alla bildtyper och ‑komprimeringar som stämmer överens med TIFF-specifikationen, version 5.0 och 6.0, Del1: Baseline TIFF. Dessa typer innefattar monokrom, gråskala, palettfärg och RGB-fullfärgsbilder. Filtret hanterar en enskild 8-bitars alfakanal som lagras med RGB-fullfärgsbilder. TIFF-filtret har även stöd för TIFF-tillägget för CMYK-bilder.

Endast första bilden i en TIFF-fil med flera bilder (delfiler) importeras.

Utökad metafil (.emf)

Grafikfiltret Enhanced Metafile (Emfimp32.flt) konverterar formatet Enhanced Metafile (.emf) till Windows Metafile (.wmf).

Windows-metafiler (.wmf)

Grafikfiltret Windows Metafile (Wmfimp32.flt) har stöd för formatet Windows Metafile.

Filformat som kräver ett grafikfilter

Ett grafikfilter måste vara installerat för att infoga följande grafikfilsformat direkt i din publikation.

Computer Graphics Metafile (.cgm)

Grafikfiltret Computer Graphics Metafile (Cgmimp32.flt) har stöd för Version 1 i CGM 1992. Filtret hanterar alla tre kodningsversioner, tolkar och stöder alla element samt hanterar alla giltiga CGM-grafikfiler.

industriprofilerna för ATA (Air Transport Association) och CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) får fullt stöd av filtret Computer Graphics Metafile. Filtret har certifierats för användning inom ATA och CALS efter att ha testats av National Institute of Standards and Technology (NIST).

Om du installerar filtret när du installerar programmet, installeras följande filer: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg och Cgmimp32.hlp.

Filtret har följande begränsning: CGM 1992 Versioner 2, 3 och 4 saknar stöd.

CorelDRAW (.cdr)

Grafikfiltret CorelDRAW (Cdrimp32.flt) har stöd för filformaten .cdr, .cdt, .cmx och .pat från CorelDRAW 3.0 till 9.0.

Detta filter har följande begränsningar:

 • Strukturfyllningar för objekt och PostScript ersätts med enfärgade grå fyllningar.

 • Toningar delas upp i enfärgade ränder.

 • Stöd saknas för:

  • CorelDRAW-alternativ som sidstorlek och orientering, enheter, rutnät och riktlinjer

  • Linser och powerclips

  • Sidor, lager och grupper

  • OLE-objekt

  • Roterade bitmappar

  • Vektorfyllningar

  • Styckestext i flera områden

Encapsulated PostScript (.eps)

Grafikfiltret Encapsulated PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) har stöd för Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification version 3.0 och tidigare. Filtret har stöd för EPS-bilder från Tagged Image File Format (.tif, .tiff) och inbäddade förhandsvisningar i formatet Windows Metafile (.wmf).

Om en EPS-grafikfil innehåller en inbäddad förhandsvisning i formatet TIFF eller Windows Metafile visas en avbildning av bilden på skärmen. Förhandsvisningens kvalitet beror på upplösningen av TIFF- eller Windows Metafile-bilden som är inbäddad i EPS-filen när denna skapas. Normalt är upplösningarna låg, medel och hög tillgängliga när en EPS-fil skapas. Ju högre upplösning på förhandsvisningen, desto större blir EPS-filens storlek. Då förhandsvisningar i första hand är avsedda för att placera bilder på sidan är upplösningen ofta låg. En högupplöst förhandsvisning brukar inte behövas eftersom den raderas när EPS-filen skrivs ut på en PostScript-skrivare.

Om en inbäddad förhandsvisning av en TIFF- eller Windows Metafile-bild inte inkluderas i EPS-bilden som importeras visas ett meddelande istället för en förhandsvisning av bilden i publikationen. Bilden skrivs dock ut korrekt på en PostScript-skrivare. Om du skriver ut en EPS-bild på en annan skrivare än PostScript, skrivs bilden ut som den visas på skärmen.

EPS-bilder är utformade för utskrift på PostScript-skrivare.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Grafikfiltret Macintosh PICT (Pictim32.flt) används för att importera Macintosh PICT-bilder. Ändra namn på dina Macintosh PICT-filer med filtillägget .pct när de kopieras till en dator som kör Microsoft Windows så att Microsoft Office för Windows känner igen filerna som PICT-bilder. Till exempel, om du har en grafikfil med namnet Björn på, ska filnamnet ändras till Bear.pct innan du infogar filen i en Windows-fil.

Komprimerad Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PCZ-filer dekomprimeras först och importeras sedan av grafikfiltret Macintosh PICT (Pictim32.flt).

WordPerfect Graphics (.wpg)

Importfiltret WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) har stöd för WordPerfect Graphics Version 1.0, 1.0e och 2.0, som härstammar från WordPerfect Version 6.x och tidigare. Bildens ramstorlek är lika stor som skärmen för WPG-bilder som skapats i DrawPerfect.

Filtret har följande begränsningar:

 • PostScript-information går förlorad i Encapsulated PostScript-bilder som bäddas in i WordPerfect Graphics-filer.

 • WordPerfect Graphics-filer med stora inbäddade bitmappar kanske inte visas korrekt på datorer som använder Mach-serien med videodrivrutiner från ATI. Om du tror att detta problem påverkar dig ska du försöka att köra Microsoft Windows-installationen och ändra videodrivrutin till 8514/a-drivrutinerna som ingår i Windows.

Installera ett grafikfilter

Om du inte installerade filtret som behövs när du installerade Microsoft Office Publisher 2003 på datorn, kan du lägga till grafikfiltret.

Om du ursprungligen installerade Publisher från en nätverksserver eller delad mapp, måste du installera eller ta bort komponenter från samma plats. Om du installerade Publisher från en CD-ROM skiva och har mappat CD-ROM-enheten till en ny enhetsbokstav efter installationen, ska Publisher installeras om från CD-ROM-skivan. Om du kör Publisher från CD-ROM-skivan måste du ta bort Publisher och sedan installera om från CD-ROM-skivan.

 1. Avsluta alla program.

 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen i Windows.

 3. Gör något av följande:

  • Om du installerade Office-programmet som en del av Microsoft Office klickar du på Microsoft Office i rutan Installerade program och klickar sedan på knappen Ändra.

  • Om Office-programmet installerades för sig klickar du på programmets namn i rutan Installerade program och klickar sedan på knappen Ändra.

 4. Välj alternativet Lägg till/ta bort funktioner och klicka sedan på Nästa i dialogrutan Alternativ för underhållsläge.

 5. Markera kryssrutan Välj avancerad anpassning av program och klicka på Nästa i dialogrutan Anpassad installation.

 6. I dialogrutan Avancerad anpassning klickar du på plustecknet (+) bredvid Delade funktioner i Office, klickar på plustecknet (+) bredvid Konverterare och filter och klickar sedan på plustecknet (+) bredvid Grafikfilter.

 7. Klicka på pilen bredvid filtret som du vill installera och klicka på Kör från datorn.

 8. Klicka på Uppdatera i dialogrutan Avancerade anpassningar.

Obs!: Publisher stöder inte OPI (Open Prepress Interface) för import eller export av länkade bilder.

Infoga en bild i din publikation

 1. Öppna eller skapa publikationen som du vill lägga till bilden i.

 2. Klicka på Bildram Button Image i verktygsfältet objekt och klicka sedan på bild från fil.

 3. Dra musen diagonalt tills bildramen har önskad storlek.

 4. Hitta mappen som innehåller bilden som du vill infoga och klicka på bildfilen i dialogrutan Infoga bild.

 5. Gör något av följande:

  • Bädda in bilden genom att klicka på Infoga.

  • Länka bilden till bildfilen på datorns hårddisk genom att klicka på pilen bredvid Infoga och klicka sedan på Länka till fil.

Felsöka infogning av bilder

Om du har problem med att infoga en bild i ett filformat som kräver ett filterkanske inte är installerat rätt grafikfilter i rätt mapp eller filtret kan vara skadad. Grafikfilter lagras som filer under C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt mapp. Installeras med grafikfilter som är några exempel bilder att testa filtren.

Testa ett grafikfilter

Gör något av följande för att testa ett grafikfilter:

 1. Skapa en tom publikation som du inte behöver spara.

 2. Klicka på Bildram Button Image i verktygsfältet objekt och klicka sedan på bild från fil.

 3. Dra musen diagonalt tills bildramen har önskad storlek.

 4. Leta rätt på mappen C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Grphflt i dialogrutan Infoga bild.

 5. Dubbelklicka på bilden för filtret som du vill testa, t.ex. Ms.tif.

Om testbilden inte har infogats korrekt kan det bero på ett problem med bildfilen som du försöker infoga.

Om testbilden inte infogas korrekt kan det bero på ett problem med grafikfiltret för det aktuella bildformatet.

Installera om ett grafikfilter

Gör något av följande för att installera om ett grafikfilter:

 1. Bläddra till mappen C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Grphflt och byt namn på den aktuella grafikfilterfilen. Ändra till exempel namnet på grafikfilterfilen för CorelDRAW (Cdrimp32.flt) till Cdrimp32.old.

 2. Klicka på Identifiera och repareraHjälp-menyn.

  Återställ genvägarna till programmet i Windows Start-meny genom att kontrollera att kryssrutan Återställ mina genvägar under processen är markerad.

 3. Klicka på Start.

Obs!: 

 • Kommandot identifierar och reparerar problem som saknade filer och registerinställningar som associeras med alla installerade Microsoft Office-program. Den reparerar inte personliga filer som publikationer och dokument.

 • Om kommandot Identifiera och reparera inte avhjälper problemet måste kanske Publisher installeras om.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×