Ge en presentation på två bildskärmar med hjälp av föredragshållarvyn

Du kan köra en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation från en bildskärm (på t.ex. en scen) samtidigt som publiken ser den på en annan bildskärm.

Artikelinnehåll

Översikt över föredragshållarvyn

Krav för att använda föredragshållarvyn

Aktivera stöd för flera bildskärmar

Ge en presentation på två bildskärmar med hjälp av föredragshållarvyn

Översikt över föredragshållarvyn

Genom att använda två bildskärmar kan du köra andra program som åhörarna inte ser, och du kan använda föredragshållarvyn. I föredragshållarvyn finns följande verktyg som gör det enklare att presentera information:

Obs!  Även om datorn kanske har stöd för fler än två bildskärmar, går det bara att använda högst två skärmar för en presentation i PowerPoint.

 • Du kan använda miniatyrer om du vill välja bilder i annan ordning och skapa en anpassad presentation för åhörarna.

 • Förhandsgranska text visar vad som kommer upp på skärmen nästa gång du klickar. Det kan vara en bild eller en punkt i en lista.

 • Stödanteckningar visas i stor och tydlig stil för att kunna användas som manus vid presentationen.

 • Du kan stänga av skärmbilden under en presentation och senare återuppta visningen där du slutade. Du kanske t.ex. inte vill visa bildinnehållet under en paus eller en frågestund.

Köra presentationen i föredragshållarvyn

I föredragshållarvyn är ikoner och knappar stora så att även den som inte är van vid tangentbord eller mus lätt ska kunna hantera dem. I bilden nedan visas olika verktyg som du kan använda från föredragshållarvyn.

Föredragshållarvyn och alternativ

Bild Miniatyrer av bilder som du kan klicka på när du vill hoppa till en bild eller gå tillbaka till en bild som du redan har visat.

Bild Bilden som du visar för åhörarna.

Bild Knappen Avsluta bildspel som du när som helst kan klicka på om du vill avsluta presentationen.

Bild Knappen Släcka som du klickar på om du tillfälligt vill släcka åhörarnas skärm. Klicka på knappen igen när du vill visa den aktuella bilden.

Bild Härnäst som anger vilken bild som åhörarna kommer att få se härnäst.

6 Knappar som du klickar på när du vill flytta framåt eller bakåt genom presentationen.

7 Bildnumret (t.ex. Bild 7 av 12).

8 Förfluten tid, i timmar och minuter, sedan presentationen inleddes.

9 Stödanteckningar som du kan använda som manuskript för presentationen.

Överst på sidan

Krav för att använda föredragshållarvyn

Gör följande om du vill använda föredragshållarvyn:

 • Kontrollera att datorn som du använder för presentationen kan använda flera bildskärmar. För de flesta stationära datorer krävs två grafikkort för detta, medan många bärbara datorer har inbyggt stöd för flera skärmar.

 • Aktivera stöd för flera bildskärmar.

 • Aktivera föredragshållarvyn.

Överst på sidan

Aktivera stöd för flera bildskärmar

Meddelanden  

 • Även om datorn kanske har stöd för fler än två bildskärmar, går det bara att använda högst två skärmar för en presentation i PowerPoint.

 • Om du vill inaktivera stödet för flera bildskärmar, väljer du den andra bildskärmen och avmarkerar kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm. Mer information om denna procedur finns i hjälpen till Microsoft Windows.

 1. Klicka på Visa vy för föredragshållare i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel.

 2. Klicka på bildskärmsikonen för föredragshållarens bildskärm på fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm och markera sedan kryssrutan Använd den här enheten som primär bildskärm.

  Om kryssrutan Använd den här enheten som primär bildskärm är markerad och inte kan användas, är bildskärmen redan bestämd att vara primär bildskärm. Du kan bara välja en primär bildskärm i taget. Om du klickar på en annan bildskärmsikon avmarkeras kryssrutan Använd den här enheten som primär bildskärm och den kan användas igen.

  Tips  Du kan bara visa föredragshållarvyn på och köra presentation från en enda bildskärm – vanligtvis bildskärm 1.

 3. Klicka på bildskärmsikonen för åhörarnas bildskärm och markera kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm.

Överst på sidan

Ge en presentation på två bildskärmar med hjälp av föredragshållarvyn

När du har konfigurerat bildskärmarna öppnar du presentationen som du vill ge och gör sedan något av följande:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Välj önskade alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka på OK.

 3. Starta presentationen genom att klicka på Bildspel i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2007, Office 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk