GROUP BY-satser

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

GROUP BY-satsen i Access kombinerar poster med identiska värden i den angivna fältlistan till en post. Om du använder en SQL-mängdfunktion, till exempel summera eller Räknai SELECT-uttrycket skapas ett sammanfattande värde för varje post.

Syntax

SELECT fältlista
FROM tabell
WHERE villkor
[GROUP BY gruppfältlista]

Ett SELECT-kommando som innehåller en GROUP BY-sats består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

fältlista

Namnet på det eller de fält som ska hämtas tillsammans med andra alias för fältnamn, SQL-mängdfunktioner, urvalspredikat (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP), eller andra SELECT-alternativ.

tabell

Namnet på den tabell från vilken posterna ska hämtas.

villkor

Urvalsvillkor. Om kommandot innehåller en WHERE-sats grupperar Microsoft Access-databasmotorn värden efter att WHERE-villkoret används på posterna.

gruppfältlista

Namnen på upp till 10 fält som används för att gruppera poster. Fältnamnens ordning i gruppfältlista anger grupperingsnivåerna, från den högsta till den lägsta nivån.

Kommentarer

GROUP BY är valfritt.

Summeringsfunktioner utlämnas om det inte finns en SQL-mängdfunktion i SELECT-kommandot.

Null-värden i GROUP BY-fält grupperas och utelämnas inte. Däremot utvärderas inte Null -värden i en SQL-mängdfunktion.

Du kan använda WHERE-satser för att utesluta rader som inte ska grupperas, och HAVING-satser för att filtrera poster efter att de grupperats.

Om den innehåller data PM eller OLE-objekt, kan ett fält i fältlistan GROUP BY referera till alla fält i en tabell i FROM-satsen även om fältet inte ingår i SELECT-uttrycket, förutsatt att SELECT-uttrycket innehåller minst en SQL-mängdfunktion. Microsoft Access-databasmotorn kan inte gruppera efter PM eller OLE-objektfält.

Alla fält i SELECT-fältlistan måste antingen finnas med i GROUP BY-satsen eller vara argument till SQL-mängdfunktionen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×