Göra en video av presentationen

Du kan nu spara din Microsoft PowerPoint 2010-presentation som en video, vilket gör att presentation blir enklare att distribuera för dig och enklare att visa för mottagarna.

I den här artikeln

Varför ska du göra ett videoklipp av presentationen?

Spela in och göra tidsinställningar för berättarröst och rörelser med pekaren

Spara presentationen som en video

Vilka delar av en presentation inkluderas inte i ett videoklipp?

Vad kan du göra med videon när du har skapat den?

Varför ska du göra en video av presentationen?

När du ska hålla en presentation med god återgivning för kolleger eller kunder (antingen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, publicerad på Internet, på en CD eller en DVD), sparar du presentationen så att den kan spelas upp som en video.

I PowerPoint 2010 kan du nu spara presentationen som en WMV-fil (Windows Media Video) som du sedan kan distribuera samtidigt som du kan vara säker på att den animerade multimediepresentationen med tillhörande berättarröst kan spelas upp utan problem. Om du inte vill använda WMV-filformatet kan du använda ett verktyg från tredje part och konvertera filen till ett annat format (AVI, MOV o.s.v.).

Några tips att komma ihåg när du spelar in presentationen som en video:

 • Du kan spela in och göra tidsinställningar för berättarröst och laserpekarrörelser i videon.

 • Du kan kontrollera storleken på multimediefilen och videons kvalitet.

 • Du kan använda animeringar och övergångar i filmen.

 • Åskådare behöver inte har PowerPoint installerat på sina datorer när de tittar på presentationen.

 • Om presentationen innehåller en inbäddad video kommer videon att spelas upp korrekt utan att du behöver kontrollera den.

 • Beroende på innehållet i presentationen kan det ta en stund att skapa en video. Längre presentationer och presentationer med animeringar, övergångar och medieinnehåll tar vanligtvis längre tid att skapa. Du kan dock fortsätta använda PowerPoint medan videon skapas

Överst på sidan

Spela in och göra tidsinställningar för berättarröst och rörelser med pekaren

Obs!: För att spela in och spela upp en berättarröst måste din dator vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och högtalare.

En bra presentation har kortfattat bildinnehåll som understöds och förstärks av presentatörens gester och diskussioner. När du skapar en videoversion av en presentation vill du nog försöka fånga det mänskliga elementet i presentationen genom att spela in och göra tidsinställningar för berättarrösten och till och med laserpekarrörelserna.

Du kan spela in bildspelet innan du delar det med dina åhörare eller så kan du spela in berättarrösten samtidigt som du håller presentationen för åhörare och därmed ta med deras kommentarer och frågor i inspelningen.

Instruktioner om hur du spelar in och gör tidsinställningar för berättarrösten i ett bildspel finns i Lägga till en berättarröst till en presentation. Instruktioner om hur du använder laserpekarrörelser finns i Förvandla muspekaren till en laserpekare.

Överst på sidan

Spara presentationen som en video

Skapa en video

 1. Skapa en presentation.

 2. (Frivilligt) Spela in och lägga till en berättarröst och tidsinställningar i ett bildspel och Förvandla musen till en laserpekare.

 3. Spara presentationen.

 4. Arkiv-menyn klickar du på Spara & skicka.

 5. Under Spara & skicka klickar du på Skapa en video.

 6. Om du vill visa alla alternativ för videons kvalitet och storlek klickar du under Skapa en video på nedpilen vid Dator- och HD-skärmar.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en video med mycket hög kvalitet, men en stor filstorlek, klickar du på Dator- och HD-skärmar.

  • Om du vill skapa en video med medelstor filstorlek och medelhög kvalitet klickar du på Internet och DVD.

  • Om du vill skapa en video med den minsta filstorleken, men med låg kvalitet, klickar du på Bärbara enheter.

   Tips: Testa alternativen och ta reda på vilket som bäst passar dina behov.

 8. Klicka på nedpilen vid Använd inte inspelade tidsinställningar och berättarröst och gör sedan något av följande:

  • Om du inte har spelat in och gjort tidsinställningar för berättarröst och laserpekarrörelser klickar du på Använd inte inspelade tidsinställningar och berättarröst.

   Tips: Standardtiden som ägnas åt varje bild är 5 sekunder. Du kan ändra tidsinställningen till höger om Sekunder att dröja vid varje bild. Klicka på uppilen om du vill öka tiden och på nedpilen om du vill minska den.

  • Om du har spelat in och gjort tidsinställningar för berättarröst och pekarrörelser klickar du på Använd inspelade tidsinställningar och berättarröst.

 9. Klicka på Skapa video.

 10. Ge videofilen ett namn i rutan Filnamn, bläddra till den mapp där du vill spara filen och klicka sedan på Spara. Du kan spåra förloppet för videoskapandet i statusfältet längst ned på skärmen. Videoskapandeprocessen kan ta upp till flera timmar, beroende på hur lång videon och hur invecklad presentationen är.

  Tips: Du kan ställa in processen så att skapandet av långa videor körs över natten. På så sätt är de klara när du kommer nästa morgon.

 11. Om du vill spela upp den nya videon går du till angiven mapp och dubbelklickar på filen.

Överst på sidan

Vilka delar av en presentation inkluderas inte i ett videoklipp?

Följande objekt inkluderas inte i ett videoklipp som skapas med hjälp av PowerPoint:

 • Media som har infogats i tidigare PowerPoint-versioner. Om du ändå vill inkludera dessa kan du konvertera eller uppgradera medieobjektet eller dokumentet.

  Tips: Om du till exempel har infogat medieinnehåll med PowerPoint 2007 länkas det och spelas sedan upp i presentationen.Men om du exporterar filen som video kommer det länkade medieinnehållet inte med.Du kan konvertera filen till det nya filformatet (klicka på fliken Arkiv och klicka på Konvertera under Info) eller högerklicka på medieobjektet och sedan klicka på uppgradera om du vill bädda in filen så att den exporteras som den ska.

 • QuickTime-media (såvida du inte har en QuickTime code ffdShow från tredje part installerad) och du måste optimera för kompatibilitet

 • Makron

 • OLE/ActiveX-kontroller

Överst på sidan

Vad vill du göra med din video när du har skapat den?

När du har skapat en video kan du dela den med andra på följande sätt:

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×