Gå över till OneNote 2010

Overview

OneNote 2010 Har du redan erfarenhet av en tidigare version av Microsoft Office OneNote och vill uppdatera dig om ändringarna in 2010-versionen? Då är den här kursen rätt för dig.

När du har slutfört kursen kan du:

 • Utföra rutinuppgifter i Microsoft OneNote 2010.

I kursen ingår:

 • En lektion som du gör i din egen takt.

 • En övning för att få praktisk erfarenhet. (För övningen krävs OneNote 2010.)

 • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.

 • En snabbreferens som du kan skriva ut eller spara för framtida bruk.

Du bör vara erfaren användare av antingen OneNote 2003 eller OneNote 2007, eller både och.

Uppdatera dig snabbt om OneNote 2010

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Rita och verktygsfältet Snabbåtkomst

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Anteckningsböcker och Backstage-vyn

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Sidor och avsnitt

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Smartare sökning

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Infoga och länka anteckningar

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Övning

Övning i OneNote 2010

Hämtningsstorlek:35 kB

Öva i OneNote 2010

Nu är det dags att prova själv i en övning. I den här övningen får du bekanta dig med procedurerna så att snabbt uppdaterar dig om nyheterna i OneNote 2010.

Om övningen

Stäng OneNote innan du startar övningen.

När du klickar på Öva i OneNote öppnas OneNote igen och dialogrutan Packa upp anteckningsbok visas.

Lämna alla inställningar i dialogrutan som de är och klicka på OK.

En övningsarbetsbok hämtas till datorn och öppnas i OneNote. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas.

Obs!    OneNote 2010 måste vara installerat på datorn.

Testa dig själv

Gå igenom det här provet och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och provresultatet betygsätts inte.

Du vill växla fram och tillbaka mellan att visa hela menyfliksområdet och att bara visa flikarna. Hur ska du göra?

Klicka på någon av flikarna.

Nej, det stämmer inte. Om du klickar på en flik visas den fliken, men menyfliksområdet i helhet minimeras eller maximeras inte. Vilket annat alternativ verkar troligt?

Använd kontrollerna i formateringsverktygsfältet.

Det finns inga kontroller för att minimera och maximera menyfliksområdet i formateringsverktygsfältet, även om det finns många andra praktiska verktyg där. Försök igen.

Klicka på utvidgningsknappen för menyfliksområdet i det övre, högra hörnet i fönstret OneNote.

Det stämmer. Om du klickar på den här knappen växlar du mellan det maximerade och det minimerade menyfliksområdet.

Du är osäker på hur du ska göra det du vill göra. Vad ska du göra först?

Ring polisen.

Om problemet är att datorn är stulen kan du ringa polisen, i alla andra fall är det bäst att låta bli. Tips: Det finns ett mycket enkelt sätt att lära sig mer om nästan vad som helst på arbetsytan i OneNote. Minns du vad det är?

Högerklicka på vad det nu är som förvirrar dig.

Just det. Du får inte svaret du söker varje gång du högerklickar, men oftare än du tror kan du hitta svaret där.

Sök efter hjälp på Internet.

Många gånger kan det vara givande att söka efter information på Internet, men det bör inte vara den första åtgärden när du fastnar i något steg. Tidigt i kursen fick du förslag på en enkel åtgärd du kan vidta närhelst du är lite osäker.

Sök i hjälpen för OneNote.

Det var inte svaret vi sökte. En ledtråd är att det rätta svaret också är den snabbaste lösningen.

Det finns ett alternativ i menyfliksområdet som du vill komma åt utan att visa menyfliksområdet. Var kan du lägga till kommandot?

På snabbmenyn.

Snabbmenyer kan inte anpassas. Försök igen.

I Backstage-vyn.

Nej. Det går nog inte heller snabbare att gå till kommandot i Backstage-vyn än att gå till menyfliksområdet. Verkar något annat vara troligt?

I dialogrutan Alternativ.

Du kan inte lägga till alternativ i dialogrutan Alternativ. Tänk tillbaka på videon och övningen. Var placerade vi de kommandon vi använde mest?

I verktygsfältet Snabbåtkomst.

Rätt! Du kan lägga till de kommandon du använder mest i verktygsfältet Snabbåtkomst. De finns alltid kvar på sin ursprungliga plats också, och du kan när som helst ta bort dem från verktygsfältet Snabbåtkomst.

Om du vill klistra in text på ett sådant sätt att den inte kan redigeras, vilket inklistringsalternativ ska du välja då?

Bild.

Det stämmer. Text som du klistrar in som en bild, eller som en del av en bild, behandlas som grafik och kan inte redigeras som text.

Behåll endast text.

Den text du klistrar in med alternativet Behåll endast text har endast standardformatering, men kan fortfarande redigeras. Vad verkar vara ett bättre svar?

Koppla formatering.

När du klistrar in text med alternativet Koppla formatering formateras texten så att den överensstämmer med den omgivande texten, men den inklistrade texten kan fortfarande redigeras. Gör ett nytt försök.

Behåll källformatering.

Om du använder Behåll källformatering ser den inklistrade texten ut precis som den gjorde innan du kopierade den. Tips: Vilket svar verkar handla om något som inte är text?

Hur stänger du den aktuella anteckningsboken?

Klicka på Avsluta i de vänstra stapeln i Backstage-vyn.

Nej, det var fallgropen vi nämnde. Om du klickar på Avsluta här stängs hela OneNote. Försök igen.

Klicka på anteckningsbokens namn i navigeringsfältet i normalvyn och klicka sedan på Stäng den här anteckningsboken på snabbmenyn.

Rätt! Du kan också stänga en anteckningsbok genom att klicka på knappen för den anteckningsboken på fliken Info i Backstage-vyn och sedan klicka på Stäng.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Minimera eller maximera menyfliksområdet

Klicka på knappen för utvidgning av menyfliksområdet bredvid knappen Hjälp i det övre, högra hörnet i fönstret OneNote. (Du kan även minimera och maximera genom att trycka på CTRL+F1.)

Bild av knapp

Arbeta med text med hjälp av formateringsverktygsfältet

Markera och högerklicka på den text du vill formatera – eller flagga eller skapa en uppgift för – och välj sedan alternativ i formateringsverktygsfältet.

Öppna eller stänga Microsoft Office Backstage-vyn

Klicka på fliken Arkiv till vänster i menyfliksområdet.

Fliken Arkiv

Om du vill återgå till normalvyn klickar du antingen på fliken Arkiv igen eller på någon av de andra flikarna. (Klicka inte på knappen Avsluta om du inte vill stänga hela programmet.)

Kopiera formatering med hjälp av Hämta format

 1. Markera den text som har den formatering du vill kopiera. Klicka sedan på Hämta format Bild av knapp , antingen i formateringsverktygsfältet eller i gruppen Urklipp på fliken Start i menyfliksområdet.
  Observera att muspekaren ändras till en pensel.

 2. Markera den text där du vill tillämpa formateringen genom att dra muspekaren.

Obs!    Om du vill tillämpa formateringen på mer än en plats markerar du texten med den formatering du vill kopiera och dubbelklickar sedan på Hämta format Bild av knapp . Markera sedan en plats i taget där du vill tillämpa formatering genom att dra muspekaren. Inaktivera Hämta format genom att trycka på ESC när du har formaterat alla platser.

Skapa en ny penna eller överstrykningspenna

 1. Klicka på knappen Mer i det nedre, högra hörnet av galleriet med pennor i gruppen Verktyg på fliken Rita.
  Knappen Mer i penngalleriet

 2. Klicka på Fler alternativ för färg och tjocklek nästan längst ned i galleriet.

 3. Klicka antingen på Penna eller Överstrykningspenna under Strecktyp och ‑tjocklek i dialogrutan Pennegenskaper, och klicka sedan på önskad tjocklek.

 4. Klicka på en Linjefärg för pennan eller överstrykningspennan och klicka sedan på OK.

Lägga till eller ta bort pennor och överstrykningspennor i verktygsfältet Snabbåtkomst

 • Lägga till hela galleriet med pennor    
  Gå till fliken Rita i menyfliksområdet, högerklicka på galleriet med pennor och klicka sedan i snabbmenyn på Lägg till galleriet i verktygsfältet Snabbåtkomst   .

 • Lägga till en enskild penna eller överstrykningspenna    
  Klicka på knappen Mer längst till höger i verktygsfältet Snabbåtkomst.
  Bild av knapp
  Klicka på en av favoritpennorna eller på snabbmenyn.
  Om du vill visa ett större urval favoritpennor som du kan lägga till kan du klicka på knappen Mer i verktygsfältet Snabbåtkomst en gång till. Klicka på Fler kommandon nästan längst ned på snabbmenyn och lägg sedan till pennor eller överstrykningspennor med hjälp av kontrollerna i dialogrutan OneNote-alternativ.

 • Ta bort ett verktyg eller kommando från verktygsfältet Snabbåtkomst    
  Högerklicka på ikonen och klicka sedan på Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

Flytta verktygsfältet Snabbåtkomst närmare anteckningssidan

Klicka på knappen Mer längst till höger i verktygsfältet Snabbåtkomst. Klicka sedan på Visa under menyfliksområdet i listrutan. (Om du vill flytta tillbaka verktygsfältet Snabbåtkomst till den ursprungliga positionen kan du klicka på knappen Mer igen, men den här gången väljer du Visa över menyfliksområdet.)

Skapa en ny anteckningsbok

 1. Öppna Backstage-vyn genom att klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på fliken Nytt på vänster sida.

 2. Ange en lagringsplats och ett namn för den nya anteckningsboken och klicka sedan på den stora knappen Skapa anteckningsbok.
  Du kan också inleda processen genom att högerklicka på en anteckningsbok i navigeringsfältet och sedan klicka på Ny anteckningsbok.

Ändra egenskaper för en anteckningsbok (visningsnamn, färg, plats och filformat)

Högerklicka på anteckningsboken i listan i navigeringsfältet och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn. Gör sedan ändringarna i dialogrutan Egenskaper för anteckningsbok.

Stänga en anteckningsbok

Högerklicka på anteckningsboken i listan i navigeringsfältet och klicka sedan på Stäng den här anteckningsboken. (Kom ihåg att du endast bör stänga en anteckningsbok om du inte längre använder den aktivt och inte vill att den ska omfattas när du gör en sökning.) Att stänga en anteckningsbok innebär inte att den tas bort. Anteckningsboken tas endast bort från navigeringsfältet.

Lägga till sidor

 • Längst ned i listan med sidflikar    
  Klicka på knappen Ny sida.

 • På en annan plats i listan med sidflikar    
  Peka på sidflikarna tills den lilla ikonen Ny sida visas direkt till vänster.
  Bild av ikon
  Peka på ikonen (men klicka inte på den) och flytta den uppåt och nedåt bland sidflikarna genom att flytta muspekaren. Observera att den aktuella positionen markeras med en tjock, svart linje. Klicka på ikonen vid önskad position för den nya sidan.

 • Utifrån en mall    
  Klicka på triangeln längst till höger på knappen Ny sida direkt ovanför sidflikarna och klicka sedan på Sidmallar.
  Bild av knapp
  Klicka på önskad sidmall i åtgärdsfönstret Mallar.

Höja och sänka sidors nivå

 • Genom att dra    
  Dra sidans namn på sidfliken åt höger (till lägre nivå) eller till vänster (högre nivå). Kom ihåg att det finns tre position: längst till vänster, mitten och längst till höger.

 • Med hjälp av en snabbmeny    
  Högerklicka på sidfliken och klicka sedan antingen på Skapa underordnad sida (om du vill sänka sidans nivå ett steg) eller Höj upp underordnad sida (om du vill höja sidan ett steg).

Markera, dölja och visa sidgrupper

 • Markera en visad grupp    
  Markera en sida i gruppen genom att klicka på sidan och markera sedan hela gruppen genom att dubbelklicka på den.

 • Dölja en visad grupp    
  Peka på sidfliken för den primära (översta) sidan så visas knappen Visa/dölj och klicka sedan på knappen.
  Sidgrupp som visar knappen för att visa och dölja
  Observera att sidfliken Sidavsnitt nu visar knappen Visa/dölj oavsett om sidan är markerad, och att du kan se kanterna av andra sidor som sticker fram nedanför sidfliken. Det är två påminnelser om att det är en dold sidgrupp.

 • Visa en dold grupp    
  Klicka på knappen Visa/dölj i en dold grupp.

Flytta eller kopiera sidor genom att dra

 • Till en plats i samma avsnitt    
  Markera sidflikarna för de sidor du vill flytta eller kopiera, dra dem uppåt eller nedåt i listan över sidflikar tills den tjocka, svarta positionsmarkören står där du vill ha sidorna. Släpp då sidorna genom att släppa upp musknappen.

 • Till ett annat avsnitt i den aktuella eller någon annan öppen anteckningsbok    
  Markera sidflikarna för de sidor du vill flytta eller kopiera och dra dem sedan till målavsnittet i navigeringsfältet. Se till att rätt avsnitt är markerat innan du släpper sidorna genom att släppa upp musknappen.

Om du vill ha kopior på båda platserna ska du hålla ned CTRL medan du drar sidorna.

Om du först döljer sidgrupper kan du dra sidorna säkrare.

Flytta eller kopiera sidor med hjälp av en dialogruta

Markera sidflikarna för de sidor du vill flytta eller kopiera, högerklicka på de markerade sidorna och klicka sedan på Flytta eller kopiera. Välj bland alternativen i dialogrutan. Kom ihåg att använda knappen Kopiera om du vill ha kopior av sidorna på båda platserna.

Flytta eller kopiera avsnitt genom att dra

Dra avsnittsfliken till önskad plats, antingen i raden med avsnittsflikar ovanför anteckningssidan eller i listan med anteckningsböcker i navigeringsfältet. Se till att den mindre positionstriangeln (i flikraden) eller den svarta positionslinjen (i listan med anteckningsböcker) står på rätt plats innan du släpper avsnittet genom att släppa upp musknappen. (Om du vill ha kopior på båda platserna ska du hålla ned CTRL medan du drar avsnittet.)
Bild av ikon
Positionslinje för avsnitt i fönstret Anteckningar

Skicka anteckningsbokssidor som bilagor i ett e-postmeddelande

Markera de sidor du vill skicka och klicka sedan på knappen Skicka sida som bifogad fil med e-post i gruppen E-post på fliken Dela.

Kom ihåg att du hittar fler delningsalternativ på fliken Dela i Backstage-vyn.

Visa listor över spillområden för avsnitt och anteckningsböcker

 • Avsnitt    
  Klicka på den lilla triangeln på fliken med tre punkter längst till höger på raden med avsnittsflikar (direkt ovanför anteckningssidan).
  Fliken Spillområde för avsnitt

 • Anteckningsböcker   
  Klicka på den lilla triangeln på knappen längst ned, med tre punkter på, i det minimerade navigeringsfältet.
  Fliken Spillområde för anteckningsböcker

Söka efter innehåll i alla öppna anteckningsböcker

 1. Tryck på CTRL+E och ange sedan söktexten.

 2. Gå igenom resultatet, antingen med hjälp av musens rullningshjul eller PILTANGENTERNA.
  Lägg märke till de Senast valda som identifieras högst upp i listan.
  Observera också att en förhandsgranskning visas av sidan där förekomsten finns.

 3. Välj den för närvarande förhandsgranskade sidan genom att trycka RETUR.

Söka efter innehåll endast på den aktuella sidan

 1. Tryck på CTRL+F och ange sedan söktexten.

 2. Du kan flytta mellan markerade förekomsten med hjälp av de små pilarna bredvid rutan Sök (direkt ovanför knappen Ny sida).
  Bild av knapp

 3. Du kan avbryta sökningen genom att klicka på det lilla krysset i slutet av rutan Sök.
  Bild av knapp

Skapa en länk till en annan plats

Markera den text eller annat objekt som ska aktivera länken vid klickning. Högerklicka på markeringen och klicka sedan på Länk. Välj alternativ i dialogrutan Länk. (Observera att kommandot hette Hyperlänk i tidigare versioner.)

Följ den länk du just skapade genom att hålla ned CTRL och sedan klicka på den länkade texten eller det länkade objektet.

Välja rätt sätt att klistra in kopierat material

 • Behåll källformatering    Bild av ikon
  Den inklistrade texten bevarar den ursprungliga formateringen.

 • Koppla formatering    Bild av ikon
  Den inklistrade texten tar över formateringen från den omgivande texten där den klistras in.

 • Behåll endast text    Bild av ikon
  Endast text klistras in – inga grafiska element. När den klistras in utanför annan text visas den inklistrade texten med standardformateringen som angetts för OneNote.

 • Bild    Bild av ikon
  Allt kopierat material klistras in som en enda bild, och det går inte att redigera text som visas i bilden.
  Obs!    Det kan gå att extrahera den text som klistrats in som en del av en bild i ett redigerbart format. Högerklicka på bilden som innehåller texten och klicka sedan på Kopiera text från bild.

Versionskompatibilitet i OneNote 2010

 • Med OneNote 2007   
  I OneNote 2010 kan anteckningsböcker i OneNote 2007-format öppnas och redigeras.
  Om du vill dela en anteckningsbok som skapades i OneNote 2010 med personer som fortfarande använder OneNote 2007, måste du först konvertera anteckningsboken från 2010-formatet till 2007-formatet. I OneNote 2010 högerklickar du då på anteckningsboken i listan i navigeringsfältet och klickar på Egenskaper. Klicka sedan på Konvertera till 2007 i dialogrutan Egenskaper för anteckningsbok. (Observera att vissa nya 2010-funktioner inte är tillgängliga i 2007-anteckningsböcker.)

 • Med OneNote 2003   
  I OneNote 2010 kan anteckningsböcker i 2003-format öppnas för läsning, men du kan inte redigera dem förrän de har konverterats till antingen OneNote 2010-format eller OneNote 2007-format. Du konverterar en anteckningsbok genom att öppna den i OneNote 2010, högerklicka på den i listan med arbetsböcker i navigeringsfältet och klicka på Egenskaper. Klicka sedan antingen på Konvertera till 2007 eller Konvertera till 2007 i dialogrutan Egenskaper för anteckningsbok. (Observera att vissa nya 2010-funktioner inte finns tillgängliga i 2007-anteckningsböcker.)

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×