Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner för hur du gör dina Excel-kalkylblad tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Excel-kalkylblad som innehåller en resultaträkning och ett stapeldiagram

Personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dina data lättare om du skapar Excel-arbetsböckerna och -diagrammen med hjälpmedel i åtanke.

Windows: Rekommendationer för att göra Excel-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Excel-kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att söka efter alla förekomster av saknad alternativtext i kalkylbladet.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för pivotdiagram

Lägga till alternativtext för tabeller

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom arbetsboken visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över en cell som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Ge alla bladflikar unika namn och ta bort tomma blad.

Använd tillgänglighetskontrollen för att ta reda på om alla blad med innehåll i en arbetsbok har beskrivande namn och om det finns några tomma blad.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Byta namn på bladflikar

Ta bort bladflikar

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägga till rubriker i en ny tabell

Använda rubriker i en befintlig tabell

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina Excel-kalkylblad.

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa text som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera bild som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera figur > Alternativ för figur > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur > Alternativ för figur > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för pivotdiagram

 1. Högerklicka på ett pivotdiagram.

 2. Välj Formatera diagramyta > Diagramalternativ > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera diagramyta som beskriver det markerade pivotdiagrammet

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Högerklicka på en tabell.

 2. Välj Tabell > Alternativtext.

 3. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av dialogrutan Alternativtext

Göra hyperlänkar, tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, tabeller och bladflikar i Excel-kalkylblad tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Högerklicka på en cell.

 2. Välj Hyperlänk.

 3. Skriv hyperlänktexten i rutan Text som ska visas.

 4. Ange måladressen för hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda rubriker i en befintlig tabell

Ange en rubrikrad i ett block med celler som markerats som en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av gruppen Tabellformatsalternativ med markerade kryssrutor

Lägga till rubriker i en ny tabell

Ange en rubrikrad i ett nytt block med celler som du definierar som en tabell.

 1. Markera de celler som ska ingå i tabellen.

 2. Välj Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

 3. Markera kryssrutan Tabellen har rubriker.

 4. Välj OK.
  Excel skapar en rubrikrad med standardnamnen Kolumn1, Kolumn2 och så vidare.

 5. Skriv nya, beskrivande namn för varje kolumn i tabellen.

Skärmbild av dialogrutan Skapa tabell med kryssrutan Tabellen har rubriker markerad”>>

Byta namn på bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik och välj Byt namn.

 2. Skriv ett kort, unikt namn för bladet.

Skärmbild av menyalternativet Byt namn

Ta bort bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik.

 2. Välj Ta bort.

Skärmbild av menyalternativet Ta bort

Se även

Mac: Rekommendationer för att göra Excel-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Excel-kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att söka efter alla förekomster av saknad alternativtext i kalkylbladet.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för pivotdiagram

Lägga till alternativtext för tabeller

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bladen i arbetsboken visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över en cell som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Ge alla bladflikar unika namn och ta bort tomma blad.

Använd tillgänglighetskontrollen för att ta reda på om alla blad med innehåll i en arbetsbok har beskrivande namn och om det finns några tomma blad.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Byta namn på bladflikar

Ta bort en bladflik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägga till rubriker i en ny tabell

Använda rubriker i en befintlig tabell

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina Excel-kalkylblad.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa text som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera bild som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera figur > Alternativ för figur > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur > Alternativ för figur > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för pivotdiagram

 1. Högerklicka på ett pivotdiagram.

 2. Välj Formatera diagramyta > Diagramalternativ > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera diagramyta som beskriver det markerade pivotdiagrammet

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Högerklicka på en tabell.

 2. Välj Tabell > Alternativtext.

 3. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av dialogrutan Alternativtext

Göra hyperlänkar, tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, tabeller och bladflikar i Excel-kalkylblad tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Högerklicka på en cell.

 2. Välj Hyperlänk.

 3. Skriv hyperlänktexten i rutan Text som ska visas.

 4. I rutan Adress skriver du in målwebbadressen.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda rubriker i en befintlig tabell

Ange en rubrikrad i ett block med celler som markerats som en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabell.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av tabellformatsalternativen på fliken Tabell med markerade kryssrutor

Lägga till rubriker i en ny tabell

Ange en rubrikrad i ett nytt block med celler som du definierar som en tabell.

 1. Markera de celler som ska ingå i tabellen.

 2. Välj Tabell på fliken Infoga.

 3. Markera kryssrutan Tabellen har rubriker.

 4. Välj OK.
  Excel skapar en rubrikrad med standardnamnen Kolumn1, Kolumn2, och så vidare.

 5. Skriv nya, beskrivande namn för varje kolumn i tabellen.

Skärmbild av dialogrutan Skapa tabell med kryssrutan Tabellen har rubriker markerad

Byta namn på bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik och välj Byt namn.

 2. Skriv ett kort, unikt namn för bladet.

Skärmbild av menyalternativet Byt namn

Ta bort en bladflik

 1. Högerklicka på en bladflik.

 2. Välj Ta bort.

Skärmbild av menyalternativet Ta bort

Se även

iOS: Rekommendationer för att göra Excel-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Excel-kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ge alla bladflikar unika namn.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Byta namn på bladflikar

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda rubriker i befintliga tabeller

Göra tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör tabeller och bladflikar i Excel-kalkylblad tillgängliga.

Använda rubriker i befintliga tabeller

Ange en rubrikrad i ett block med celler som markerats som en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Tryck på ikonen Mer längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Tabell.

 3. Tryck på alternativet Rubrikrad för att markera det.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Kommandot Formatalternativ med Rubrikrad markerat

Byta namn på bladflikar

 1. Dubbelklicka på en bladflik.

 2. Om du vill ersätta det markerade bladnamnet skriver du ett kort, unikt namn för bladet.

Markerad bladflik som visar namnbytesalternativ

Se även

Android: Rekommendationer för att göra Excel-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Excel-kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för diagram

Ge alla bladflikar unika namn.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Byta namn på bladflikar

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägga till rubriker i nya tabeller

Använda rubriker i befintliga tabeller

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll i dina Excel-kalkylblad.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa text som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Markera en bild.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Bild.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Bild

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Markera en form.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Figur.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Figur

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Välj ett diagram.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Diagram.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Diagram

Göra tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör tabeller och bladflikar i Excel-kalkylblad tillgängliga.

Använda rubriker i befintliga tabeller

Ange en rubrikrad i ett block med celler som markerats som en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Tryck på nedpilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Tabell.

 3. Tryck på alternativet Rubrikrad för att markera det.

  Tips: När alternativet är markerat är det grått.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Fliken Tabell med Rubrikrad markerat

Lägga till rubriker i nya tabeller

Ange en rubrikrad i ett nytt block med celler som du definierar som en tabell.

 1. Markera de celler som ska ingå i tabellen.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Start.

 3. Tryck på Start > Infoga.

 4. Tryck på kommandot Tabell.

 5. Markera kryssrutan Det finns rubriker i tabellen.

Tabell med kryssrutan Det finns rubriker i tabellen markerad

Byta namn på bladflikar

 1. Tryck och håll ned på en bladflik och välj Byt namn.

 2. Skriv ett kort, unikt namn för bladet.

Markerad bladflik som visar kommandot Byt namn

Se även

Office Online: Rekommendationer för att göra Excel Online-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Excel Online-kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Använd tillgänglighetskontrollen i Excel Online för att söka efter alla förekomster av saknad alternativtext i kalkylbladet.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i tabellerna.

Undvik att använda text i tabeller som enda metod för att förmedla viktig information. Ge en kort beskrivning av innehållet i tabellen och dess syfte i alternativtexten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för diagram

Lägg till relevant hyperlänktext.

Sök igenom arbetsboken visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Ge alla bladflikar unika namn och ta bort tomma blad.

Läs namnen på bladflikarna i arbetsboken och kontrollera att varje blad har innehåll.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Ge arbetsboken ett meningsfullt namn

Byta namn på bladflikar

Ta bort bladflikar

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen i Excel Online för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma rader och kolumner i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda rubriker i en tabell

Lägg till alternativ text för bilder och diagram

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för bilder och tabeller i dina Excel Online-kalkylblad. Använd skrivbordsversionen av Excel för att lägga till alternativtext för tabeller.

Obs!: Vi rekommenderar att endast placera texten i beskrivningsfältet och lämna rubriken tom. Detta ger den bästa upplevelsen i de flesta populära skärmläsare inklusive Skärmläsaren.

Lägga till alternativtext för bilder

 1. Högerklicka på bilden och välj Alternativtext för att öppna dialogrutan Alternativtext.

 2. Ändra text i textrutan Beskrivning.

 3. Välj OK.

Skärmbild av dialogrutan Alternativtext med fälten Rubrik och Beskrivning.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på diagrammet och välj Alternativtext för att öppna dialogrutan Alternativtext.

 2. Ange text i textrutan Beskrivning.

 3. Välj OK.

Göra hyperlänkar, tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, tabeller och bladflikar i Excel Online-kalkylblad tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Högerklicka på en cell.

 2. Välj Hyperlänk.

 3. Skriv den text som personerna kommer att klicka på under Visningstext. Beroende på vilken typ av länk du vill använda gör du sedan något av följande:

  • I fältet URL skriver eller klistrar du in adressen.

  • Vid Plats i det här dokumentet skriver du platsen för den cell som du vill länka till. Till exempel A6.

  • Skriv e-postadressen i formatet namn@example.com i fältet E-postadress.

 4. Klicka på OK.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbilden visas dialogrutan Infoga hyperlänk där du kan ange en beskrivande text och en webbadress samt ange en plats i dokumentet eller en e-postadress.

Använda rubriker i en tabell

 1. Markera de celler som ska ingå i tabellen.

 2. Välj Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

 3. Markera kryssrutan Tabellen har rubriker.

 4. Välj OK.
  Excel Online skapar en rubrikrad med standardnamnen Kolumn1, Kolumn2 och så vidare.

 5. Skriv nya, beskrivande namn för varje kolumn i tabellen.

Obs!: Använd samma steg för att lägga till en rubrik för celler i en befintlig tabell.

Skärmbild av dialogrutan Skapa tabell med kryssrutan ”Tabellen innehåller rubriker” markerad.

Ge arbetsboken ett meningsfullt namn

 1. Välj Arkiv > Spara som.

 2. Välj Spara som och skriv ett namn för filen. Använd ett namn som ger information om vilken typ av data filen innehåller. Lägg om möjligt till datumet som en del av namnet.

 3. (Valfritt) Markera kryssrutan Ersätt befintlig fil.

 4. Välj OK.

Obs!: Om du vill byta namn på en fil väljer du Byt namn, skriver namnet på filen och väljer OK.

Skärmbilden visar dialogrutan Spara som där du kan ange ett namn på filen och välja om du vill ersätta den befintliga filen.

Byta namn på bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik och välj Byt namn.

 2. Ange ett kort, unikt och beskrivande namn för fliken.

 3. Välj OK.

Skärmbilden visar menyn som visas när du högerklickar på en flik i kalkylbladet, med alternativ för att infoga, ta bort, byta namn på, ändra ordning på, dölja eller ta fram bladet.

Ta bort bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik.

 2. Välj Ta bort.

 3. Välj OK.

Använda tillgänglighetskontroll i Excel Online

 1. Öppna fliken Granska.

 2. Välj Tillgänglighetskontroll.

 3. Granska resultatet i tillgänglighetskontrollen. Resultaten kategoriseras utifrån problemets allvarlighetsgrad enligt nedan:

  • Fel. Innehåll som är väldigt svårt eller omöjligt att förstå för användare med funktionshinder.

  • Varningar. Innehållet är svårt att förstå för användare med funktionshinder.

  • Tips. Tips innebär att även om personer med funktionshinder kan förstå innehållet så kan upplevelsen förbättras om det ordnas eller presenteras på annat sätt.

 4. Åtgärda problemen.

Obs!: Med Tillgänglighetskontroll inspekteras dokumentet avseende alla problem som kan åtgärdas i webbläsaren. Gör en fullständig kontroll genom att öppna dokumentet i skrivbordsprogrammet och sedan använda tillgänglighetskontrollen för Windows eller Mac.

Skärmbild visar fliken Granska, med markören placerad över alternativet ”Tillgänglighetskontroll”.

Se även

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×