Göra ändringar i en befintlig datakälla i Power Pivot

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat en anslutning till en extern datakälla i en datamodell kan du använda Power Pivot-tilläggsprogrammet för att ändra:

 • Anslutningsinformationen, t.ex. vilken fil, feed eller databas som ska användas som källa, dess egenskaper och andra providerspecifika anslutningsalternativ.

 • Tabell- och kolumnmappningar och ta bort referenser till kolumner som inte längre används.

 • De tabeller, vyer eller kolumner som du hämtar från den externa datakällan. Mer information finns i Filtrera de data som du importerar till Power Pivot.

I den här artikeln

Ändra den externa datakällan för en aktuell anslutning

Redigera tabell- och kolumnmappningar (bindningar)

Ändringar som du kan göra i en befintlig datakälla

Ändra den externa datakällan för en aktuell anslutning

Vilka alternativ som du kan använda när du arbetar med datakällor beror på typen av datakälla. I de här stegen används en enkel Access-databas.

 1. I Power Pivot-fönstret klickar du på Start > Anslutningar > Befintliga anslutningar.

 2. Markera den aktuella databasanslutningen och klicka på Redigera.

  I det här exemplet öppnas Guiden Importera tabell på sidan där du kan konfigurera en Access-databas. Providern och egenskaperna är olika för olika typer av datakällor.

 3. Gå till dialogrutan Redigera anslutning och klicka på Bläddra om du vill öppna en annan databas av samma typ men med ett annat namn eller på en annan plats.

  När du har ändrat databasfilen visas ett meddelande som anger att du måste spara och uppdatera tabellerna om du vill kunna visa nya data.

 4. Klicka på Spara > Stäng.

 5. Klicka på Start > Hämta externa data > Uppdatera > Uppdatera alla.

  Tabellerna uppdateras med den nya datakällan, men med de ursprungliga datavalen.

  Obs!:  Om anslutningen till datakällan skapades i en arbetsbok i Excel 2010 kanske det inte går att uppdatera anslutningen i Excel 2013. Mer information finns i avsnittet Det går inte att uppdatera anslutningen till datakällan i Uppgradera Power Pivot-datamodeller till Excel 2013.

Överst på sidan

Redigera tabell- och kolumnmappningar (bindningar)

När du ändrar en datakälla kanske kolumnerna i tabellerna i modellen och de i källan inte längre har samma namn, även om de innehåller likartade data. Detta gör att mappningen (informationen som kopplar en kolumn till en annan) mellan kolumnerna bryts.

 1. I Power Pivot-fönstret klickar du på Design > Egenskaper > Tabellegenskaper.

 2. Namnet på den aktuella tabellen visas i rutan Tabellnamn. Rutan Källnamn innehåller namnet på tabellen i den externa datakällan. Om kolumnerna har olika namn i källan och i modellen kan du växla mellan de två uppsättningarna med kolumnnamn genom att välja Källa eller Modell.

 3. Om du vill ändra tabellen som används som datakälla väljer du en annan tabell för Källnamn.

 4. Ändra kolumnmappningarna om det behövs:

  1. Om du vill lägga till kolumner som finns i källan men inte i modellen markerar du rutan bredvid kolumnnamnet. Faktiska data läses in i modellen nästa gång du uppdaterar.

  2. Om vissa kolumner i modellen inte längre är tillgängliga i den aktuella datakällan, visas ett meddelande i meddelandeområdet med de ogiltiga kolumnerna. Du behöver inte göra något mer.

 5. Tillämpa ändringarna i arbetsboken genom att klicka på Spara.

  När du sparar de aktuella tabellegenskaperna tas eventuella kolumner som saknas automatiskt bort och nya kolumner läggs till. Ett meddelande visas om att du måste uppdatera tabellerna.

 6. Läs in uppdaterade data i modellen genom att klicka på Uppdatera.

Överst på sidan

Ändringar som du kan göra i en befintlig datakälla

Om du vill ändra de data som är associerade med en arbetsbok kan du använda verktygen i Power Pivot och redigera anslutningsinformationen eller uppdatera definitionen för tabeller och kolumner som används i Power Pivot-data.

Här är exempel på ändringar som du kan göra i befintliga datakällor:

Anslutningar

Tabeller

Kolumner

Redigera databasnamnet eller servernamnet

Ändra namnet på källtextfilen, kalkylbladet eller datafeeden

Ändra plats för datakällan

Ändra standardkatalog eller startkatalog för relationsdatakällor

Ändra den autentiseringsmetod eller de autentiseringsuppgifter som används för åtkomst till data

Redigera avancerade egenskaper för datakällan

Lägga till eller ta bort ett filter för data

Ändra filterkriterier

Lägg till eller ta bort tabeller

Ändra tabellnamn

Redigera mappningar mellan tabeller i källan och tabeller i arbetsboken

Markera olika kolumner från källan

Ändra kolumnnamn

Lägga till kolumner

Ta bort kolumner från arbetsboken (påverkar inte datakällan)

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×