Gör din SharePoint Online-blogg tillgänglig för personer med funktionshinder

Gör din SharePoint Online-blogg tillgänglig för personer med funktionshinder

Du kan anpassa din blogg i SharePoint Online tillgängligt för läsare med nedsatt syn, rörelsesvårigheter eller nedsatt hörsel.

Du kan t.ex. använda en mall som inkluderar teckensnitt och färger som förbättrar läsbarheten. I dina enskilda blogginlägg och på andra sidor kan du lägga till beskrivningar i bloggelementen, tydliga textalternativ (även kallade alternativ text) för bilder och annat multimedieinnehåll, textutskrifter för ljudelement m.m.

Meddelanden: 

Artikelinnehåll

Hur din blogg kan användas av användare med funktionshinder

Förståelse för hur läsare med funktionshinder kan använda bloggen kan hjälpa dig göra din blogg mer anpassad för personer med funktionshinder.

 • Användare kan använda kortkommandon för att navigera i bloggen. Det är viktigt att behålla skärmelementen på sina standardplatser så att standardordningen för navigering med Tabb förblir densamma. Mer information finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Användare kan använda en skärmläsare för att få innehållet på bloggen uppläst. Håll teckensnitt, teckensnittsformat och formatmallar för versaler/gemener tydliga och standardiserade för att säkerställa att skärmläsare kan tolka sidorna korrekt och effektivt. Mer information finns i Använda en skärmläsare med en blogg som skapats i SharePoint Online .

Använda en blogg-mall som är anpassad för personer med funktionshinder

Förbättra bloggwebbplatsens hjälpmedelsanpassning för alla användare genom att välja webbplatsens visuella tema noggrant. Mallen "Office" är standardmallen för alla nya SharePoint Online-webbplatser och är ett tema som är anpassat för personer med funktionshinder.

Office-mallen optimerar färgbalans och kontrast mellan text och bakgrund. Webbplatser som använder den här mallen blir lättare att läsa för användare med nedsatt synfunktion, t.ex. dålig syn eller färgblindhet.

Du kan använda Office-mallen i bloggen när som helst. Du kan också ändra layouten eller de färger som används för länkar, rubriker och annan text.

 1. Logga in på din SharePoint Online-webbplats och navigera till din bloggsida.

 2. Om du vill öppna galleriet med formatmallar går du till menyn Inställningar (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) och väljer kommandot Ändra utseende.

 3. Välj den mall du vill använda. "Office"-mallen är utformad för maximal anpassning för personer med funktionshinder.

 4. Granska informationen om mallen på nästa sida. Om du vill kan du ändra bakgrundsbild, färgschema, webbplatslayout (med eller utan ett navigeringsfält till vänster), rubrik och teckensnitt för brödtext. De här ändringarna påverkar din användning av mallen och används på alla sidor i hela bloggen.

 5. Om du vill förhandsgranska mallen på din bloggwebbplats väljer du länken Prova.

 6. Granska hur mallen fungerar med din blogg på sidan Förhandsgranskning av design.

 7. Om du vill använda mallen väljer du länken Ja, behåll den. Om du vill göra ytterligare ändringar i den valda mallen väljer du länken Nej, den behöver fixas till lite för att återgå till föregående sida.

  Om du vill gå tillbaka till mallgalleriet och välja en annan mall väljer du länken Börja om.

Anpassa logotypen och lägga till alternativ text

Alla nya SharePoint Online-webbplatser, inklusive bloggwebbplatser, har en standardlogotyp som platshållare. Du kan ersätta den här logotypen och lägga till alternativ text för den när som helst.

 1. Logga in på din SharePoint Online-webbplats och navigera till din bloggsida.

 2. Gå till menyn inställningar (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) och välj kommandot Webbplatsinställningar.

 3. Under Utseende väljer du länken Titel, beskrivning och logotyp .

 4. Under Infoga logotyp väljer du länken Från datorn.

 5. I dialogrutan Lägg till ett dokument väljer du knappen Välj fil.

 6. Bläddra igenom datorns filer för att hitta den logotypbild du vill använda för bloggen, välj bilden och tryck sedan på Retur.

 7. Om du vill ladda upp den valda bilden som bloggens logotyp trycker du på Alt+O.

 8. Gå till fältet Anger en beskrivning och ange alternativ text som beskriver logotypbilden.

 9. Om du vill spara bilden och beskrivningen med alternativ text trycker du på Alt+O.

  Obs!: Din logotyp länkar automatiskt till startsidan på din SharePoint Online-bloggwebbplats. Du kan inte ändra den här länken.

Lägga till kategorier för dina bloggelement

SharePoint Online-bloggen är en webbplats som innehåller listor och bibliotek som du kan kategorisera hur du vill. Kategorier hjälper till att ordna inlägg och annat innehåll i listor och bibliotek över hela bloggwebbplatsen. Centralt på din blogg är listan över blogginlägg. Din bloggwebbplats kan innehålla ett antal andra listor, t.ex. en lista med länkar till andra bloggar. Bloggen kan också innehålla ett bibliotek för foton eller referensdokument.

Kategorier är särskilt användbara om du skapar blogginlägg om olika ämnen eller för olika ändamål. När inlägg är ordnas i kategorier kan andra lättare hitta inlägg som passar deras intressen genom att välja lämplig kategori i kategorilistan.

Tydliga beskrivningar av dina listor, bibliotek och kategorier hjälper läsarna att förstå syftena med dem. Det gör bloggen mer lättillgänglig.

 1. Logga in på din SharePoint Online-webbplats och navigera till din bloggsida.

 2. Gå till menyn inställningar (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) och välj kommandot Webbplatsinställningar.

 3. . Under Webbplatsadministration väljer du länken Webbplatsbibliotek och listor.

 4. På sida Webbplatsbibliotek och listor:

  • Om du vill lägga till en beskrivning av listan över inlägg väljer du länken Anpassa "Inlägg".

  • Om du vill lägga till en beskrivning av ett fotobibliotek väljer du länken Anpassa "foton".

  • Om du vill lägga till en beskrivning av ett bibliotek med andra tillgångar väljer du länken Anpassa "webbplatstillgångar".

  • Om du vill lägga till en beskrivning av dina kategorier väljer du länken Anpassa "kategorier".

 5. Under Allmänna inställningar väljer du länken Listnamn, beskrivning och navigering.

 6. I textrutan Beskrivning ersätter du platshållartexten med innehåll som beskriver elementet för läsarna på ett bra sätt.

 7. Välj knappen Spara och tryck på Retur.

Tips för innehåll som är mer anpassat för personer med funktionshinder

När du lägger till text på bloggen använder du teckensnitt, rubriker och hyperlänkar för att göra innehållet mer lättillgängligt

Formatera teckensnitt för att göra texten tydligare

Var medveten om hur du använder teckensnitt, punktstorlekar, variationer och versaler/gemener i texten. Tänk på läsbarhet för användare som har nedsatt syn och de som använder en skärmläsare.

 • Använd enkla teckensnitt och inte fler än två eller tre teckensnitt på hela bloggwebbplatsen.

 • Ange inte en fast teckenstorlek, t.ex. 14 punkter. Använd i stället formatmallar som Normal. En fast teckenstorlek kan inkräkta på andra element på skärmen, särskilt om användarna göra sina skärmar större eller mindre. Fasta teckenstorlekar kan t.ex. leda till att textrader överlappar kolumner eller att text försvinner.

 • I stället för att använda teckensnittsvarianter som fetstil (Ctrl+B) och kursiv stil (Ctrl+I) markerar du formatmallen Betoning eller formatmallen Accent i gruppen Format på fliken Formatera text i menyfliksområdet. De här formatmallarna innehåller information om hur teckensnittet ser ut och vad det innebär. Formatmallen Betoning t.ex. använder kursiv stil för markerad text och skärmläsare läser då upp ordet "betoning".

 • Använd stor begynnelsebokstav i meningar. Långa strängar med versaler kan vara svåra att läsa. Dessutom läser skärmläsare inte versaler på ett annat sätt än gemener. Användare kan därför inte urskilja skillnaden du försöker förmedla.

Lägga till rubriker för att göra innehållet lätt att skumma igenom

Många användare föredrar att söka igenom webbinnehåll och bara läsa innehåll de tycker är relevant mer ingående. Dessutom kan skärmläsare läsa upp rubrikerna för att hjälpa användare att snabbt bläddra genom och hitta den information de behöver.

 1. Välj texten du vill använda som rubrik i rutan Brödtext i redigeringsläget för blogginlägget eller sidan.

 2. Du kan välja önskad rubriknivå i gruppen Format på fliken Formatera text.

  Obs!: Rubriker är hierarkiska. Formatmallen Rubrik 1 är vanligtvis den översta rubriken. Rubrik 2 är den andra nivån. Rubrik 3 kan användas för underrubriker och föregås alltid i dokumentet av minst en rubrik 2.

Göra visningstexten för hyperlänkar beskrivande

Skärmläsare läser upp visningstexten för en hyperlänk. Det är viktigt att göra den texten beskrivande. Visningstexten bör ge lyssnaren tillräcklig information om länkmålet.

 1. Flytta fokus där du vill att hyperlänken ska visas i rutan Brödtext i redigeringsläget för blogginlägget eller sidan.

 2. Öppna dialogrutan Infoga hyperlänk genom att välja Länk och sedan Från adress på fliken Infoga.

 3. Skriv länktexten i rutan Text som ska visas. Den mest användbara och beskrivande länkvisningstexten är ofta webbplatsnamnet, sidrubriken eller ämnet. Undvik länktexter som ger liten till ingen information, t.ex. "Klicka här".

 4. Skriv eller klistra in webbadressen till målwebbplatsen i rutan Länkadress

  Obs!: Kontrollera att länken fungerar som den ska genom att välja Testa länk.

 5. Välj OK när du är klar.

Lägg till alternativ text för bilder och media

När du lägger till visuella objekt, t.ex. foton och andra bilder, i en blogg använder du alternativ text som beskriver bilden. Formatera tabeller så att de kan tolkas korrekt av skärmläsare. Lägg till undertexter för videor och textutskrifter för video- och ljudobjekt. Mer information finns Lägga till bilder och media som är anpassade för personer med funktionshinder till en SharePoint Online-webbplats.

Gör det enklare att navigera i tabeller

Du gör det enklare att navigera i tabeller genom att bara använda enkla tabeller (inga sammanfogade eller delade celler). Dessutom är det viktigt att formatera en rubrikrad och lägga till kolumnrubriker.

 1. Flytta fokus där du vill lägga till en tabell i rutan Brödtext i redigeringsläget för blogginlägget eller sidan.

 2. Välj tabell, och välj sedan Infoga tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

 3. Skriv antalet kolumner och antalet rader i två textrutor i dialogrutan Infoga tabell. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på Retur. Tabellen visas i rutan Brödtext.

 4. Formatera tabell för att förbättra anpassningen för personer med funktionshinder.

  • Tilldela en rubrikrad.

   Markera kryssrutan Rubrikrad och, om tillämpligt, kryssrutan Första kolumnen i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design.

  • Lägga till etiketter i varje kolumnrubrik

  • Lägg till en kort beskrivning av tabellen.

   Skriv en beskrivning i textrutan Sammanfattning i gruppen Egenskaper på fliken Tabellayout.

 5. När du ändrar kolumnbredder och radhöjder använder du proportionell storleksändring med procentsatser i stället för bildpunkter eller punktvärden. Det säkerställer att tabellens storlek kommer att ändras oavsett användarens enhet eller zoomnivå.

  • Ange procentvärden i rutorna Kolumnbredd och Radhöjd i gruppen Bredd och höjd på fliken Tabellayout. Skriv procenttecknet (%) efter varje värde.

  • Om du vill kan du också lägga till procentvärden i rutorna Tabellbredd och Tabellhöjd.

Lägga till undertexter för ljud och video

Alla videor som du lägger till på bloggen bör ha undertexter. Undertexter är viktiga för användare med hörselnedsättning. Undertexter kan hjälpa användare som inte kan språket samt användare med olika ljudmässiga och visuella inlärningssätt att bearbeta muntlig information. Alla ljudklipp som du lägger till på bloggen bör ha textutskrifter för användare med hörselnedsättning. Både video- och ljudklipp bör identifieras med alternativ text.

 • Flytta fokus där du vill lägga till en video i rutan Brödtext i redigeringsläget för blogginlägget eller sidan.

 • Välj Video och ljud och välj sedan Från datorn, Bädda in, Från SharePoint eller Från adress i gruppen Media på fliken Infoga.

 • Följ anvisningarna för att söka efter, välja och infoga video eller ljud på bloggen.

Du kan göra din SharePoint-blogg tillgänglig för läsare med nedsatt syn, rörelsesvårigheter eller nedsatt hörsel.

Du kan t.ex. använda en mall som inkluderar teckensnitt och färger som förbättrar läsbarheten. I dina enskilda blogginlägg och på andra sidor kan du lägga till beskrivningar i bloggelementen, tydliga textalternativ (även kallade alternativ text) för bilder och annat multimedieinnehåll, textutskrifter för ljudelement m.m.

Meddelanden: 

 • SharePoint-bloggen måste finnas på en SharePoint-webbplats. Mer information finns i Gör en SharePoint-webbplats tillgänglig för personer med funktionshinder och Skapa en blogg.

 • När du använder SharePoint rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint.

I det här avsnittet

Hur din blogg kan användas av användare med funktionshinder

Förståelse för hur läsare med funktionshinder kan använda bloggen kan hjälpa dig göra din blogg mer anpassad för personer med funktionshinder:

 • Användare kan använda kortkommandon för att navigera i bloggen. Det är viktigt att behålla skärmelementen på sina standardplatser så att standardordningen för navigering med Tabb förblir densamma. Mer information finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Användare kan använda en skärmläsare för att få innehållet på bloggen uppläst. Håll teckensnitt, teckensnittsformat och formatmallar för versaler/gemener tydliga och standardiserade för att säkerställa att skärmläsare kan tolka sidorna korrekt och effektivt. Mer information finns i Använda en skärmläsare med en blogg som skapats i SharePoint.

Använda en blogg-mall som är anpassad för personer med funktionshinder

Förbättra bloggens hjälpmedelsanpassning för alla användare genom att välja webbplatsens visuella tema noggrant. Mallen Office är standardmallen för alla nya SharePoint-webbplatser och är ett tema som är anpassat för personer med funktionshinder.

Office-mallen optimerar färgbalans och kontrast mellan text och bakgrund. Webbplatser som använder den här mallen blir lättare att läsa för användare med nedsatt synfunktion, t.ex. dålig syn eller färgblindhet.

Du kan använda Office-mallen i bloggen när som helst. Du kan också ändra layouten eller de färger som används för länkar, rubriker och annan text.

 1. Logga in på din SharePoint-webbplats och navigera till din bloggsida.

 2. Om du vill öppna galleriet med formatmallar går du till menyn Inställningar (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) och väljer Ändra utseende.

 3. Välj den mall du vill använda. Office-mallen är utformad för maximal anpassning för personer med funktionshinder.

 4. Granska informationen om mallen. Om du vill kan du ändra bakgrundsbild, färgschema, webbplatslayout, rubrik och teckensnitt för brödtext. De här ändringarna påverkar din användning av mallen och används på alla sidor i hela bloggen.

 5. Om du vill förhandsgranska mallen på din bloggwebbplats väljer du Prova.

 6. Granska hur mallen fungerar med din blogg på sidan Förhandsgranskning av design.

 7. Om du vill använda mallen väljer du Ja, behåll den. Om du vill göra ytterligare ändringar i den valda mallen väljer du Nej, den behöver fixas till lite för att återgå till föregående sida.

Om du vill gå tillbaka till mallgalleriet och välja en annan mall väljer du Börja om.

Anpassa logotypen och lägga till alternativ text

Alla nya SharePoint-webbplatser, inklusive bloggar, har en standardlogotyp som platshållare. Du kan ersätta den här logotypen och lägga till alternativ text för den när som helst.

 1. Logga in på din SharePoint-webbplats och navigera till din bloggsida.

 2. Gå till menyn inställningar (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) och välj Webbplatsinställningar.

 3. Under Utseende och känsla väljer du Titel, beskrivning och logotyp.

 4. Under Infoga logotyp väljer du Från datorn.

 5. I dialogrutan Lägg till ett dokument väljer du Välj fil.

 6. Bläddra igenom datorns filer för att hitta den logotypbild du vill använda för bloggen, välj bilden och tryck sedan på Retur.

 7. Om du vill ladda upp den valda bilden som bloggens logotyp trycker du på Alt+O.

 8. Gå till fältet Ange en beskrivning och ange alternativ text som beskriver logotypbilden.

 9. Om du vill spara bilden och beskrivningen med alternativ text trycker du på Alt+O.

Obs!: Din logotyp länkar automatiskt till startsidan på din SharePoint-blogg. Du kan inte ändra den här länken.

Lägga till kategorier för dina bloggelement

SharePoint-bloggen innehåller listor och bibliotek som du kan kategorisera hur du vill. Kategorier hjälper till att ordna inlägg och annat innehåll i listor och bibliotek över hela bloggen. Centralt för din blogg är listan över blogginlägg. Din blogg kan innehålla ett antal andra listor, t.ex. en lista med länkar till andra bloggar. Bloggen kan också innehålla ett bibliotek för foton eller referensdokument.

Kategorier är särskilt användbara om du skapar blogginlägg om olika ämnen eller för olika ändamål. När inlägg är ordnade efter kategori kan andra lättare hitta inlägg som passar deras intressen genom att välja lämplig kategori i kategorilistan.

Tydliga beskrivningar av dina listor, bibliotek och kategorier hjälper läsarna att förstå syftet med dem. Det gör bloggen mer lättillgänglig.

 1. Logga in på din SharePoint-webbplats och navigera till din bloggsida.

 2. Gå till menyn inställningar (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) och välj Webbplatsinställningar.

 3. Under Webbplatsadministration väljer du länken Webbplatsbibliotek och listor.

 4. På sidan Webbplatsbibliotek och listor:

  • Om du vill lägga till en beskrivning av listan över inlägg väljer du Anpassa "Inlägg".

  • Om du vill lägga till en beskrivning av ett fotobibliotek väljer du Anpassa "Foton".

  • Om du vill lägga till en beskrivning av ett bibliotek med andra tillgångar väljer du Anpassa "Webbplatstillgångar".

  • Om du vill lägga till en beskrivning av dina kategorier väljer du Anpassa "Kategorier".

 5. Under Allmänna inställningar väljer du Listnamn, beskrivning och navigering.

 6. I textrutan Beskrivning ersätter du platshållartexten med innehåll som beskriver elementet för läsarna på ett bra sätt.

 7. Välj Spara och tryck på Retur.

Tips för innehåll som är mer anpassat för personer med funktionshinder

När du lägger till text på bloggen använder du teckensnitt, rubriker och hyperlänkar för att göra innehållet mer lättillgängligt.

Formatera teckensnitt för att göra texten tydligare

Var medveten om hur du använder teckensnitt, punktstorlekar, variationer och versaler/gemener i texten. Tänk på läsbarhet för användare som har nedsatt syn och de som använder en skärmläsare.

 • Använd enkla teckensnitt och inte fler än två eller tre teckensnitt på hela bloggen.

 • Ange inte en fast teckenstorlek, t.ex. 14 punkter. Använd i stället formatmallar som Normal. En fast teckenstorlek kan inkräkta på andra element på skärmen, särskilt om användarna gör sina skärmar större eller mindre. Fasta teckenstorlekar kan t.ex. leda till att textrader överlappar kolumner eller att text försvinner.

 • I stället för att använda teckensnittsvarianter som fetstil (Ctrl+B) och kursiv stil (Ctrl+I) markerar du formatmallen Betoning eller formatmallen Accent i gruppen Format på fliken Formatera text i menyfliksområdet. De här formatmallarna innehåller information om vad formatet innebär och hur teckensnittet ser ut. Formatmallen Betoning t.ex. använder kursiv stil för markerad text och skärmläsare läser då upp ordet "betoning".

 • Använd stor begynnelsebokstav i meningar. Långa strängar med versaler kan vara svåra att läsa. Dessutom läser skärmläsare inte versaler på ett annat sätt än gemener. Användare kan därför inte urskilja skillnaden du försöker förmedla.

Lägga till rubriker för att göra innehållet lätt att skumma igenom

Många användare föredrar att söka igenom webbinnehåll och bara läsa innehåll de tycker är relevant mer ingående. Dessutom kan skärmläsare läsa upp rubrikerna för att hjälpa användare att snabbt bläddra genom och hitta den information de behöver.

 1. Välj texten du vill använda som rubrik i rutan Brödtext i redigeringsläget för blogginlägget eller sidan.

 2. Du kan välja önskad rubriknivå i gruppen Format på fliken Formatera text.

Obs!: Rubriker är hierarkiska. Formatmallen Rubrik 1 är vanligtvis den översta rubriken. Rubrik 2 är den andra nivån. Rubrik 3 kan användas för underrubriker och måste alltid föregås i dokumentet av minst en Rubrik 2.

Göra hyperlänkar beskrivande

Skärmläsare läser upp visningstexten för en hyperlänk. Det är viktigt att göra den texten beskrivande. Visningstexten bör ge lyssnaren tillräcklig information om länkmålet.

 1. Flytta fokus där du vill att hyperlänken ska visas i rutan Brödtext i redigeringsläget för blogginlägget eller sidan.

 2. Öppna dialogrutan Infoga hyperlänk genom att välja Länk och sedan Från adress på fliken Infoga.

 3. Skriv länktexten i rutan Text som ska visas. Den mest användbara och beskrivande länkvisningstexten är ofta webbplatsnamnet, sidrubriken eller ämnet. Undvik länktexter som ger liten till ingen information, t.ex. "Klicka här".

 4. Skriv eller klistra in webbadressen till målwebbplatsen i rutan Länkadress.

  Obs!: Kontrollera att länken fungerar som den ska genom att välja Testa länk.

 5. Välj OK när du är klar.

Lägga till alternativtext för bilder och media

När du lägger till visuella objekt, t.ex. bilder, i en blogg använder du alternativ text som beskriver bilden. Formatera tabeller så att de kan tolkas korrekt av skärmläsare. Lägg till undertexter för videor och textutskrifter för video- och ljudobjekt. Mer information finns i Lägga till bilder och media som är anpassade för personer med funktionshinder till en SharePoint-webbplats.

Göra det enklare att navigera i tabeller

Du gör det enklare att navigera i tabeller genom att bara använda enkla tabeller (inga sammanfogade eller delade celler). Dessutom är det viktigt att använda ett rubrikradsformat och lägga till kolumnrubriker.

 1. Flytta fokus där du vill lägga till en tabell i rutan Brödtext i redigeringsläget för blogginlägget eller sidan.

 2. Välj Tabell, och välj sedan Infoga tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

 3. Skriv antalet kolumner och antalet rader i två textrutor i dialogrutan Infoga tabell. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på Retur. Tabellen visas i rutan Brödtext.

 4. Markera kryssrutan Rubrikrad och, om tillämpligt, kryssrutan Första kolumnen i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design för att ange en rubrikrad.

 5. Lägg till etiketter i varje kolumnrubrik.

 6. Lägg till en kort beskrivning av tabellen som undertext i textrutan Sammanfattning i gruppen Egenskaper på fliken Tabellayout.

 7. Ange procentvärden i rutorna Kolumnbredd och Radhöjd i gruppen Bredd och höjd på fliken Tabellayout. Skriv procenttecknet (%) efter varje värde.

  Obs!: När du ändrar kolumnbredder och radhöjder använder du proportionell storleksändring med procentsatser i stället för bildpunkter eller punktvärden. Det säkerställer att tabellens storlek kommer att ändras oavsett användarens enhet eller zoomnivå.

 8. Du kan också lägga till procentvärden i rutorna Tabellbredd och Tabellhöjd.

Lägga till undertexter för ljud och video

Alla videor som du lägger till på bloggen bör ha undertexter. Undertexter är viktiga för användare med hörselnedsättning. Undertexter kan hjälpa användare som inte kan språket samt användare med olika ljudmässiga och visuella inlärningssätt att bearbeta muntlig information. Alla ljudklipp som du lägger till på bloggen bör ha textutskrifter för användare med hörselnedsättning. Både video- och ljudklipp bör identifieras med alternativ text.

 1. Flytta fokus där du vill lägga till en video i rutan Brödtext i redigeringsläget för blogginlägget eller sidan.

 2. Välj Video och ljud och välj sedan Från datorn, Bädda in, Från SharePoint eller Från adress i gruppen Media på fliken Infoga.

 3. Följ anvisningarna för att söka efter, välja och infoga video eller ljud på bloggen.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×