Office
Logga in
Gå över från den föregående synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

Gå över från den föregående synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

Den här artikeln är avsedd för Office 365-administratörer vars användare kör den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive för företag (Groove.exe) på Windows-datorer och vill uppgradera till ny synkroniseringsklient för OneDrive (OneDrive.exe) för att synkronisera filer i OneDrive för företag och SharePoint Online.

Om du inte är IT-administratör läser du Komma igång med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i Windows för information om hur du börjar synkronisera filer med ny synkroniseringsklient för OneDrive.

Viktigt!: 

 • Den nya OneDrive-synkroniseringsklienten för Windows har nu stöd för synkronisering av IRM-skyddade SharePoint-dokumentbibliotek och OneDrive-platser. Om du vill skapa en smidig IRM-synkronisering för slutanvändarna distribuerar du den senaste Rights Management Service (RMS)-klienten till användarnas datorer.

 • Om din organisation aldrig använt den tidigare OneDrive för företag-synkroniseringsklienten, eller hade färre än 250 licensierade Office 365-användare i juni 2016, måste användarna använda ny synkroniseringsklient för OneDrive för att synkronisera OneDrive för företag- och SharePoint Online-filer.

 • ny synkroniseringsklient för OneDrive har stöd för Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7. Den har ännu inte stöd för synkronisering av lokala instanser av OneDrive för företag eller SharePoint Server (om din organisation inte har ett Office 365 för företag-abonnemang).

Om du är redo nu kan du ladda ned den senaste versionen av den nya OneDrive-synkroniseringsklienten som frisläppts helt till produktion. Information om andra versioner som distribueras till olika ringar finns i Viktig information för synkroniseringsklienten för OneDrive.

Installationsguider för användare är tillgängliga för synkronisering av OneDrive i Windows, OneDrive på Mac OS X och SharePoint-filer i Windows och Mac.

Översikt

När användare som synkroniserar filer med den tidigare OneDrive för företag-synkroniseringsklienten (Groove.exe) loggar in på ny synkroniseringsklient för OneDrive (OneDrive.exe) händer följande:

 • Om ny synkroniseringsklient för OneDrive kan ta över synkroniseringen av ett bibliotek slutar den tidigare synkroniseringsklienten att synkronisera det och ny synkroniseringsklient för OneDrive tar över synkroniseringen utan att innehållet laddas ned igen. Om ny synkroniseringsklient för OneDrive inte kan synkronisera biblioteket fortsätter den tidigare synkroniseringsklienten att synkronisera det. Om ett bibliotek kräver utcheckning eller har obligatoriska kolumner eller metadata, synkroniseras det skrivskyddat.

 • Den tidigare synkroniseringsklienten slutar köras och tas bort från listan med program som startas automatiskt, såvida den inte fortfarande synkroniserar bibliotek som ny synkroniseringsklient för OneDrive inte kan synkronisera.

När SharePoint Online-bibliotek börjar synkroniseras med ny synkroniseringsklient för OneDrive kanske mapphierarkin som visas i Utforskaren förenklas.

Följande bibliotekstyper stöds inte ännu av ny synkroniseringsklient för OneDrive och flyttas inte från den tidigare synkroniseringsklienten:

 • Lokala instanser av OneDrive för företag och SharePoint Server (när organisationen inte har ett Office 365-företagsabonnemang).

 • SharePoint Online-bibliotek som personer från andra organisationer har delat och som dina användare synkroniserar med den tidigare synkroniseringsklienten.

Förutsättningar

 1. Se till att användarna har följande versioner av Office eller senare installerade. Mer information om hur du distribuerar Office finns i Välj hur du vill distribuera Office 365 ProPlus. Se till att du inte installerar den tidigare OneDrive för företag-synkroniseringsklienten. Mer information finns i Ändringar av den föregående OneDrive-synkroniseringsklienten (Groove.exe) i Office 2016 Klicka-och-kör.

  Office-version

  Minimiversion

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 MSI/C2R

  15.0.4859.1*

 2. Se till att användarna har version 17.3.6743.1212 eller senare av ny synkroniseringsklient för OneDrive installerad. Mer information om hur du distribuerar ny synkroniseringsklient för OneDrive finns i artikeln om att distribuera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i företagsmiljö.

Meddelanden: 

 • Om några användare har Office 2010 installerat rekommenderar vi stark att SharePoint Workspace-komponenten tas bort. Om användare tidigare konfigurerat SharePoint Workspace (även om de inte längre använder det) leder det till problem med att synkronisera gruppwebbplatser. Innan du startar konfigurationen av OneDrive ska du antingen avinstallera Office 2010 eller ändra installationen. Om du vill göra detta genom att köra konfigurationen måste du först skapa följande XML-fil.

 • <Configuration Product="ProPlus"> <Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" NoCancel="yes" AcceptEula="yes" /> <Logging Type="standard" Path="C:\Windows\temp\" Template="MicrosoftSharePointWorkspaceSetup(*).txt" /> <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" /> <OptionState Id="GrooveFiles" State="absent" Children="force" /> </Configuration>

 • Kör sedan installationsprogrammet:

 • Setup.exe /modify ProPlus /config RemoveSharepointDesigner.xml

 • Mer information finns i Konfigurera kommandoradsalternativ för Office 2010 och Filen Config.xml i Office 2010.

Konfigurera övergången

 1. Ange att SharePoint ska synkroniseras med den nya synkroniseringsklienten i administrationscentret för SharePoint. Om alternativen inte är tillgängliga är ny synkroniseringsklient för OneDrive redan konfigurerad för att synkronisera OneDrive för företag- och SharePoint Online-filer.

 2. Om du kör Windows 10 kan du använda obevakad kontokonfiguration för att logga in användare. Mer information finns i (Förhandsversion) Använda obevakad konfiguration för OneDrive med hjälp av autentiseringsuppgifter för Windows 10 eller domän.

Kör kommandot för övergången

Om du inte kör kommandot för övergången flyttas användarna över till den nya synkroniseringsklienten genom att:

 • Starta OneDrive-konfigurationen (förstagångsanvändare av ny synkroniseringsklient för OneDrive).

 • Konfigurera ytterligare bibliotek (befintliga användare av ny synkroniseringsklient för OneDrive).

Om du vill flytta över filsynkroniseringen automatiskt utan interaktion med användarna kör du kommandot för övergång. Använd ett verktyg såsom System Center Configuration Manager (SCCM) och kör följande kommando för varje användare på en dator:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Tips: 

 • Kontrollera att kommandot körs i en användarkontext i stället för som administratör, annars visas felmeddelandet "OneDrive.exe kan inte köras med administratörsbehörighet" för användaren.

 • För att påverka alla användare på datorn konfigurerar du kommandot att köras på varje användarkonto. På så sätt körs det för alla användare som loggar in.

Blockera den tidigare synkroniseringsklienten från att synkronisera

Om du vill hindra användarna från att använda den tidigare OneDrive för företag-synkklienten för att synkronisera sina OneDrive för företag- och SharePoint Online-filer ska du köra följande kommando i Microsoft PowerShell:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

Mer information finns i Get-SPOTenantSyncClientRestriction. Information om hur du använder PowerShell finns i Introduktion till SharePoint Online Management Shell.

Mer information finns i

Distribuera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i företagsmiljö

Komma igång med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i Windows

Synkronisera filer med Synkroniseringsklienten för OneDrive i Mac OS X

Använda grupprinciper för att styra synkroniseringsinställningar för OneDrive-klienten

Begränsningar när du använder den nya Synkroniseringsklienten för OneDrive för att synkronisera OneDrive för företag-bibliotek

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×