Office
Logga in

Gäståtkomst i Office 365-grupper

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Uppdaterad: Juli 2018

Med gäståtkomst i Grupper i Office 365 kan du och gruppen samarbeta med personer utanför organisationen genom att ge dem åtkomst till gruppkonversationer, filer, kalenderinbjudningar och gruppanteckningsboken. Åtkomst kan ges till en gäst, som partner, leverantörer och konsulter, av alla gruppägare.

Så här fungerar det

Office 365-användare kan använda Outlook på webben eller Outlook 2016 till att lägga till och hantera gäster i sina Office 365-grupper. Gäster kan ha valfri e-postadress och e-postkontot kan vara ett jobbkonto, personligt konto eller skolkonto.

Gäståtkomst är en inställning på klientorganisationsnivå som är aktiverad som standard. En administratör för klientorganisationen hanterar gästerna och deras åtkomst till Office 365-gruppresurser med PowerShell. Se fliken Hantera för anvisningar.

När gäster bjuds in till en grupp får de ett välkomstmeddelande som innehåller lite information om gruppen och vad de kan förvänta dig nu när de är medlemmar.

Gäster får en välkomstmeddelande

Gästmedlemmens alla interaktioner sker via e-post. De kan inte komma åt gruppens webbplats, men de kan ta emot kalenderinbjudningar, delta i e-postkonversationer och, om administratören för klientorganisationen tillåter det, öppna delade filer med hjälp av en länk eller bilaga.

Alla gruppmeddelanden och kalenderinbjudningar som gästen får innehåller en påminnelse om att använda "Svara alla" vid svar till gruppen, samt länkar för att visa gruppfiler och lämna gruppen. Här är ett exempel:

Alla e-postmeddelanden som gäst tar emot från medlemmar i gruppen har en sidfot med instruktioner och länkar

I följande tabell sammanfattas vad gäster kan och inte kan göra.

Funktion

Tillåtet för gästanvändare?

Skapa en grupp

Nej

Lägga till och ta bort gruppmedlemmar

Nej

Ta bort en grupp

Nej

Gå med i en grupp

Ja, med inbjudan

Starta en konversation

Ja

Svara på en konversation

Ja

Söka efter en konversation

Ja

@-nämna en person i gruppen

Nej

Fästa en grupp eller göra den till favorit

Nej

Ta bort en konversation

Ja

"Gilla" meddelanden

Nej

Hantera möten

Nej

Visa en gruppkalender

Nej

Ändra kalenderhändelser

Nej

Lägg till en gruppkalender i en personlig kalender

Nej

Visa och redigera gruppfiler

Ja, om det godkänts av administratören för klientorganisationen

Få åtkomst till OneNote-gruppanteckningsboken

Ja, via länk från gruppmedlem

Bläddra i grupper

Nej

Som standard är gäståtkomst aktiverat för din organisation. När det är aktiverat kan alla i organisationen lägga till gästanvändare i en Office 365-grupp. Gästerna får tillgång till alla Office 365-gruppfunktionerna.

Som administratör kan du styra om du vill tillåta gäståtkomst till Office 365-grupper för hela organisationen, eller för enskilda Office 365 Grupper. Och du kan styra vem som kan tillåta att gäster läggs till i grupperna.

Hantera gäståtkomst i administrationsportalen

 1. Logga in med ditt konto som global administratör för Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Gå till Användare > Gästanvändare.

  Expandera avsnittet Användare i navigeringsfönstret för att hantera dina gästanvändare

Om gästerna redan finns i katalogen (se ovan) kan du lägga till dem i grupper från administrationscentret för Office eller för Exchange.

 1. Logga in med ditt konto som global administratör för Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Gå till Användare > Gästanvändare.

  Expandera avsnittet Grupper i navigeringsfönstret för att hantera dina grupper

 3. Markera den grupp som du vill lägga till gästen i och klicka på Redigera i avsnittet Medlemmar.

  Klicka på Redigera om du vill hantera ditt gruppmedlemskap

 4. Välj namnet på den gäst som du vill lägga till.

 5. Klicka på Spara

Du kan inte bjuda in gäster från administrationscentret för Office eller Exchange för närvarande. Du kan använda förhandsversionen för B2B-samarbete i Azure Active Directory till att bjuda in gäster centralt. Mer information finns i Om förhandsversionen av B2B-samarbete i Azure AD.

För närvarande går det inte att lägga till eller redigera gäster från administrationscentret för Office eller Exchange. Om du vill redigera gästkonton (till exempel visningsnamn eller profilfoto) går du till Azure Active Directory-portalen. Mer information finns i Förstå Office 365-identitet och Azure Active Directory.

Hantera gäståtkomst till Office 365-grupper

Som standard kan gäster få tillgång till gruppfiler och OneNote. Om du vill inaktivera den här funktionen måste du inaktivera extern delning för SharePoint på organisationsnivån. Anvisningar finns i Aktivera eller inaktivera extern delning för SharePoint Online, "Hantera extern delning för webbplatssamlingar för Office 365-grupp."

Observera att även om inställningen för extern delning för SharePoint är inaktiverad kan filerna från SharePoint-webbplatser ändå delas med nya gästanvändare baserat på SharePoint-inställningarna. Mer information finns i Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön.

Delningsalternativet är som standard aktiverat i din organisation. Med det här alternativet kan gäster läggas till i din organisation. Så här aktiverar eller inaktiverar du det:

 1. Logga in med ditt konto som global administratör för Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. I navigeringsmenyn väljer du Inställningar och sedan Säkerhet och sekretess

 3. Ställ in Av eller På för Tillåt att nya gäster läggs till i organisationen.

  Tillåta tillägg av gästanvändare i min organisation

 1. Logga in med ditt Office 365 administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. I navigeringsmenyn väljer duInställningar sedan Tjänster och tillägg.

 3. Välj Office 365-grupper.

  Office 365-grupper

 4. På sidan Office 365-grupper ställer du växlingsknappen i läget eller Av beroende på om du vill låta personer utanför organisationen få åtkomst till Office 365-gruppresurser.

  Om du ställer knappen i läget visas ytterligare ett alternativ för att styra ifall gruppägare ska kunna lägga till personer utanför organisationen i Office 365-grupper. Ställ knappen i läget om du vill att gruppägare ska kunna lägga till gästanvändare.

  Låta personer utanför min organisation få åtkomst till Office 365-grupper och resurser

Använda PowerShell för att styra gäståtkomsten

VIKTIGT: Du kan inte installera både förhandsversioner och GA-versioner på samma dator samtidigt.

Vi rekommenderar att alltid  använda den aktuella versionen: Avinstallera den tidigare AzureADPreview-versionen eller den tidigare AzureAD-versionen och skaffa den senaste.

 1. Öppna Windows PowerShell som administratör:

  Fönstret Windows PowerShell öppnas. Prompten C:\Windows\system32 betyder att du har öppnat det som administratör.

  Så här ser PowerShell ut när du öppnar det för första gången.

  1. I sökfältet, skriver du Windows PowerShell.

  2. Högerklicka på Windows PowerShell och välj Kör som administratör.

   Öppna PowerShell som ”Kör som administratör.”

 2. Kontrollera den installerade modulen:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Om du vill avinstallera en tidigare version av AzureADPreview eller AzureAD kör du det här kommandot:

  Uninstall-Module AzureADPreview

eller

  Uninstall-Module AzureAD

4. Om du vill installera den senaste versionen av AzureADPreview kör du det här kommandot:

  Install-Module AzureADPreview

När du får meddelandet om icke betrodda lagringsplatser trycker du på Y. Det tar några minuter att installera den nya modulen.

 1. Har du installerat AzureADPreview-modulen enligt anvisningarna i avsnittet ”Installera förhandsversionen av Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell” ovan? Att inte ha den aktuella förhandsversionen är den främsta orsaken till att stegen inte fungerar för användarna.

 2. Om du inte redan har gjort det öppnar du ett Windows PowerShell-fönster på datorn (det spelar ingen roll om det är ett normalt Windows PowerShell-fönster eller ett som du har öppnat genom att välja Kör som administratör).

 3. Kör följande kommandon: Tryck på Retur efter varje kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  På fönstret Logga in på ditt konto som öppnas anger du ditt administratörskonto och lösenord för Office 365 för att ansluta till tjänsten och klickar på Logga in.

  Ange dina inloggningsuppgifter för Office 365
 4. Kör följande kommando:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Kontrollera om du redan har ett AzureADDirectorySetting-objekt. I så fall sparar du objekt-ID:t. Kör det här kommandot:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Om, och ENDAST om, cmdleten visar felmeddelandet att objektet inte existerar, skapar du ett med dessa cmdletar:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopiera AzureADDirectorySetting-objektet tillbaka till den lokala $settingsCopy-variabeln:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Det här är endast en KOPIA av inställningarna. Ändringarna träder inte i kraft förrän du kopierar TILLBAKA inställningarna till AzureADDirectorySetting-objektet.

 7. Ställ in alternativet att ge gäster åtkomst till O365-grupper:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Som nämns ovan måste du kopiera inställningarna TILLBAKA till AzureADDirectorySetting-objektet för att ändringarna ska tillämpas:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Du kan kontrollera att ändringarna tillämpas genom att hämta värdet från AzureADDirectorySetting-objektet (titta inte bara på den lokala kopian i $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Så här bör resultatet se ut:

  AllowGuestsToAccessGroups bör vara inställd på Sant

 1. Har du installerat AzureADPreview-modulen enligt anvisningarna i avsnittet ”Installera förhandsversionen av Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell” ovan? Att inte ha den aktuella förhandsversionen är den främsta orsaken till att stegen inte fungerar för användarna.

 2. Om du inte redan har gjort det öppnar du ett Windows PowerShell-fönster på datorn (det spelar ingen roll om det är ett normalt Windows PowerShell-fönster eller ett som du har öppnat genom att välja Kör som administratör).

 3. Kör följande kommandon: Tryck på Retur efter varje kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  På fönstret Logga in på ditt konto som öppnas anger du ditt administratörskonto och lösenord för Office 365 för att ansluta till tjänsten och klickar på Logga in.

  Ange dina inloggningsuppgifter för Office 365
 4. Kör följande kommando:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Kontrollera om du redan har ett AzureADDirectorySetting-objekt. I så fall sparar du objekt-ID:t

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Om, och ENDAST om, cmdleten visar felmeddelandet att objektet inte existerar, skapar du ett med dessa kommandon:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopiera AzureADDirectorySetting-objektet tillbaka till den lokala $settingsCopy-variabeln:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Det här är endast en KOPIA av inställningarna. Ändringarna träder inte i kraft förrän du kopierar TILLBAKA inställningarna till AzureADDirectorySetting-objektet.

 7. Ställ in alternativet att tillåta att gäster läggs till i O365-grupper:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Som nämns ovan måste du kopiera inställningarna TILLBAKA till AzureADDirectorySetting-objektet för att ändringarna ska tillämpas:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Du kan kontrollera att ändringarna tillämpas genom att hämta värdet från AzureADDirectorySetting-objektet (titta inte bara på den lokala kopian i $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Har du installerat AzureADPreview-modulen enligt anvisningarna i avsnittet ”Installera förhandsversionen av Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell” ovan? Att inte ha den aktuella förhandsversionen är den främsta orsaken till att stegen inte fungerar för användarna.

 2. Om du inte redan har gjort det öppnar du ett Windows PowerShell-fönster på datorn (det spelar ingen roll om det är ett normalt Windows PowerShell-fönster eller ett som du har öppnat genom att välja Kör som administratör).

 3. Kör följande kommandon: Tryck på Retur efter varje kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  På fönstret Logga in på ditt konto som öppnas anger du ditt administratörskonto och lösenord för Office 365 för att ansluta till tjänsten och klickar på Logga in.

  Ange dina inloggningsuppgifter för Office 365
 4. Kör det här kommandot.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Kör det här kommandot.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Kör det här kommandot. Ange Falskt för att blockera gäståtkomst till en viss grupp. Ange Sant för att tillåta gäståtkomst till en viss grupp.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Kör det här kommandot.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Där du vill ersätta Din_grupp-e-postadress med till exempel Information@contoso.com.

 8. Kör det här kommandot.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Det tar 2-3 minuter att synkronisera.

 9. Kör det här kommandot för att verifiera dina inställningar:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Verifieringen ser ut så här:

  Verifieringen

Du kan tillåta eller blockera gästanvändare som använder en viss domän. Anta till exempel att ditt företag (Contoso) har ett samarbete med ett annat företag (Fabrikam). Du kan lägga till Fabrikam i listan över tillåtna domäner så att användarna kan lägga till dessa gäster i sina grupper.

Mer information finns i Tillåt/blockera gäståtkomst i Office 365-grupper

För slutanvändare

En gäst är en person som inte är en medarbetare, student eller medlem i din organisation. De har inte ett skol- eller arbetskonto hos din organisation.

Nej. Gäståtkomst ingår i alla Office 365 Business Premium- och Office 365 Enterprise-abonnemang.

Nej. Det är bara personer som finns utanför organisationen, till exempel partners eller konsulter, som kan läggas till som gäster. Du kan bjuda in personer från organisationen att delta som vanliga gruppmedlemmar.

Ja, det kan du. Externa e-postkontakter är kontakter som visas i företagets globala adresslista. Ett exempel på den här typen av kontakt är ett leverantörsföretag som regelbundet erbjuder tjänster till din organisation.

Administratören för klientorganisationen måste aktivera gästfunktionen innan du kan lägga till gäster. Om du ser meddelandet ”Kontakta administratören” är det troligt att gästfunktionen inte har aktiverats ännu. Mer information finns på fliken Hantera.

Gäster kan inte visa IRM-skyddade (Information Rights Management) meddelanden.

Du kan få en rapport om misslyckad leverans när du svarar på ett gruppmeddelande med en annan e-postadress än den du använde när du anslöt till eller lades till i gruppen. Om du till exempel gick med i gruppen som seanc@contoso.com men försöker svara på ett meddelande i inkorgen från seanc@service.contoso.com får du en rapport om misslyckad leverans.

Nej. Du kan bara dela Office 365-gruppfiler med gäster som har bjudits in att gå med i gruppen.

En modern bifogad fil är en fil som lagras på OneDrive för företag. En länk går ut till alla mottagare. Eftersom filen lagras i molnet kan alla mottagare läsa och redigera filen utan att det behövs enskilda kopior. Mer information finns i Smartare bifogade filer.

Moderna bifogade filer i Office 365-grupper delas endast med medlemmar i gruppen. När ett meddelande med en modern bilaga vidarebefordras till en gästmedlem i gruppen kommer personen kunna öppna den bifogade filen efter att ha loggat in med användarnamn och lösenord. Om meddelandet vidarebefordras till en användare som inte är medlem i gruppen kan användaren inte öppna den bifogade filen.

Ja. Gästerna får inte något välkomstmeddelande, men annars har de samma behörigheter som andra gästmedlemmar. Om du inte redan har migrerat dina distributionslistor finns instruktioner i Migrera distributionslistor till Office 365 Groups. Du kan inte migrera distributionslistor som innehåller gäster.

Office 365-anslutna Yammer-grupper stöder för närvarande inte gäståtkomst, men du kan skapa icke-anslutna, externa grupper i Yammer-nätverket. Anvisningar finns i Skapa och hantera externa grupper i Yammer

Det kan finnas flera orsaker till att gäster inte får gruppkonversationer. Läs Gästanvändare får inte gruppkonversationer

För administratörer

 • En Office 365-gruppägare kan lägga till gästanvändare om det alternativet är aktiverat för organisationen.

 • Globala administratörer kan lägga till gästanvändare i alla Office 365-grupper i organisationen.

 • Ägare till en Office 365-grupp och globala administratörer som är ägare till gruppen kan lägga till gästanvändare i Office 365-grupper via Outlook på webben.

 • Dela en fil med en gäst från en SharePoint-webbplats eller en Office 365-grupp. Se Dela gruppfiler.

 • Lägga till gäster i organisationen via B2B-samarbete i Azure Active Directory. Med B2B-samarbete i Azure Active Directory kan en företagsadministratör bjuda in och auktorisera en uppsättning med externa användare genom att ladda upp en fil med kommaavgränsade värden (CSV) med högst 2 000 rader till portalen för B2B-samarbete. Mer information finns i B2B-samarbete i Azure Active Directory.

Ja, globala administratörer kan använda Powershell-cmdletar för Azure Active Directory för att inaktivera egenskapen AllowGuestAccessToGroups för företagsobjekt, under förutsättning att extern delning är för SharePoint-webbplatser.

Gästinställningarna anges i Azure Active Directory. Det tar 2 till 24 timmar innan ändringarna börjar gälla i Office 365-organisationen.

Nej. Du kan bara dela Office 365-gruppdokumentbibliotek med gäster som har bjudits in att gå med i gruppen. Men enskilda gruppfiler kan fortfarande delas med gästanvändarna via fildelning från SharePoint Online.

Ja, mer information finns i Hantera din gruppanslutna gruppwebbplats.

Nej, det går inte att blockera enskilda gästanvändare.

Gäst objekt visas inte i den globala adresslistan för Exchange som standard eftersom gäst objekt kan skapas med slutanvändaren åtgärd (till exempel inbjudan att komma åt ett delat dokument). Innehållet i den globala adresslistan styrs av administratörer som en regel och många organisationer vill inte att objekt som skapas av slutanvändaren åtgärden ska blir synliga utan administratör kontrollen.

Följ stegen nedan för att gäst objekt visas i den globala adresslistan. Det här ska användas när administratörer ansvarar för slutpunkt till slutpunkt livscykeln för externa användare har tillgång till både Azure Active Directory och Exchange Online-cmdlets.

Till exempel om det finns en gäst objekt för meganb@contoso.com i Azure Active Directory, kan sedan Azure Active Directory PowerShell användas för att visa meganb@contoso.com i den globala adressen lista.

 1. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -ShowInAddressList $true

 2. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -GivenName ‘Megan’ -Surname ‘Bowen’ -TelephoneNumber "555-555-5555"

 3. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -DisplayName "Megan Bowen"

Nej, gästanvändare som är medlemmar i en grupp synkroniseras inte tillbaka till lokalt tillsammans med gruppen.

Ja, det kan du. Externa e-postkontakter är kontakter som visas i företagets globala adresslista. Ett exempel på den här typen av kontakt är ett leverantörsföretag som regelbundet erbjuder tjänster till din organisation.

Office 365-anslutna Yammer-grupper stöder för närvarande inte gäståtkomst, men du kan skapa icke-anslutna, externa grupper i Yammer-nätverket. Anvisningar finns i Skapa och hantera externa grupper i Yammer

Närliggande avsnitt

Läs mer om Office 365-grupper
Gäst får inte gruppkonversationer via e-post
Hantera gruppmedlemskap i administrationscentret för Office 365
Tillåt/neka gäståtkomst till Office 365-grupper baserat på deras domän
Granskning av åtkomst i Azure Active Directory

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×