Gäståtkomst i Office 365-grupper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Uppdaterades: Juli 2017

Med gäståtkomst i Grupper i Office 365 kan du och gruppen samarbeta med personer utanför organisationen genom att ge dem åtkomst till gruppkonversationer, filer, kalenderinbjudningar och gruppanteckningsboken. Åtkomst kan ges till en gäst, som partner, leverantörer och konsulter, av alla gruppägare.

Så här fungerar det

Office 365-användare kan använda Outlook på webben eller Outlook 2016 till att lägga till och hantera gäster i sina Office 365-grupper. Gäster kan ha valfri e-postadress och e-postkontot kan vara ett jobbkonto, personligt konto eller skolkonto.

Gäståtkomst är en innehavarnivå inställning och är aktiverat som standard. En administratör kan hantera gästerna och deras åtkomst till Office 365 gruppera resurser med PowerShell. Fliken hantera instruktioner visas.

När gäster bjuds in till en grupp får de ett välkomstmeddelande som innehåller lite information om gruppen och vad de kan förvänta dig nu när de är medlemmar.

Gäster får en välkomstmeddelande

Gästmedlemmens alla interaktioner sker via e-post. De kan inte komma åt gruppens webbplats, men de kan ta emot kalenderinbjudningar, delta i e-postkonversationer och, om administratören för klientorganisationen tillåter det, öppna delade filer med hjälp av en länk eller bilaga.

Alla gruppmeddelanden och kalenderinbjudningar som gästen får innehåller en påminnelse om att använda "Svara alla" vid svar till gruppen, samt länkar för att visa gruppfiler och lämna gruppen. Här är ett exempel:

Alla e-postmeddelanden som gäst tar emot från medlemmar i gruppen har en sidfot med instruktioner och länkar

I följande tabell sammanfattas vad gäster kan och inte kan göra.

Funktion

Tillåtet för gästanvändare?

Skapa en grupp

Nej

Lägga till och ta bort gruppmedlemmar

Nej

Ta bort en grupp

Nej

Gå med i en grupp

Ja, med inbjudan

Starta en konversation

Ja

Svara på en konversation

Ja

Söka efter en konversation

Ja

@-nämna en person i gruppen

Nej

Fästa en grupp eller göra den till favorit

Nej

Ta bort en konversation

Ja

"Gilla" meddelanden

Nej

Hantera möten

Nej

Visa en gruppkalender

Nej

Ändra kalenderhändelser

Nej

Lägg till en gruppkalender i en personlig kalender

Nej

Visa och redigera gruppfiler

Ja, om det godkänts av administratören för klientorganisationen

Få åtkomst till OneNote-gruppanteckningsboken

Ja, via länk från gruppmedlem

Bläddra i grupper

Nej

Som standard aktiveras gäståtkomst för din organisation. När det är aktiverat kan alla i organisationen lägga till gästanvändare en Office 365-grupp. Gästerna anger får åtkomst till alla funktioner för Office 365-grupp.

Som administratör kan styra du om du vill låta gäståtkomst till Office 365-grupper för hela organisationen eller för enskilda Office 365-grupper. Och du kan styra vem som kan ange gäster ska läggas till grupper.

Hantera gäståtkomst i administrationsportalen

 1. Logga in med ditt konto som global administratör för Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Gå till användare > gästanvändare.

  Expandera avsnittet användare i navigeringsfönstret för att hantera dina gästanvändare

Om gäst finns redan i katalogen (se ovan) kan du lägga till dem till dina grupper från administrationscentret i Office eller Exchange Admin Center.

 1. Logga in med ditt konto som global administratör för Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Gå till användare > gästanvändare.

  Expandera avsnittet grupper i navigeringsfönstret för att hantera dina grupper

 3. Markera den grupp som du vill lägga till gäst till och klicka på Redigera i avsnittet medlemmar.

  Klicka på Redigera för att hantera dina gruppmedlemskap

 4. Markera namnet på den Gäst som du vill lägga till.

 5. Klicka på Spara.

Du kan bjuda in gäster från administrationscentret i Office eller Exchange Admin Center just nu. Om du vill bjuda in gäster centralt kan du med hjälp av Azure Active Directory B2B samarbete förhandsgranskning. Mer information finns i om fältet Azure AD B2B samarbete Förhandsgranska.

För närvarande inte kan du lägga till eller redigera gäster från administrationscentret i Office eller Exchange Admin Center. Du kan redigera går gästkonton (till exempel personens namn eller profil visningsbild) du till Azure Active Directory-portalen. Mer information finns i Förstå Office 365 Identity och Azure Active Directory.

Kontrollera gäståtkomst till Office 365-grupper

Som standard kan gäster få tillgång till gruppfiler och OneNote. Om du vill inaktivera den här funktionen måste du inaktivera extern delning för SharePoint på organisationsnivån. Anvisningar finns i Aktivera eller inaktivera extern delning för SharePoint Online, "Hantera extern delning för webbplatssamlingar för Office 365-grupp."

Observera att även om inställningen för extern delning för SharePoint är inaktiverad kan filerna från SharePoint-webbplatser ändå delas med nya gästanvändare baserat på SharePoint-inställningarna. Mer information finns i Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön.

Delningsalternativet är som standard aktiverat i din organisation. Med det här alternativet kan gäster läggas till i din organisation. Så här aktiverar eller inaktiverar du det:

 1. Logga in med ditt konto som global administratör för Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. I navigeringsmenyn väljer du Inställningar och sedan Säkerhet och sekretess

 3. Ställ in Av eller På för Tillåt att nya gäster läggs till i organisationen.

  Tillåta tillägg av gästanvändare i min organisation

 1. Logga in med ditt Office 365 administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. I navigeringsmenyn väljer duInställningar sedan Tjänster och tillägg.

 3. Välj Office 365-grupper.

  Office 365-grupper

 4. På sidan Office 365-grupper ställer du växlingsknappen i läget eller Av beroende på om du vill låta personer utanför organisationen få åtkomst till Office 365-gruppresurser.

  Om du ställer knappen i läget visas ytterligare ett alternativ för att styra ifall gruppägare ska kunna lägga till personer utanför organisationen i Office 365-grupper. Ställ knappen i läget om du vill att gruppägare ska kunna lägga till gästanvändare.

  Låta personer utanför min organisation få åtkomst till Office 365-grupper och resurser

Använda PowerShell för att styra gäståtkomsten

VIKTIGT: Procedurerna i den här artikeln kräver FÖRHANDSVERSIONEN version Azure Active Directory-modul för Windows PowerShell, specifikt AzureADPreviewmodulversionen 2.0.0.137 or later.

Vi rekommenderar att alltid använda den aktuella versionen: Avinstallera den tidigare AzureADPreview-versionen och skaffa den senaste innan du kör PowerShell-kommandon.

 1. Öppna Windows PowerShell som administratör:

  1. I sökfältet, skriver du Windows PowerShell.

  2. Högerklicka på Windows PowerShell och välj Kör som administratör.

   Öppna PowerShell som ”Kör som administratör.”

  Fönstret Windows PowerShell öppnas. Prompten C:\Windows\system32 betyder att du har öppnat det som administratör.

  Så här ser PowerShell ut när du öppnar det för första gången.

 2. Om du vill avinstallera en tidigare version av AzureADPreview kör du det här kommandot:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. Om du vill installera den senaste versionen av AzureADPreview kör du det här kommandot:

  Install-Module AzureADPreview

  När du får meddelandet om icke betrodda lagringsplatser trycker du på Y. Det tar några minuter att installera den nya modulen.

 1. Har du installerat AzureADPreview-modulen enligt instruktionerna ovan? Att inte ha den senaste förhandsversionen är den främsta orsaken till att stegen inte fungerar för användarna.

 2. Om du inte redan har gjort det öppnar du ett Windows PowerShell-fönster på datorn (det spelar ingen roll om det är ett normalt Windows PowerShell-fönster eller ett som du har öppnat genom att välja Kör som administratör).

 3. Kör följande kommandon: Tryck på Retur efter varje kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  På fönstret Logga in på ditt konto som öppnas anger du ditt administratörskonto och lösenord för Office 365 för att ansluta till tjänsten och klickar på Logga in.

  Ange dina inloggningsuppgifter för Office 365
 4. Kör följande kommando:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Kontrollera om du redan har ett AzureADDirectorySetting-objekt. I så fall sparar du objekt-ID:t. Kör det här kommandot:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Om, och ENDAST om, cmdleten visar felmeddelandet att objektet inte existerar, skapar du ett med dessa cmdletar:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopiera AzureADDirectorySetting-objektet tillbaka till den lokala $settingsCopy-variabeln:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Det här är endast en KOPIA av inställningarna. Ändringarna träder inte i kraft förrän du kopierar TILLBAKA inställningarna till AzureADDirectorySetting-objektet.

 7. Ställ in alternativet att ge gäster åtkomst till O365-grupper:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Som nämns ovan måste du kopiera inställningarna TILLBAKA till AzureADDirectorySetting-objektet för att ändringarna ska tillämpas:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Du kan kontrollera att ändringarna tillämpas genom att hämta värdet från AzureADDirectorySetting-objektet (titta inte bara på den lokala kopian i $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Så här bör resultatet se ut:

  AllowGuestsToAccessGroups bör vara inställd på Sant

 1. Har du installerat AzureADPreview-modulen enligt instruktionerna ovan? Att inte ha den senaste förhandsversionen är den främsta orsaken till att stegen inte fungerar för användarna.

 2. Om du inte redan har gjort det öppnar du ett Windows PowerShell-fönster på datorn (det spelar ingen roll om det är ett normalt Windows PowerShell-fönster eller ett som du har öppnat genom att välja Kör som administratör).

 3. Kör följande kommandon: Tryck på Retur efter varje kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  På fönstret Logga in på ditt konto som öppnas anger du ditt administratörskonto och lösenord för Office 365 för att ansluta till tjänsten och klickar på Logga in.

  Ange dina inloggningsuppgifter för Office 365
 4. Kör följande kommando:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Kontrollera om du redan har ett AzureADDirectorySetting-objekt. I så fall sparar du objekt-ID:t

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Om, och ENDAST om, cmdleten visar felmeddelandet att objektet inte existerar, skapar du ett med dessa kommandon:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopiera AzureADDirectorySetting-objektet tillbaka till den lokala $settingsCopy-variabeln:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Det här är endast en KOPIA av inställningarna. Ändringarna träder inte i kraft förrän du kopierar TILLBAKA inställningarna till AzureADDirectorySetting-objektet.

 7. Ställ in alternativet att tillåta att gäster läggs till i O365-grupper:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Som nämns ovan måste du kopiera inställningarna TILLBAKA till AzureADDirectorySetting-objektet för att ändringarna ska tillämpas:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Du kan kontrollera att ändringarna tillämpas genom att hämta värdet från AzureADDirectorySetting-objektet (titta inte bara på den lokala kopian i $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Har du installerat AzureADPreview-modulen enligt instruktionerna ovan? Att inte ha den senaste förhandsversionen är den främsta orsaken till att stegen inte fungerar för användarna.

 2. Om du inte redan har gjort det öppnar du ett Windows PowerShell-fönster på datorn (det spelar ingen roll om det är ett normalt Windows PowerShell-fönster eller ett som du har öppnat genom att välja Kör som administratör).

 3. Kör följande kommandon: Tryck på Retur efter varje kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  På fönstret Logga in på ditt konto som öppnas anger du ditt administratörskonto och lösenord för Office 365 för att ansluta till tjänsten och klickar på Logga in.

  Ange dina inloggningsuppgifter för Office 365
 4. Kör det här kommandot.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Kör det här kommandot.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Kör det här kommandot. Ange Falskt för att blockera gäståtkomst till en viss grupp. Ange Sant för att tillåta gäståtkomst till en viss grupp.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Kör det här kommandot.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Där du vill ersätta Din_grupp-e-postadress med till exempel Information@contoso.com.

 8. Kör det här kommandot.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Det tar 2-3 minuter att synkronisera.

 9. Kör det här kommandot för att verifiera dina inställningar:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Verifieringen ser ut så här:

  Verifieringen

Du kan tillåta eller blockera gästanvändare som använder en viss domän. Anta till exempel att ditt företag (Contoso) har ett samarbete med ett annat företag (Fabrikam). Du kan lägga till Fabrikam i listan över tillåtna domäner så att användarna kan lägga till dessa gäster i sina grupper.

Mer information finns i Tillåt/blockera gäståtkomst i Office 365-grupper

För slutanvändare

En gäst är en person som inte är en medarbetare, student eller medlem i din organisation. De har inte ett skol- eller arbetskonto hos din organisation.

Nej. Gäståtkomst ingår i alla Office 365 Business Premium- och Office 365 Enterprise-abonnemang.

Nej. Personer som är utanför organisationen, till exempel partners eller konsulter, kan läggas till som gäster. Du kan bjuda in personer i din organisation som normalt gruppmedlemmar.

Ja, du kan. Extern e-post kontakterna är kontakter visas i företagets globala adresslista. Ett exempel på den här typen av kontakt är en leverantör företag som erbjuder tjänster för din organisation, regelbundet.

En administratör måste aktivera funktionen gäst för innehavaren innan du kan lägga till gäster. När du ser ”kontakten administratör meddelandet” det är sannolikt att funktionen gäst inte redan har aktiverats. Fliken hantera mer information visas.

Gäster kan inte visa IRM-skyddade (Information Rights Management) meddelanden.

Du kan få en rapport om misslyckad leverans när du svarar på ett gruppmeddelande med en annan e-postadress än den du använde när du anslöt till eller lades till i gruppen. Om du till exempel gick med i gruppen som seanc@contoso.com men försöker svara på ett meddelande i inkorgen från seanc@service.contoso.com får du en rapport om misslyckad leverans.

Nej. Du kan bara dela Office 365-gruppfiler med gäster som har bjudits in att gå med i gruppen.

En modern bifogad fil är en fil som lagras på OneDrive för företag. En länk går ut till alla mottagare. Eftersom filen lagras i molnet kan alla mottagare läsa och redigera filen utan att det behövs enskilda kopior. Mer information finns i Smartare bifogade filer.

Moderna bifogade filer i Office 365-grupper delas endast med medlemmar i gruppen. När ett meddelande med en modern bilaga vidarebefordras till en gästmedlem i gruppen kommer personen kunna öppna den bifogade filen efter att ha loggat in med användarnamn och lösenord. Om meddelandet vidarebefordras till en användare som inte är medlem i gruppen kan användaren inte öppna den bifogade filen.

Ja. Gästerna får inte något välkomstmeddelande, men annars har de samma behörigheter som andra gästmedlemmar. Om du inte redan har migrerat dina distributionslistor finns instruktioner i Migrera distributionslistor till Office 365 Groups. Du kan inte migrera distributionslistor som innehåller gäster.

Office 365-anslutna Yammer-grupper stöder för närvarande inte gäståtkomst, men du kan skapa icke-anslutna, externa grupper i Yammer-nätverket. Anvisningar finns i Skapa och hantera externa grupper i Yammer

Det kan finnas flera orsaker till att gäster inte får gruppkonversationer. Läs Gästanvändare får inte gruppkonversationer

För administratörer

 • En Office 365-gruppen ägare kan lägga till gästanvändare om det här alternativet har aktiverats för din organisation.

 • Globala administratörer kan lägga till gästanvändare i alla Office 365-grupper i organisationen.

 • Ägare till en Office 365-grupp och globala administratörer som är ägare till gruppen kan lägga till gästanvändare i Office 365-grupper via Outlook på webben.

 • Dela en fil med en gäst från en SharePoint-webbplats eller en Office 365-grupp. Se Dela gruppfiler.

 • Lägga till gäster i organisationen via B2B-samarbete i Azure Active Directory. Med B2B-samarbete i Azure Active Directory kan en företagsadministratör bjuda in och auktorisera en uppsättning med externa användare genom att ladda upp en fil med kommaavgränsade värden (CSV) med högst 2 000 rader till portalen för B2B-samarbete. Mer information finns i B2B-samarbete i Azure Active Directory.

Ja, globala administratörer kan använda Powershell-cmdletar för Azure Active Directory för att inaktivera egenskapen AllowGuestAccessToGroups för företagsobjekt, under förutsättning att extern delning är för SharePoint-webbplatser.

Gäst-inställningarna är inställda i Azure active directory. Det tar 2 till 24 timmar för att ändringarna ska gälla hela organisationen Office 365.

Nej. Du kan bara dela Office 365-grupp dokumentbibliotek med gäster som har blivit inbjuden att gå med i gruppen. Men enskilda gruppfiler kan fortfarande delas med gäster användare via fildelning från SharePoint Online.

Ja, mer information finns i Hantera din gruppanslutna gruppwebbplats.

Nej, det går inte att blockera enskilda gästanvändare.

Nej, inte för närvarande.

Nej, gästanvändare som är medlemmar i en grupp synkroniseras inte tillbaka till lokalt tillsammans med gruppen.

Ja, du kan. Extern e-post kontakterna är kontakter visas i företagets globala adresslista. Ett exempel på den här typen av kontakt är en leverantör företag som erbjuder tjänster för din organisation, regelbundet.

Office 365-anslutna Yammer-grupper stöder för närvarande inte gäståtkomst, men du kan skapa icke-anslutna, externa grupper i Yammer-nätverket. Anvisningar finns i Skapa och hantera externa grupper i Yammer

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Lär dig mer om Office 365-grupper

Gäst inte får e-gruppkonversationer

Hantera gruppmedlemskap i administrationscentret i Office 365

Tillåt/neka gäst tillgång till Office 365-grupper utifrån deras domän

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×