Office
Logga in

Fylla i ett formulär snabbare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Även om det är enkelt att ange data i ett formulär finns det några nya funktioner som kan hjälpa dig att göra det mer effektivt.

Vad vill du göra?

Använda Komplettera automatiskt ska visas snabbare datainmatning

Flytta mellan fälten snabbare

Lägga till rader eller kolumner snabbare

Granska fel snabbare

Använda Komplettera automatiskt för snabbare datainmatning

Du kan använda funktionen Komplettera automatiskt i Microsoft Office InfoPath om du vill spara tidigare inmatningar som du har gjort i formulär på din dator. När du skriver de första bokstäverna i ett fält i ett formulär i InfoPath visas en lista med möjliga matchningar från tidigare inmatningar. Välj det förslag som du vill använda. Om inget av förslagen matchar det du skriver fortsätter du bara att skriva i fältet.

Bilden nedan illustrerar hur det tidigare registrerade värdet 8:00 föreslås som en möjlig matchning när siffran 8 anges.

Exempel på Komplettera automatiskt

Om Komplettera automatiskt inte fungerar i fälten i formuläret, formulärets designer kan ha inaktiverat funktionen eller inställningen Komplettera automatiskt kan stängas av i Windows Internet Explorer.

Aktivera Komplettera automatiskt

 1. Klickar på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt.

 3. Klicka på Internet-alternativ under System.

 4. Klicka på fliken Innehåll.

 5. Klicka på Komplettera automatiskt under Personlig information.

 6. Markera kryssrutan Formulär under Använd Komplettera automatiskt för i dialogrutan Komplettera automatiskt.

Obs!: Den som skapar formuläret kan välja att inaktivera Komplettera automatiskt för några eller alla fält i ett formulär. Om så är fallet kan du inte använda Komplettera automatiskt när du fyller i fälten, oavsett om du aktiverar funktionen i Internet Explorer eller inte.

Ibland kanske du vill rensa listan med förslag som sparas i Komplettera automatiskt. På så sätt kan du förhindra att andra användare av datorn får tillgång till privat information som du har angett.

Rensa listan med föreslagna autotextposter

 1. Klickar på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt.

 3. Klicka på Internet-alternativ under System.

 4. Klicka på fliken Innehåll.

 5. Klicka på Komplettera automatiskt under Personlig information.

 6. Klicka på Rensa formulär under Rensa tidigare automatiska kompletteringar för att ta bort listan med inmatningar som du har skrivit i fälten i ett formulär och klicka på OK när du uppmanas att göra så.

  Tips: När du fyller i ett formulär kan du ta bort en enskild post från listan med förslag. När listan visas pekar du på den post som du vill ta bort och trycker på DEL.

Överst på sidan

Flytta mellan fält snabbare

Även om du oftast förflyttar dig snabbast mellan olika fält i ett formulär med hjälp av musen kan det ibland gå snabbare med tangentbordet. Så här flyttar du mellan fält i formulärets tabbordning:

 • Om du vill gå till nästa fält trycker du på TABB.

 • Om du vill gå till föregående fält trycker du på SKIFT+TABB.

 • Om du vill flytta insättningspunkten uppåt eller nedåt mellan raderna i en tabell trycker du på UPPIL eller NEDPIL.

Överst på sidan

Lägga till rader eller kolumner snabbare

När du fyller i ett formulär kan du lägga till rader i tabeller som utgör en del av formulärmallen eller lägga till rader och kolumner i tabeller som du har infogat i RTF-fält. För att spara tid när du utför de här uppgifterna kan du göra något av följande:

 • Om du vill lägga till en rad i en tabell som utgör en del av formulärmallen trycker du på CTRL+RETUR.

 • Om du vill lägga till en rad eller en kolumn i en tabell i ett RTF-fält högerklickar du på tabellen, pekar på Infoga på snabbmenyn och klickar på önskat alternativ.

  Tips: Om du snabbt vill lägga till en rad i en tabell i ett RTF-fält flyttar du insättningspunkten till den sista cellen i tabellen och trycker på TABB.

Överst på sidan

Snabbt granska fel

När du fyller i ett formulär felsöks den information du anger automatiskt i InfoPath. Om ett problem påträffas visas antingen en dialogrutemeddelande eller en infogningsmeddelande. En infogad varning visas vanligtvis i form av en streckad röd kantlinje runt ett fält i formuläret. Om ett fält är obligatoriskt visas en röd asterisk i kontrollen. Om du vill veta mer om en viss infogad varning placerar du muspekaren över fältet eller så högerklickar du på det. Den som skapat formuläret kan också ange att en dialogruta ska visas med en förklaring. I bilden nedan ser du exempel på både en infogad varning och ett dialogrutemeddelande.

Exempel på dialogrutevarning och infogad varning

Så här granskar du snabbt datafel och tillhörande beskrivningar:

 • Om du vill gå till det fält som innehåller datafel trycker du på CTRL+SKIFT+E.

 • Om du vill läsa en beskrivning av problemet markerar du fältet som innehåller felet och trycker på CTRL+SKIFT+S.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×