Fylla i en listruta, en nedrullningsbar listruta eller en kombinationsruta med värden från en SQL Server-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan fylla i en listruta, en nedrullningsbar listruta eller en kombinationsruta med data från en Microsoft SQL Server-databas via en frågedataanslutning.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Steg 1: Lägga till en anslutning till en fråga

Steg 2: Konfigurera kontrollen

Översikt

I en listruta, en nedrullningsbar listruta eller en kombinationsruta visas objekt som användare kan välja när de fyller i ett formulär. Du kan konfigurera dessa typer av kontroller i formulärmallen så att de visar data från en Microsoft SQL Server-databas via en sekundär dataanslutning. En sekundär dataanslutning är en dataanslutning till en extern datakälla. Du lägger till anslutningen i formulärmallen så att användare som fyller i formulär baserade på mallen kan hämta data från eller skicka data till en extern datakälla, t.ex. en webbtjänst.

När du lägger till en sekundär dataanslutning att frågor data i formulärmallen, Microsoft Office InfoPath skapar en sekundär datakälla med datafält eller grupper som motsvarar hur data lagras i databasen. Dataanslutning frågan hämtar data från webbtjänsten och lagrar dessa data i den sekundära datakällan i formuläret. Som standard är data i den sekundära datakällan bara tillgänglig när användare är ansluten till ett nätverk. Du kan konfigurera sekundär dataanslutning om du vill spara resultatet av frågan på användarnas datorer så att de har tillgång till data när sina formulär inte är ansluten till ett nätverk.

Säkerhetsmeddelande : Om du använder en sekundär dataanslutning för att hämta känslig information från en extern datakälla, kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data mot obehörig användning om datorn förlorade eller stjäls. Om du inaktiverar den här funktionen blir data tillgänglig endast om användaren är ansluten till nätverket.

Eftersom datastrukturen i den sekundära datakällan måste överensstämma med hur data lagras i databasen kan du inte ändra befintliga fält eller grupper i den sekundära datakällan. Länkar till mer information om dataanslutningar och datakällor finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du kan fylla i en kontroll i formulärmallen med värden från en SQL Server-databas måste du be om följande information från databasadministratören:

 • Namnet på servern där databasen som du vill använda finns.

 • Namnet på databasen som du vill använda.

 • Den autentisering som databasen kräver. Microsoft Windows-autentisering eller SQL Server-autentisering kan användas för att ange hur användare får åtkomst till databasen.

 • Namnet på tabellen som innehåller de data du vill skicka till formuläret. Detta är primärtabellen. Om du planerar att använda mer än en tabell i databasen måste du även ta reda på namnen på dessa underordnade tabeller. Du behöver också veta namnen på de fält i de underordnade tabellerna som har en relation till fälten i primärtabellen.

 • Om du på ett säkert sätt kan spara frågeresultaten på användarnas datorer för användning offline.

Överst på sidan

Steg 1: Lägg till en frågedataanslutning

Om du inte har en befintlig fråga dataanslutning som du kan använda på din formulärmall följer du dessa steg för att lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen dessa frågor data. Om din formulärmall har redan en sekundär dataanslutning som du kan använda kan du hoppa över det här avsnittet och gå till steg 2: Konfigurera kontrollen.

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Databas (endast Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Välj databas på nästa sida i guiden.

 6. Klicka på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla.

 7. Klicka på Microsoft SQL Server i listan Vilken typ av datakälla vill du ansluta till? på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 8. Skriv namnet på servern där SQL-Server-databasen finns i rutan Servernamn.

 9. Gör något av följande under Inloggningsinformation:

  • Om åtkomsten till databasen bestäms av inloggningsinformation som används i ett Microsoft Windows-nätverk klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om åtkomsten bestäms utifrån ett specifikt användarnamn och ett lösenord som du får från databasadministratören klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna Användarnamn och Lösenord.

 10. Klicka på Nästa.

 11. I listan Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda klickar du på databasens namn och sedan på Anslut till en särskild tabell. Klicka därefter på namnet på primärtabellen och sedan på Nästa.

 12. I rutan Filnamn på den följande sidan i guiden anger du ett namn på filen där dataanslutningsinformationen lagras och klickar sedan på Slutför så att inställningarna sparas.

  Om du planerar att använda andra tabeller i dataanslutningen kan du lägga till dessa på den här sidan i guiden.

  Lägga till andra tabeller

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen Markera relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Om du vill lägga till en relation klickar du på Lägg till relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 13. Klicka på Nästa.

 14. Om du vill lagra frågeresultatet tillsammans med formulärmallen markerar du kryssrutan Lagra en kopia av data för användning offline. När du markerar den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i formulärmallen, är data tillgängliga i de formulär som användarna fyller i, även om de inte är anslutna till ett nätverk.

  Säkerhetsmeddelande : Markera den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i en formulärmall finns de i formulär som användare fyller i, även om datorn inte är ansluten till ett nätverk. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 15. Klicka på Nästa.

 16. Ange ett beskrivande namn för den sekundära dataanslutningen på nästa sida i guiden. Om du vill att formuläret automatiskt ska hämta data när det öppnas markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera kontrollen

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på listrutan, den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan som du vill fylla i.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Slå upp värden i en extern datakälla under Poster i listruta.

 5. Klicka på den datakälla du vill använda i listan Datakälla.

 6. Klicka på Välj XPath Bild av knapp intill rutan Poster.

 7. I dialogrutan Markera ett fält eller en grupp anger du sedan vilka data som ska visas för användaren och vilka data som ska skickas till den externa datakällan genom att göra något av följande.

  Ange de data som visas är samma data användaren skickas

  • Klicka på ett fält och sedan på OK.

  Ange att data visas skiljer sig från de data som användaren ska skicka

  Obs!: Det betyder att användaren kan se information från ett av fälten i gruppen men det är information från ett annat fält i gruppen som skickas.

  1. Klicka på en grupp och sedan på OK.

  2. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan värde i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

  3. Klicka på ett fält som innehåller data som användaren ska skicka till den externa databasen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka på OK.

  4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan namn i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

  5. Klicka på ett fält som innehåller data som ska visas i kontrollen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

 8. Om fältet i rutan Visningsnamn innehåller poster med liknande namn och du endast vill visa unika namn, markerar du kryssrutan Visa endast poster med unika visningsnamn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×