Funktionerna Var och VarP

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar en uppskattning av varians för en population eller ett stickprov visas som en uppsättning värden i ett angivet fält i en fråga.

Syntax

Varians ( expr )

VARIANSP ( expr )

Det uttryck är en stränguttryck som identifierar det fält som innehåller de numeriska data som du vill utvärdera eller ett uttryck som utför beräkningar med data i det fältet. Operander i uttryck kan inkludera namnet på ett tabellfält, en konstant eller en funktion (som kan vara en inbyggd eller användardefinierade men inte andra SQL-mängdfunktioner).

Anmärkningar

Funktionen VARIANSP utvärderar en population, och funktionen varians en population.

Om den underliggande frågan innehåller färre än två poster, funktionerna Var och VarP returnera en Null-värde som anger att en variansen inte kan beräknas.

Du kan använda funktionerna Var och VarP i en fråga eller i ett SQL-uttryck.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×