Funktioner som har utgått i SharePoint Designer 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Nedan följer en lista över SharePoint Designer 2007-funktioner som har utgått i SharePoint Designer 2010.

I den här artikeln

Arbeta med remote webbplatser och innehåll migrering

Arbeta med tidigare versioner av SharePoint

Microsoft Skriptredigeraren (Microsoft Skriptredigeraren)

Inställningar för deltagare

Enkel inloggning

Layouttabeller

Teman

Vyer: Rapporter, navigering och hyperlänkar

Navigeringsvy

Hyperlänksvyn

Rapportvy

Databasfunktioner

FTP

Anpassa sidor

Dynamiska webbmallar

Web paketfiler

Arbeta med fjärrplatser och innehållsmigrering

SharePoint Designer 2010 är avsedd för användare att arbeta med – inte att skapa och publicera – SharePoint Foundation 2010 och SharePoint Server 2010-webbplatser. Det här är ett SKIFT i fokus från föregående i SharePoint Designer, Microsoft FrontPage som har utformats som en server oberoende webbplats skapa och hantera verktyg.

De största förändringarna i SharePoint Designer 2010 har att göra med den här ändringen av fokus. Till exempel har funktioner för att publicera och ansluta till fjärrplatser och för att hantera överföringen av webbplatser och webbinnehåll tagits bort i SharePoint Designer 2010.

  • Du kan inte importera en webbplats från en annan server eller filsökväg i SharePoint Designer 2010.

  • Du kan inte skapa, redigera eller publicera en diskbaserad webbplats, eller arbeta med fjärrplatser i SharePoint Designer 2010. Element i användargränssnittet i SharePoint Designer som hade stöd för att arbeta med diskbaserade webbplatser, till exempel förhandsgranskningsalternativet Använd Microsoft ASP.NET Development Server, har tagits bort.

  • Du kan inte utföra serveradministrationsåtgärder, till exempel säkerhetskopiera, återställa eller migrera innehåll eller utföra andra administrationsåtgärder som påverkar en hel webbplats i SharePoint Designer 2010. Dessa åtgärder utförs i Central administration.

Arbeta med tidigare versioner av SharePoint

SharePoint Designer 2010 är avsett att användas med SharePoint Foundation 2010 och SharePoint Server 2010. Programmet kan inte användas med tidigare versioner av SharePoint.

Om du behöver öppna en Windows SharePoint Services 2007-webbplats eller en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats måste du installera SharePoint Designer 2007. Observera att du i så fall måste använda 32-bitarsversionen av Microsoft Office 2010.

Microsoft Skriptredigeraren (MSE)

I Office SharePoint Designer 2007 och tidigare versioner av Microsoft FrontPage kan du använda Microsoft Skriptredigeraren (MSE) för att lägga till text, redigera HTML-taggar och redigera Microsoft Visual Basic Scripting Edition-kod (VBScript) på dataåtkomstsidan. MSE innehåller även IntelliSense-funktioner för att skapa och redigera skript. Du kan även använda Skriptredigeraren om du vill visa sidan så som den skulle se ut i en webbläsare. Microsoft SharePoint Designer 2010 innehåller inte Microsoft Skriptredigeraren.

Deltagarinställningar

Funktionen Deltagarinställningar finns inte i Microsoft SharePoint Designer 2010.

I Office SharePoint Designer 2007 konfigurerades och aktiverades deltagarläget (ett läge med begränsad åtkomst) från Deltagarinställningar. Användare som öppnade en webbplats för att redigera den i Office SharePoint Designer 2007 hade åtkomst till olika kommandon eller funktioner beroende på vilken deltagargrupp de hade tilldelats och vilka redigeringsbegränsningar som deltagargruppen hade tilldelats.

I SharePoint Designer 2010 kan du begränsa åtkomsten till vissa funktioner i SharePoint Designer från den nya sidan Inställningar för SharePoint Designer.

Enkel inloggning

SSO-metoden (Single Sign-On) för enkel inloggning av autentisering har flyttats från SharePoint 2010 och ersatts av den säkra lagringstjänsten. Den säkra lagringstjänsten är en anspråksautentiseringstjänst som innehåller en säker databas för att lagra uppgifter som är associerade med program-ID:n. Dessa program-ID:n kan användas för att auktorisera åtkomst till externa datakällor.

Layouttabeller

I Office FrontPage 2003 och Office SharePoint Designer 2007 gick det att skapa webbsidelayouter med hjälp av layouttabeller och celler.

I Microsoft SharePoint Designer 2010 har layouttabellsfunktionen ersatts med kraftfulla layoutfunktioner med sammanhängande formatmallar (CSS). Verktygen för att skapa och ändra layouttabeller finns inte i användargränssnittet i SharePoint 2010 Designer.

Om du öppnar en webbsida som innehåller en layouttabell i SharePoint Designer 2010 fungerar layouttabellen korrekt. Men du kan inte infoga en ny layouttabell med SharePoint Designer 2010.

Teman

Teman i SharePoint 2010 har gjorts om för att förenkla processen med att skapa teman. Teman som har skapats i Windows SharePoint Services 3.0 är inte kompatibla med SharePoint Foundation 2010. Om du uppgraderar från Windows SharePoint Services 3.0 till SharePoint Foundation 2010 kan du använda synlig uppgradering för att fortsätta använda webbplatser i det gamla användargränssnittet. Vi rekommenderar emellertid att du använder det nya användargränssnittet i SharePoint Foundation 2010 för att skapa teman och använda dem på webbplatserna.

Vyer: Rapporter, Navigering och Hyperlänkar

I SharePoint Designer 2010 har vyerna Rapporter, Navigering och Hyperlänkar ändrats.

Vyn Navigering

Vyn Navigering och åtgärdsfönstret Navigering har ersatts av navigeringsfönstret på den vänstra sidan av fönstret, där de komponenter som din webbplats består av visas – listor, bibliotek, innehållstyper, datakällor, arbetsflöden osv. Om du vill redigera en av komponenterna, till exempel en Meddelanden-lista, öppnar du Listor och Bibliotek. Då kommer du till en Galleri-sida där alla listor och bibliotek visas. Du kan även använda navigeringsfältet för att se var i webbplatshierarkin du befinner dig, gå framåt eller bakåt eller visa sidor som använts nyligen.

Vyn Hyperlänkar

Vyn hyperlänkar tas bort från SharePoint Designer 2010. Du kan använda funktionerna felkontroll i SharePoint Designer 2010 sökningen efter brutna länkar, oanvänd sidor, övergripande formatmall blad användningen och huvudsidan användningen. Kommandot Beräkna hyperlänkar har också tagits bort.

Vyn Rapporter

I SharePoint Designer 2010 kan du komma åt rapporter på ett helt nytt sätt och vissa rapporter har tagits bort.

Databasfunktioner

I SharePoint Designer 2010 finns en ny uppsättning verktyg för att ansluta till externa data, skapa externa innehållstyper, publicera dessa externa innehållstyper till affärsdatakatalogen på servern och för automatisk generering av både en extern lista och alla formulär som krävs för att listan ska fungera.

På grund av ändringarna i datahantering kan följande databasfunktioner i Microsoft FrontPage och Office SharePoint Designer 2007 inte användas i SharePoint Designer 2010:

  • Guiden Databasgränssnitt

  • Fliken Databas i dialogrutan Webbplatsinställningar.

  • Guiden Databasresultat

Obs: När du visar en webbsida eller om du använder designvyn i SharePoint Designer 2010 för att öppna en befintlig databas resultatsida databas resultat WebBot återges som en HTML-kommentar.

Åtgärdsfönstret Sök A Datakälla har tagits bort.

FTP

FrontPage innehöll en inbyggd FTP-klient för att ansluta till servrar utan Microsoft FrontPage-servertillägg. Med den inbyggda FTP-klienten kunde användarna öppna webbplatser över FTP och sedan publicera en hel webbplats eller hantera enskilda filer på fjärrwebbservern. Eftersom SharePoint Designer 2010 är utformat för att arbeta med SharePoint-webbplatser och dessa servrar redan har den nödvändiga underliggande koden installerad, behövs ingen FTP-klient, så den har tagits bort.

Anpassa sidor

Anpassning av sidor (även kallat "unghosting") kräver nu högre behörigheter än i den tidigare versionen: Som standard kan endast administratörer av webbplatssamlingar anpassa sidor, huvudsidor och sidlayouter eller använda vyn Alla filer. Detta gör att de flesta personer inte kan se noderna Huvudsidor, Sidlayout och Alla filer i navigeringsfönstret. Istället byggs lösningar genom att skapa och lagra webbdelssidor i biblioteket Webbplatssidor. Därför är det enkelt för dig att bibehålla en konsekvent företagsprofil och layout i alla webbprogram eller i webbplatssamlingen.

Dynamiska webbmallar

Funktionen i Dynamiska webbmallar har ersatts i SharePoint Designer 2010 med huvudsidor.

Webbpaketfiler

Webbpaketfiler importeras inte i SharePoint Designer 2010.

Ett webbpaket kan innehålla webbsidor, mallar, komponenter, teman, bilder, formatmallar och andra element. Webbpaket är CAB-filer (med .fwp filnamnstillägg) som du använder för att importera eller exportera från en webbplats.

När du arbetar med en SharePoint-webbplats kan du distribuera paketerade funktioner på två olika sätt:

  • Du kan använda en anpassad webbplatsmall. En anpassad webbplatsmall sparas som en STP-fil i SharePoint-databasen.

  • Du kan använda lösningsverktyget SharePoint Foundation 2010.

En lösning är en kan återanvändbara paket som innehåller en uppsättning funktioner och webbplatsdefinitioner sammansättningar som gäller för webbplatser och som du kan aktivera eller inaktivera individuellt. Du kan använda lösningar och paketera och distribuera anpassade funktioner, webbplatsdefinitioner, mallar, webbdelar och sammansättningar.

Med lösningsverktyget SharePoint Foundation 2010 kan du paketera alla komponenter som du vill utöka SharePoint Foundation 2010 med i en lösningsfil. En lösningsfil är en CAB-fil (med filnamnstillägget .wsp). Du kan distribuera innehållet i ett webbdelspaket med lösningsfilen, till exempel sammansättningar, klassresurser, DWP-filer och andra paketkomponenter.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×