Funktioner (ordnade efter kategori)

Funktioner (ordnade efter kategori)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln innehåller länkar till artiklar som innehåller information om funktioner som ofta används i uttryck i Microsoft Access. De är ordnade efter grupp och sedan alfabetiskt i slutet av den här artikeln.

Tips: Från och med Access 2010 är uttrycksverktyget utrustat med IntelliSense, så att du kan se vilka argument som krävs i uttrycket.

ActiveX

CreateObject-funktion
GetObject-funktion

Överst på sidan

Program

Command-funktion
Shell-funktion

Överst på sidan

Matriser

Array-funktion
Filter-funktion
Join-funktion
LBound-funktion
Split-funktion
UBound-funktion

Överst på sidan

Konvertering

Asc-funktion
Chr-funktion
Day-funktion
EuroConvert-funktion
FormatCurrency-funktion
FormatDateTime-funktion
FormatNumber-funktion
FormatPercent-funktion
GUIDFromString-funktion
Hex-funktion
Nz-funktion
Oct-funktion
Str-funktion
StringFromGUID-funktion
Type Conversion-funktioner
Val-funktion

Överst på sidan

Databas

DDE-funktion
DDEInitiate-funktion
DDERequest-funktion
DDESend-funktion
Eval-funktion
Partition-funktion

Överst på sidan

Datum/tid

Date-funktion
DateAdd-funktion
DateDiff-funktion
DatePart-funktion
DateSerial-funktion
DateValue-funktion
Hour-funktion
Minute-funktion
Month-funktion
MonthName-funktion
Now-funktion
Second-funktion
Time-funktion
Timer-funktion
TimeSerial-funktion
TimeValue-funktion
Weekday-funktion
WeekdayName-funktion
Year-funktion

Överst på sidan

Mängdfunktion

DAvg-funktion
DCount-funktion
DFirst- och DLast -funktioner
DLookup-funktion
DMin- och DMax-funktioner
DStDev- och DStDevP-funktion
DSum-funktion
DVar- och DVarP-funktion

Överst på sidan

Felhantering

CVErr-funktion
Error-funktion

Överst på sidan

Indata/utdata

EOF-funktion
FreeFile-funktion
Input-funktion
Loc-funktion
LOF-funktion
Seek-funktion

Överst på sidan

Filhantering

CurDir-funktion
Dir-funktion
FileAttr-funktion
FileDateTime-funktion
FileLen-funktion
GetAttr-funktion

Överst på sidan

Ekonomi

DDB-funktion
FV-funktion
IPmt-funktion
IRR-funktion
MIRR-funktion
NPer-funktion
NPV-funktion
Pmt-funktion
PPmt-funktion
PV-funktion
Rate-funktion
SLN-funktion
SYD-funktion

Överst på sidan

Granskning

Environ-funktion
GetAllSettings-funktion
GetSetting-funktion
IsArray-funktion
IsDate-funktion
IsEmpty-funktion
IsError-funktion
IsMissing-funktion
IsNull-funktion
IsNumeric-funktion
IsObject-funktion
TypeName-funktion
VarType-funktion

Överst på sidan

Matematik

Abs-funktion
Atn-funktion
Cos-funktion
Exp-funktion
Int- och Fix-funktioner
Log-funktion
Rnd Function
Round-funktion
Sgn-funktion
Sin-funktion
Sqr-funktion
Tan-funktion

Överst på sidan

Meddelanden

InputBox-funktion
MsgBox-funktion

Överst på sidan

Diverse

CallByName-funktion
IMEStatus-funktion
MacID-funktion
MacScript-funktion
QBColor-funktion
RGB-funktion
Spc-funktion
Tab-funktion

Överst på sidan

Programflöde

Choose-funktion
DoEvents-funktion
IIf-funktion
Switch-funktion

Överst på sidan

Text

Format-funktion
InStr-funktion
InStrRev-funktion
LCase Function
Left-funktion
Len-funktion
LTrim-, RTrim- och Trim-funktioner
Mid-funktion
Replace-funktion
Right-funktion
Space-funktion
StrComp-funktion
StrConv-funktion
String-funktion
StrReverse-funktion
UCase-funktion

Överst på sidan

Funktioner i alfabetisk ordning

Funktionen ABS
Matrisfunktion
Funktionen Asc
Funktionen Atn
Funktionen CallByName
funktionen Välj
Funktionen Chr
funktionen Command
Cos funktionen
Funktionen CreateObject
Funktionen CurDir
Funktionen CVErr
datumfunktionen
Funktionen DateAdd
Funktionen DateDiff
DatumDel
Funktionen DateSerial
Funktionen datumvärde
Funktionen DAvg
funktionen dag
Funktionen DAntal
funktionen Degavskr
DDE-funktionen
Funktionen DDEInitiate
Funktionen DDERequest
Funktionen DDESend
DLast funktionerna DFirst,
Funktionen Dir
Funktionen DLookup
DMax funktionerna DMin,
Funktionen DoEvents
DSTDAV, DSTDAVP funktioner
Funktionen DSUMMA
DVARIANS, DVARIANSP funktioner
funktionen Environ
Funktionen EOF
felfunktionen
Funktionen EuroConvert
funktionen Eval
Funktionen Exp
Funktionen FileAttr
Funktionen FileDateTime
Funktionen FileLen
Filter, funktion
Formatfunktion
Funktionen FormatCurrency
Funktionen FormatDateTime
Funktionen FormatNumber
Funktionen FormatPercent
Funktionen FreeFile
funktionen Slutvärde
Funktionen GetAllSettings
Funktionen GetAttr
Funktionen GetObject
Funktionen GetSetting
Funktionen GUIDFromString
hexadecimalt funktionen
funktionen timme
OOM
Funktionen IMEStatus
Ange funktionen
Funktionen InputBox
Funktionen InStr
Funktionen InStrRev
Funktionerna int och Fix
RBETALNING
IR
Funktionen IsArray
Funktionen IsDate
IsEmpty, funktion
ÄRFEL
Funktionen IsMissing
Funktionen IsNull
Funktionen IsNumeric
Funktionen IsObject
ansluta till funktionen
Funktionen LBound
Funktionen LCase
funktionen vänster
Len, funktion
Funktionen Loc
funktionen LOF
loggfunktionen
funktionerna LTrim, RTrim, och trim
Funktionen MacID
Funktionen MacScript
funktionen Mid
minut fungerar
funktionen MODIR
Month, funktion
MonthName-funktionen
Funktionen MsgBox
fungerar nu
Perioder
NETNUVÄRDE
Funktionen Nz
Funktionen Oct
funktionen Partition
AVBET
Funktionen AMORT
Nuvärde
Funktionen QBColor
funktionen ränta
funktionen Replace
RGB-funktionen
höger Funktionen
Funktionen Rnd
funktionen Avrunda
sekund
funktionen Seek
Funktionen Sgn
Shell-funktionen
Funktionen Sin
LINAVSKR
funktionen Space
Funktionen Spc
Dela-funktionen
Funktionen Sqr
Funktionen Str
Funktionen StrComp
Funktionen StrConv
funktionen String
Funktionen StringFromGUID
Funktionen StrReverse
Switch, funktion
ÅRSAVSKR
Funktionen tab
Funktionen Tan
funktionen klockslag
funktionen Timer
Funktionen TimeSerial
TIDVÄRDE
typkonverteringsfunktioner
Funktionen TypeName
Funktionen UBound
Funktionen UCase
Funktionen Val
Funktionen VarType
veckodagsfunktionen
Funktionen WeekdayName
Year, funktion

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×