Funktioner och egenskaper i Access som blockeras i begränsat läge

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln innehåller information om funktioner och egenskaper som begränsat läge tillåter och blockerar i Access. Observera att Access kan flera nyare funktioner för att köra i begränsat läge, inklusive MonthName och StrReverseoch blockerar nu flera fler funktioner, inklusive Hjälp, ExportNavigationPaneoch LoadCustomUI. Kom ihåg att du litar när du fortsätter (aktivera innehåll i) databas eller platsnamn databas på en betrodd plats för informationen i den här artikeln om du vill kunna användas.

I den här artikeln

Ange begränsat läge att köra osäkra uttryck

Funktioner som du kan använda i begränsat läge

Funktioner som kan orsaka fel i begränsat läge

Funktioner som blockeras i begränsat läge

Egenskaper som blockeras i begränsat läge

Ange att osäkra uttryck ska köras i begränsat läge

När du lägger till ett uttryck i en databas körs uttrycket i en driftsmiljö kallas begränsat läge. Access klarar för databaser som har skapats i antingen Access 2007, 2010, 2013, 2016 eller tidigare Access-filformatet. Access aktiverar begränsat läge som standard och i tur och ordning begränsat läge alltid inaktiverar osäkra uttryck, även efter att en databas är betrodd.

Om du i en betrodd databas vill köra ett uttryck som inaktiveras i begränsat läge kan du ändra en registernyckel och inaktivera det begränsade läget. Kom ihåg att anvisningarna i det här avsnittet förutsätter att databasen är betrodd.

Den här bilden visar hur du fastställer om du kan köra osäkra uttryck.

Beslutsprocess för begränsat läge (sandbox)

Varning!      Om registret redigeras felaktigt kan det skada operativsystemet så allvarligt att det måste installeras om. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

Om du inte känner till registret, eller om du inte är nöjd med ändra registernycklar själv, kontaktar du någon som är eller bör du konvertera databasen från en tidigare version av Access till Access-filformatet. Du måste också ha administratörsbehörighet på datorn för att ändra registervärden.

Ändra registernyckeln

Viktigt!: Följande anvisningar tillåter osäkra uttryck att köra alla instanser av Access för alla användare på datorn.

Gör något av följande:

 • I Microsoft Windows 7 eller Microsoft Windows 10   

  1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Kör.

  2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck på RETUR.

   Registereditorn startar.

  3. Utvidga mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och navigera till följande registernyckel:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   Obs!: Anteckning 12.0 anger Access 2007, 14,0 anger Access 2010, 15.0 anger Access 2013 och 16,0 anger Access 2016.

  4. Dubbelklicka på SandBoxMode under Namn i den högra rutan.

   Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

  5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

  6. Stäng Registereditorn.

 • I    Windows Vista

  1. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör och klicka sedan på Kör.

  2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck på RETUR.

   Registereditorn startar.

  3. Utvidga mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och navigera till följande registernyckel:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   Obs!: Anteckning 12.0 anger Access 2007, 14,0 anger Access 2010, 15.0 anger Access 2013 och 16,0 anger Access 2016.

  4. Dubbelklicka på SandBoxMode under Namn i den högra rutan.

   Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

  5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

  6. Stäng Registereditorn.

Viktigt!    Kom ihåg att alla osäkra uttryck inaktiveras om databasen inte är betrodd oavsett om registerinställningarna ändras.

Du kan använda följande registervärden, där 0 (noll) är det minst begränsande och 3 det mest restriktiva.

Inställning

Beskrivning

0

Begränsat läge (sandbox) är alltid inaktiverat.

1

Begränsat läge (sandbox) används för Access men inte för andra program.

2

Begränsat läge (sandbox) används för andra program än Access, men inte för Access.

3

Begränsat läge används vid alla tillfällen. Det här är standardvärdet när du installerar Access.

Överst på sidan

Funktioner som kan användas i begränsat läge

Följande tabell innehåller de funktioner som du kan använda i frågor till Access-databasen när begränsat läge har aktiverats. Funktioner som inte visas i listan är inte tillgängliga i begränsat läge.

Abs

Matris

Asc

Ascb

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Choose

Chr

Tecken$

TeckenB

TeckenB$

Chrw

Chrw$

KonvHel

KonvLng

Cos

KonvEnl

KonvStr

KonvVar

KonvVDatum

CVErr

Datum

Datum$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Day

DEGAVSKR

Fel

Felmeddelande$

Exp

Fix

Format

Format$

FormatValuta

FormatDatumTid

FormatTal

FormatProcent

Slutvärde

Hex

Hex$

Hour

IIf

IMEStatus

SökIStr

SökIStrB

Int

Rbetalning

IR

IsDate

ÄrTom

ÄrFel

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

Gemener$

Left

Vänster$

VänsterB

VänsterB$

Len

LängdB

Log

LTrim

VRensa$

Mid

Mitt$

MittB

MittB$

Minute

MODIR

Månader

MånadNamn

Now

Perioder

Npm

Oct

Okt$

Partition

betalning

Amort

Nuvärde

Funktionen QBColor

Procentsats

Ersätt

RGB

Right

Höger$

HögerB

HögerB$

Rnd

Avrunda

RTrim

HRensa$

Second

Sgn

Sgr

Sin

LINAVSKR

Space

Blanksteg$

Str

Str$

StrComp

StrConv

String

Sträng$

StrOmvänd

Switch

ÅRSAVSKR

Tan

Tid

Tid$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Trim

Rensa$

TypeName

UCase

Versaler$

Val

VarType

Weekday

Year

Överst på sidan

Funktioner som orsakar fel i begränsat läge

Följande VBA-funktioner (Visual Basic for Applications) orsakar ett fel om de anropas från ett uttryck i en databasfråga eller från en egenskap i Access.

AppActivate

Beep

Kalender

CallByName

ChDir

ChDrive

Command

Command$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Err

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Input

Input$

InputB

InputB$

Kill

Load

Loc

LOF

Randomize

Återställ

SaveSetting

Seek

SendKeys

SetAttr

Shell

Spc

Tabb

Unload

UserForms

Width

Överst på sidan

Funktioner som blockeras i begränsat läge

Begränsat läge spärras följande funktioner i Access när funktionerna kallas från ett uttryck i en fråga eller från en Access-egenskap. En asterisk (*) efter funktionsnamnet anger en funktion som är nytt i Office Access 2007.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Program

Assistent

Assistance*

Autokorrigering

AutomationSecurity*

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat*

ExportNavigationPane*

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane*

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI*

LoadFromText

LoadPicture

Moduler

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Parent

Produktkod

Quit

Referenser

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Run

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Överst på sidan

Egenskaper som blockeras i begränsat läge

Förutom funktionerna i det föregående avsnittet blockeras också ett antal objektegenskaper i begränsat läge. I följande tabell visas objekten och den eller de egenskaper som blockeras.

Objekt

Blockerad egenskap

BoundObjectFrame

Object

Kombinationsruta

Recordset

Kontroll

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, Connection, OpenConnection

CustomControl

Object

Formulär

Dynaset

Hyperlänk

Lägg till i Favoriter

Listruta

Recordset

ObjectFrame

Object

Rapport

Recordset

SmartTagAction

Execute

Skärm

ActiveDataAccessPage

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×