Funktionen VLOOKUP i Power Pivot

En av de mest populära funktionerna i Excel-formler är LETARAD. Men du kan inte använda LETARAD i Power Pivot. Detta beror främst på att DAX-funktioner i Power Pivot inte använder en cell eller ett cellområde som referens, som LETARAD gör i Microsoft Excel. DAX-funktioner använder en kolumn eller en tabell som referens. Tänk på att du arbetar med en relationsdatamodell i Power Pivot. Det är egentligen ganska enkelt att leta upp värden i en annan tabell och i många fall du behöver inte skapa någon formel alls.

Anta exempelvis att du har en pivottabell i ett Excel-kalkylblad och vill analysera försäljningsinformation i din datamodell. Du vill skapa ett utsnitt baserat på regionsspecifika data från en regionskolumn i en Geografi-tabell. Du kan helt enkelt lägga till Region som ett fält i pivottabellen. Du behöver ingen särskild sökning eller formel. Det finns vissa krav för den här enkla lösningen: uppslagskolumnen Region måste finnas i en relaterad tabell, och det går inte att dölja Region eller Geografi-tabellen i fältlistan för pivottabellen.

Det finns ett antal fall i Power Pivot där kanske du vill söka efter värden i en annan tabell som en del av en beräkning, som i en beräknad kolumn eller ett mått. Då behövs en anpassad formel som har skapats med dataanalysuttryck (DAX). I DAX finns flera funktioner som utför liknande sökningar. Vilken du använder beror på vad du vill att formeln ska göra.

Vad vill du göra?

Slå upp värden i en relaterad tabell med funktionen RELATED.

Söka efter en tabell där alla rader är relaterade till den aktuella raden med funktionen RELATEDTABLE.

Returnera värden efter sökkriterier med funktionen LOOKUPVALUE.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×