Funktionen Sum

Returnerar summan av en mängd värden som finns i ett fält eller en fråga.

Syntax

Sum( uttryck )

Argumentet uttryck är ett stränguttryck som identifierar det fält som innehåller de numeriska data som ska summeras. Operander i uttryck kan vara ett fältnamn, en konstant eller en funktion (som kan vara en inbyggd eller användardefinierad funktion, men inte övriga SQL-mängdfunktioner).

Kommentarer

Funktionen Sum summerar värden i ett fält. Du kan till exempel använda Sum för att beräkna den totala fraktkostnaden.

Funktionen Sum summerar inte poster som har värdet Null i det aktuella fältet. I följande exempel visas hur du beräknar summan av produkterna i fälten Enhetspris och Antal:

SELECT Sum(Enhetspris * Antal) AS [Totala intäkter]
FROM [Orderdetaljer];

Du kan använda funktionen Sum i ett frågeuttryck. Du kan också använda det här uttrycket i SQL-egenskapen för ett QueryDef-objekt, eller när du skapar ett postuppsättning-objekt som bygger på en SQL-fråga.Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×