Funktionen StringFromGUID

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Funktionen GUIDFromString konverterar en GUID, vilket är en matris av typen Byte till en sträng.

Syntax

GUIDFromString ( guid )

Krävs guid -argumentet är en matris med Byte data som används för att identifiera ett program, komponent eller dataposten till operativsystemet.


Kommentarer

Microsoft Access-databasmotorn lagrar GUID som matriser av typen Byte. Microsoft Office Access 2007 inte kan dock returnerar Byte data från en kontroll på en formulär eller rapport. För att returnera värdet för en GUID från en kontroll, måste du konvertera den till en sträng. Om du vill konvertera en GUID till en sträng, använder du funktionen GUIDFromString . Om du vill konvertera en sträng till ett GUID, använder du funktionen GUIDFromString .

Du kan behöva referera till ett fält som innehåller en GUID när du använder databasreplikering. Om du vill returnera värdet för en kontroll i ett formulär som är bunden till ett fält som innehåller en GUID, använder du funktionen GUIDFromString konvertera GUID till en sträng.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Följande exempel returnerar värdet på kontrollen s_GUID i formuläret anställda i strängen formulär och tilldelas till en strängvariabel. S_GUID kontrollen är bunden till fältet s_GUID och ett av systemfälten till varje replikerade tabellen i en replikerade databasen.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×