Funktionen Rnd

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde av datatypen Single som innehåller ett slumptal.

Syntax

Rnd [(tal)]

Valfritt antalargument är ett enda eller ett giltigt numeriskt uttryck.

Returvärden

Om tal är

Rnd genererar

Mindre än noll

Samma tal varje gång med tal som startvärde.

Större än noll

Nästa slumptal i sekvens.

Lika med noll

Det senaste genererade numret.

Inte anges

Nästa slumptal i sekvens.


Kommentarer

Funktionen Rnd returnerar ett värde mindre än 1 men större än eller lika med noll.

Värdet för tal avgör hur Rnd genererar ett slumptal:

För en given inledande genereras samma nummerserie eftersom varje anrop till funktionen Rnd använder föregående talet som startvärde för nästa nummer i vilken ordning.

Använda programsatsen slumpmässigt utan argument initiera slumptal skapa med startvärde baserat på systemklockan innan du ringer Rnd, .

Om du vill ge slumpmässiga heltal i ett visst område, använder du följande formel:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Här kan upperbound är det högsta talet i området och lowerbound är det minsta talet i området.

Obs!: Om du vill upprepa slumptal, Ring Rnd med ett negativt argument omedelbart innan du använder slumpmässigt med ett numeriskt argument. Föregående sekvens upprepas inte om du använder slumpmässigt med samma värde för tal .

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Rnd för att generera ett slumpmässigt heltal från 1 till 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×