Funktionen Rate

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar en Double som anger räntesatsen per period för en annuitet.

Syntax

Ränta ( periodantal betalning, nuvärde [slutvärde ] [typ ] [gissning ] )

Syntaxen för funktionen ränta har följande argument:

Argument

Beskrivning

perioder

Obligatoriskt. Dubbla Ange totalt antal betalningsperioder som i annuiteten. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån har lånet totalt 4 * 12 (eller 48) betalningsperioder som.

betalning

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger betalningen för varje enskild period. Betalningarna innehåller vanligen kapital och ränta som inte ändras under löptiden för ett annuitetslån.

NUVÄRDE

Obligatoriskt. Dubbla anger nuvärdet eller värde för en serie framtida betalningar eller kvitton. När du låna pengar för att köpa en bil är lånebeloppet nuvärdet långivarens lånet du ska göra.

Slutvärde

Valfritt. Variant betecknar framtida värdet, eller saldo som du vill använda när du har gjort den sista betalningen. Till exempel är det framtida värdet av ett lån 0 kr eftersom det är dess värde efter den sista avbetalningen. Men om du vill spara 50 000 18 år för ditt barn utbildning är sedan 50 000 kr det framtida värdet. Om det utelämnas antas 0.

Typ

Valfritt. Variant anger ett tal som anger när betalningarna ska göras. Använd 0 om betalningar som förfaller i slutet av varje period, eller 1 om betalningar som förfaller i början av perioden. Om det utelämnas antas 0.

guess

Valfritt. Variant anger en gissning för returvärdet av ränta. Om du utelämnar är gissning 0,1 (10 procent).


Kommentarer

En annuitet är en serie konstanta betalningar över en sammanhängande period. En annuitet kan vara ett lån (t.ex. ett huslån) eller en investering (t.ex. en plan för månatligt sparande).

För alla argument gäller att de betalningar du gör, t ex inbetalningar på sparkonto, representeras av negativa tal och pengar som du tar emot, t ex återbäring, representeras av positiva tal.

Ränta beräknas genom iteration. Börja med ett värde på gissning, går ränta igenom beräkningen tills resultatet stämmer till 0,00001%. Om ränta inte hittar ett resultat efter 20 försök kan misslyckas. Prova ett annat värde på gissningom din gissning är 10 procent eller ränta slutar.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen ränta för att beräkna ränta på ett lån ges det totala antalet betalningar (TotPmts), mängden lån betalning (Payment), nuvärdet eller kapitalbelopp för lånet (PVal), framtiden värdet av lån (FVal), ett tal som anger om betalningen förfaller i början eller slutet av betalningsperiod (PayType) och en uppskattning av förväntade räntesatsen (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×