Funktionen OCH

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar SANT om alla logiska argument är lika med SANT och returnerar FALSKT om ett eller flera argument är falska.

Syntax

OCH(uttryck1;uttryck2;...)

Uttryck1; uttryck2; ...     är de 1 till 30 villkor som ska testas om de är sanna eller falska.

Kommentarer

  • Argumenten måste kunna evalueras till de logiska värdena SANT eller FALSKT, eller vara matriser och referenser som innehåller logiska värden.

  • Om ett kolumnreferensargument innehåller text returneras felvärdet #VÄRDEFEL!, om det är tomt returneras FALSKT.

  • OCH returnerar felvärdet #Värdefel! om argumentet inte innehåller några logiska värden.

Exempel 1

Formel

Beskrivning (resultat)

=OCH(SANT; SANT)

Alla argument är SANT (Ja)

=OCH(SANT; FALSKT)

Ett argument är FALSKT (Nej)

=OCH(2+2=4; 2+3=5)

Alla argument evalueras till SANT (Ja)

Exempel 2

Kol1

Kol2

Formel

Beskrivning (resultat)

50

104

=OCH(1<[Kol1]; [Kol1]<100)

Eftersom 50 ligger mellan 1 och 100 (Ja)

50

104

=OM(OCH(1<[Kol2]; [Kol2]<100); [Kol2], "Ogiltigt värde.")

Visar det andra talet om det ligger mellan 1 och 100, annars visas ett meddelande (Ogiltigt värde.)

50

104

=OM(OCH(1<[Kol1]; [Kol1]<100); [Kol1]; "Ogiltigt värde.")

Visar det första talet om det ligger mellan 1 och 100, annars visas ett meddelande (50)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×