Funktionen NUVÄRDE

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar nuvärdet av en investering. Nuvärdet är det nuvarande värdet, eller det nuvarande samlade värdet av en serie framtida betalningar. När du till exempel lånar pengar, är lånebeloppet utlånarens nuvärde.

Syntax

NUVÄRDE(ränta;perioder;betalning;slutvärde;typ)

Ränta     är räntan per period. Om du t.ex. tar ett lån med 10 procents årlig ränta för att köpa en bil och gör månatliga betalningar så är räntan per månad 10 %/12 eller 0,83 %. Använd 10 %/12, 0,83 %, eller 0,0083 som ränta i formeln.

Periodantal     är det totala antalet betalningsperioder för ett annuitetslån. Om du t.ex. tar ett fyraårigt lån och gör månatliga betalningar har lånet 4*12 (eller 48) perioder. Använd 48 som periodantal i formeln.

Betalning     är den betalning som görs varje period och kan inte ändras under annuitetens giltighet. Typiskt för argumentet betalning är att det omfattar amortering och ränta men inga andra avgifter eller pålagor. Den månatliga betalningen på t.ex. ett fyraårigt billån på 10 000 kr och 12 procents ränta blir 263,33 kr. Använd -263,33 som betalning i formeln. Om betalning utelämnas måste argumentet slutvärde inkluderas.

Slutvärde     är det framtida värde eller det saldo som önskas efter att sista betalning har gjorts. slutvärde antas vara 0 om det utelämnas (det framtida värdet för ett lån är 0). Om du t.ex. på 18 år vill spara 50 000 kr till ett speciellt projekt så är 50 000 kr det framtida värdet. Du skulle då kunna gissa på en trolig räntesats och avgöra hur mycket du skulle behöva spara i månaden. Om slutvärde utelämnas måste argumentet betalning inkluderas.

Typ     är värdet 0 eller 1 och anger när betalningen förfaller.

Typ är

Om betalning ska göras

0 eller utelämnas

I slutet av perioden

1

I början av perioden

Kommentarer

 • Kontrollera att du är konsekvent med enheterna du använder för att ange ränta och periodantal. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med 12 % årlig ränta använder du 12%/12 för ränta och 4*12 för periodantal. Om du på samma lån gör årliga betalningar använder du 12 % för ränta och 4 för periodantal.

 • Följande funktioner kan användas för att beräkna annuiteter: AMORT, NUVÄRDE, SLUTVÄRDE, RÄNTA, RBETALNING, BETALNING. En annuitet är en serie konstanta betalningar över en sammanhängande period. Billån och inteckningslån är t ex annuiteter. Mer information hittar du under beskrivningarna av de olika annuitetsfunktionerna.

 • I annuitetsfunktioner representeras de pengar du betalar ut, till exempel en insättning på ett sparkonto, av ett negativt tal, medan de betalningar du tar emot, till exempel en girobetalning, representeras av ett positivt tal. En insättning på banken på 1 000 kronor anges med argumentet -1000 om det är du som sätter in pengarna, och med argument 1000 om du är banken.

 • Ett finansiellt argument kan lösas tillsammans med de andra. Om ränta inte är 0, då:

  Equation

  Om ränta är 0, då:

  (betalning * periodantal) + nuvärde+ slutvärde= 0

Exempel

I följande exempel:

 • Betalning är de pengar som betalas från en pensionsförsäkring i slutet på varje månad.

 • Ränta är räntan på de pengar som betalas ut.

 • Perioder är det antal år som betalningarna ska göras.

Räntan divideras med 12 vilket ger en månadsränta. De år som pengarna betalas ut multipliceras med 12 vilket anger antalet betalningar.

Betalning

Ränta

Periodantal

Formel

Beskrivning (resultat)

500

8%

20

=NUVÄRDE([Ränta]/12; 12*[Periodantal]; [Betalning]; ; 0)

Nuvärdet för en annuitet med angivna argument (-59 777,15).

Resultatet är negativt eftersom det representerar pengar som du ska betala, ett utgående penningflöde. Om du ska betala (60 000) för annuiteten, kan du avgöra att detta är en bra investering eftersom nuvärdet på annuiteten (59 777,15) är mindre än det du ska betala.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×