Funktionen Mid

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett givet antal tecken från en sträng.

Syntax

Mid ( sträng, start [längd ] )

EXTEXT syntaxen för funktionen har följande argument:

Argument

Beskrivning

sträng

Obligatoriskt. stränguttryck från vilket tecken returneras. Om strängen innehåller Null returneras värdet Null .

start

Obligatoriskt. Lång. Antalet tecken i strängen som del som ska hämtas börjar. Om Starta är större än antalet tecken i strängen, returnerar EXTEXT en nollängdssträng (””).

längd

Valfritt. Variant (Långt). Antalet tecken som ska returneras. Om du utelämnar eller om det finns färre än längd tecken i texten (inklusive tecknet vid start), returneras alla tecken från start -position till slutet av strängen.


Kommentarer

För att bestämma antalet tecken i sträng använder du funktionen Längd.

Obs!: Använd funktionen EXTEXTB byte från en sträng som språk med DBCS-teckenuppsättningar. I stället för att ange hur många tecken, ange argumenten antal byte. Exempel som använder EXTEXTBfinns i det andra avsnittet under exempel.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det första exemplet används funktionen EXTEXT för att returnera ett angivet antal tecken från en sträng.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

Det andra exemplet använda EXTEXTB och en användardefinierad funktion (MidMbcs) för att returnera tecken från strängen. Skillnaden är att strängen är ANSI och längden i byte.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×