Funktionen MIRR

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar en Double som anger den ändrade internräntan för en serie periodiska betalningar (intäkter och utgifter).

Syntax

MODIR ( värden (), kapitalränta, återinvesteringsränta)

Syntaxen för funktionen MODIR har följande argument:

Argument

Beskrivning

värden ()

Obligatoriskt. Matris med Double-värden där penningflödets värden anges. Matrisen måste innehålla minst ett negativt tal (en betalning) och ett positivt tal (en inbetalning).

kapitalränta

Obligatoriskt. Dubbla anger räntesatsen betalas som kostnaden för finansiering.

återinvesteringsränta

Obligatoriskt. Dubbla anger räntesatsen emot på vinster från betalningar återinvestering.


Kommentarer

Den ändrade internräntan är internräntan när betalningar och intäkter finansieras med olika räntor. Funktionen MIRR tar hänsyn till båda kostnaden för investering (kapitalränta) och räntesatsen återinvesterat kassaflödet (återinvesteringsränta).

Argumenten kapitalränta och återinvesteringsränta är procenttal uttryckt som decimalvärden. 12 procent uttrycks till exempel som 0,12.

Funktionen MIRR använder ordningen på värden i matrisen för att tolka ordningen på betalningar och intäkter. Se till att ange betalning och kvitto värden i rätt ordning.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen MIRR för att returnera den modifierade internräntan för en serie betalningar som finns i matrisen Values(). LoanAPR representerar den finansiering räntan och InvAPR representerar räntesatsen återinvesterat.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×