Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Funktionen MEDEL.OM

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Funktionen MEDEL.OM returnerar medelvärdet för cellerna i ett område som uppfyller villkoren som du anger.

Vill du veta mer?

Hitta medelvärdet för en grupp med tal

Funktionen MEDEL

Funktionen MEDEL.OM

Funktionen MEDEL returnerar medelvärdet av intilliggande celler som uppfyller ett villkor som du anger.

Vi vill ta reda på medelvärdet av försäljningen som är större än 60 000kr.

Skriv ett likhetstecken, MEDELOM, vänsterparentes

(i det här exemplet vill vi utvärdera och räkna ut medelvärdet för samma cellområde, C2 till och med C5, i kolumnen Försäljning),

kommatecken, sedan skriver vi villkoret som cellområdet utvärderas med, inom citattecken.

Citattecken används för att operatorn och värdet ska tolkas korrekt i Excel (i det här exemplet större än 6).

Skriv inget blank- eller skiljetecken i 6. Excel tolkar det som argumentavgränsare i funktionen och returnerar ett fel.

Tryck sedan på Retur. Excel lägger automatiskt till en högerparentes i formeln.

Medelvärdet för försäljningen som ligger över 60 000kr är 71 229kr.

Vi beskriver processen i detalj.

Funktionen utvärderar hur många celler i kolumnen Försäljning som uppfyller villkoret större än 60 000. Det finns tre celler.

Funktionen beräknar sedan medelvärdet för cellerna.

Vi använder funktionen MEDELOM för att fastställa medelvärdet för försäljningen

där antalet order är större än 50.

I det här exemplet utvärderas ett cellområde mot villkoret och ett andra cellområde beräknas för medelvärdet.

Vi skriver ett likhetstecken, MEDELOM, vänsterparentes,

cellområdet som ska utvärderas (B2 till och med B5) i kolumnen med orderantal, komma,

villkoret som området utvärderas mot, inom citattecken (större än 50), komma,

cellområdet som vi vill veta medelvärdet för (C2 till och med C5 i kolumnen Försäljning), och trycker på Retur.

Medelvärdet för försäljningen där orderantalet är större än 50 är 66 487kr.

Vi beskriver även denna process i detalj.

Först utvärderas vilka celler i B2 till och med B5 som uppfyller villkoret om större än 50.

Tre celler uppfyller villkoret.

Funktionen beräknar sedan medelvärdet för cellerna i kolumnen Försäljning där villkoret uppfylls av motsvarande cell i kolumn B.

Mer information om funktionen MEDELOM finns i kurssammanfattningen i slutet av kursen.

I nästa avsnitt beskrivs viktat medelvärde.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×