Funktionen Len

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett Long som innehåller antalet tecken i en sträng eller antalet bytes som krävs för att lagra variabel.

Syntax

Längd ( sträng | var_namn)

Syntaxen för funktionen längd har följande argument:

Argument

Beskrivning

sträng

En giltig stränguttryck. Om strängen innehåller Null returneras värdet Null.

var_namn

En giltig variabel namn. Om var_namn innehåller Null returneras värdet Null. Om var_namn är en Variant, behandlas det samma som en sträng och längd returnerar alltid antalet tecken som saknar.


Kommentarer

Ett (och endast ett) av de två möjliga argumenten måste anges. För användardefinierade typer returnerar längd storlek som kommer att skrivas till filen.

Obs!: Använd funktionen LÄNGDB byte från en sträng som språk med DBCS-teckenuppsättningar (DBCS). I stället för att returnera antalet tecken i en sträng, returnerar LÄNGDB antalet byte som används för att representera strängen. För användardefinierade typer returnerar LÄNGDB i minnet storlek, inklusive utrymme mellan objekt. Exempel som använder LÄNGDBfinns i det andra avsnittet under exempel.

Obs!: Längd kanske inte att ta reda på det faktiska antalet lagring bytes som krävs när den används med variabel längd strängar i användardefinierade datatyper.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det första exemplet använder längd för att returnera antalet tecken i en sträng eller antalet bytes som krävs för att lagra en variabel. Typen ... Avsluta Type block som definierar CustomerRecord måste föregås av nyckelordet privat om den visas i en klassmodul. I en standardmodul kan en typ vara offentlig.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Det andra exemplet använder LÄNGDB och en användardefinierad funktion (LenMbcs) för att returnera antalet byte tecken i en sträng om ANSI används för att representera strängen.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×