Funktionen KUBRANGORDNADMEDLEM

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUBRANGORDNADMEDLEM i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.

Syntax

KUBRANGORDNADMEDLEM(anslutning; uppsättningsuttryck; rangordning; [beskrivning])

Syntaxen för funktionen KUBRANGORDNADMEDLEM har följande argument:

  • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

  • Uppsättningsuttryck    Obligatoriskt. En textsträng för ett uppsättningsuttryck, t.ex. "{[Produkt1].barn}". Uppsättningsuttryck kan också motsvara funktionen KUBUPPSÄTTNING eller en referens till en cell som innehåller funktionen KUBUPPSÄTTNING.

  • Rangordning    Obligatoriskt. Ett heltal som anger det högsta värdet som ska returneras. Om rangordning motsvarar värdet 1, returneras det högsta värdet, om rangordning har värdet 2, returneras det näst högsta värdet o.s.v. Om du vill returnera de 5 högsta värdena använder du KUBRANGORDNADMEDLEM fem gånger, och anger olika rangordningar (1 till och med 5) varje gång.

  • Beskrivning    Obligatoriskt. En textsträng som visas i cellen i stället för beskrivningen, om någon definierats, från kuben.

Anmärkningar

  • När funktionen KUBRANGORDNADMEDLEM beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

  • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagras i arbetsboken returnerar KUBRANGORDNADMEDLEM felvärdet #NAMN?. Om OLAP-servern inte för närvarande körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande returnerar KUBRANGORDNADMEDLEM felvärdet #NAMN?.

  • Om syntax för uppsättningsuttryck är felaktig eller om uppsättningen innehåller en medlem med en annan dimension än de övriga medlemmarna returneras felvärdet #SAKNAS!.

Exempel

= CUBERANKEDMEMBER("Sales",$D$4,1,"Top Month")

= KUBRANGORDNADMEDLEM (”försäljning”, KUBUPPSÄTTNING (”försäljning”, ”sommar” ”, [2004]. [ Juni] ””, [2004]. [Juli] ””, [2004]. [Augusti] ”), 3,” översta månad ”)

Tips: För att returnera den lägsta n-värdena använder du argumenten sorteringsordning och sortera_efter i funktionen KUBUPPSÄTTNING för att ändra ordning på uppsättningen så att de översta värdena i den sorterade uppsättningen är de lägsta värdena. KUBRANGORDNADMEDLEM ("Försäljning", $D$4,1) returnerar till exempel den sista medlemmen, KUBRANGORDNADMEDLEM ("Försäljning", $D$4, 2) returnerar den näst sista medlemmen o.s.v.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×