Funktionen KLOCKSLAG

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KLOCKSLAG i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett decimaltal för en angiven tid. Om cellens format var Allmänt innan funktionen angavs formateras resultatet som ett datum.

Det decimaltal som returneras kan ligga i intervallet från 0 (noll) till 0,99988426, vilket representerar tider från 0:00:00 till 23:59:59.

Syntax

KLOCKSLAG(timme; minut; sekund)

Syntaxen för funktionen KLOCKSLAG har följande argument:

  • Timme    Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 (noll) till 32767 som anger timmen. Värden större än 23 kommer att delas med 24, och resterande värde används som timvärde. Till exempel är KLOCKSLAG(27;0;0) = KLOCKSLAG(3;0;0) = 0,125 eller 03:00:00.

  • Minut    Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 till 32767 som anger minuten. Värden större än 59 kommer att konverteras till timmar och minuter. Till exempel är KLOCKSLAG(0;750;0) = KLOCKSLAG(12;30;0) = 0,520833 eller 12:30:00.

  • Sekund    Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 till 32767 som anger sekunden. Värden större än 59 kommer att konverteras till timmar, minuter och sekunder. Till exempel är KLOCKSLAG(0;0;2000) = KLOCKSLAG(0;33;22) = 0,023148 eller 00:33:20.

Kommentar

Tidsvärden är en del av ett datumvärde och motsvaras av ett decimaltal (12:00 motsvaras t.ex. av 0,5 eftersom halva dygnet har gått kl. 12:00).

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Timme

Minut

Sekund

12

{0}

0

16

48

10

Formel

Beskrivning

Resultat

=KLOCKSLAG(A2;B2;C2)

Decimaldelen av en dag för tiden på rad 2 (12 timmar, 0 minuter, 0 sekunder)

0,5

=KLOCKSLAG(A3;B3;C3)

Decimaldelen av en dag för tiden på rad 3 (16 timmar, 48 minuter, 10 sekunder)

0,7001157

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Lägg till eller subtrahera tid

Infoga aktuell tid och datum i en cell

Infoga aktuell tid och datum i en cell i Excel 2016

Datum och tid fungerar referens

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×