Funktionen InStrRev

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar positionen för en förekomst av en sträng i en annan, från slutet av strängen i en Access-databas.

Syntax

InStrRev (stringcheck stringmatch [, start [, jämför]])

Syntaxen för funktionen InStrRev har följande namngivna argument:

Argument

Beskrivning

stringcheck

Obligatoriskt. Det stränguttryck som genomsöks.

stringmatch

Obligatoriskt. Stränguttryck som eftersöks.

start

Valfritt. Numeriskt uttryck som anger startposition för varje sökning. Om det utelämnas används – 1, vilket innebär att sökningen börjar vid den sista teckenpositionen. Om start innehåller Null uppstår ett fel.

jämför

Valfritt. Numeriskt värde som anger typ av jämförelse du vill använda. Om du utelämnar jämförelse en binär. Se avsnittet konstanter för värden.


Inställningar

Inställningarna för argumentet jämför är:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseCompareOption

-1

Jämförelsen använder inställningen för Option Compare-uttrycket.

vbBinaryCompare

0

Utför en binär jämförelse.

vbTextCompare

1

Utför en textjämförelse.

vbDatabaseCompare

2

Endast Microsoft Office Access 2007. Utför en jämförelse baserat på informationen i databasen.


Returvärden

Om

Returnerar InStrRev

stringcheck är en tom sträng

0

stringcheck är Null

Null

stringmatch är en tom sträng

Starta

stringmatch är Null

Null

Det gick inte att hitta stringmatch

0

stringmatch brukar finnas i stringcheck

Position där matchning hittas

Starta > Len(stringmatch)

0


Kommentarer

Observera att syntaxen för funktionen InStrRev inte är samma som syntaxen för funktionen InStr .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×