Funktionen IRR

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar en Double som anger internräntan för en serie periodiska betalningar (intäkter och utgifter).

Syntax

IR ( värden () [gissning ] )

Syntaxen för funktionen IR har följande argument:

Argument

Beskrivning

värden ()

Obligatoriskt. Matris med Double-värden där penningflödets värden anges. Matrisen måste innehålla minst ett negativt tal (en betalning) och ett positivt tal (en inbetalning).

gissning

Valfritt. Variant som anger en gissning returneras av IR. Om du utelämnar är gissning 0,1 (10 procent).


Kommentarer

Den interna avkastningsgraden är räntan för en investering som består av betalningar och intäkter som uppstår regelbundet.

Funktionen IR använder ordningen på värden i matrisen för att tolka ordningen på betalningar och intäkter. Se till att ange betalning och kvitto värden i rätt ordning. Kassaflöde för varje period behöver inte vara åtgärdat som för en annuitet.

IR beräknas genom iteration. Börja med ett värde på gissning, går jagResurspost igenom beräkningen tills resultatet stämmer till 0,00001%. Om IR inte hittar ett resultat efter 20 försök kan misslyckas.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet returnerar funktionen IR internräntan för en serie betalningsflöden 5 i matrisen Values(). Det första matriselementet är ett negativt kassaflöde som representerar företag Start kostnader. Återstående 4 betalningar representerar positiva betalningar för efterföljande 4 år. Guess är den uppskattade internräntan.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×