Funktionen HYPERLÄNK

Skapar en genväg eller ett hopp som öppnar ett dokument som är lagrat på en nätverksserver, ett intranät eller på Internet. När du klickar i cellen som innehåller HYPERLÄNK-funktionen, öppnas filen som är sparad vid länk_placering.

Syntax

HYPERLÄNK(länk_placering;eget_namn)

Länk_placering     är sökvägen till och filnamnet för det dokument som ska öppnas som text. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, t.ex. en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Word-dokument. Sökvägen kan leda till en fil lagrad på en hårddisk eller utgöra en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel för Windows) eller en URL (Uniform Resource Locator) (Uniform Resource Locator) på Internet eller i ett intranät.

  • Länk_placering kan vara en textsträng inom citattecken eller en cell som innehåller länken som en textsträng.

  • Om det hopp som anges i länk_placering inte finns eller inte fungerar visas ett fel när du klickar i cellen.

Eget_namn     är den hopptext eller det numeriska värde som visas i cellen. Cellens innehåll visas i blått och är understruket. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

  • Eget_namn kan vara ett värde, en textsträng, ett namn eller en cell som innehåller hopptexten eller värdet.

  • Om eget_namn returnerar ett felvärde (t ex #Värdefel!) visas felet i stället för hopptexten i cellen.

Kommentar

Du kan markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till länken, genom att klicka på cellen och hålla ned musknappen tills pekaren ändrar utseende till ett kors Markeringspekaren i Excel. Släpp sedan upp musknappen.

Exempel

Följande exempel öppnar kalkylbladet Budgetrapport.xls som är lagrat på Internet på platsen exempel.microsoft.com/rapport och visar texten "Klicka om du vill visa rapporten":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Följande exempel skapar en hyperlänk till cell F10 i kalkylbladet Årlig i arbetsboken Budgetrapport.xls, som är lagrad på Internet på platsen exempel.microsoft.com/rapport. I den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken visas innehållet i cell D1 som hopptext:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Följande exempel skapar en hyperlänk till området AvdTotal i kalkylbladet Kvartal1 i arbetsboken Budgetrapport.xls, som är lagrad på Internet på platsen exempel.microsoft.com/rapport. I den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken, visas texten "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Om du vill skapa en hyperlänk till en viss placering i ett Word-dokument anger du med hjälp av ett bokmärke vart i dokumentet du vill hoppa. Följande exempel skapar en hyperlänk till bokmärket KvartalRedov i dokumentet Årsrapport.doc på exempel.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

I Excel för Windows visar följande exempel innehållet i cell D5 som hopptext i cellen och öppnar filen kvart1.xls, som ligger på servern EKONOMI i den delade katalogen Redovisning. I det här exemplet används en UNC-sökväg:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Följande exempel öppnar filen kvart1.xls, som är lagrad i katalogen Ekonomi på enhet D, i Excel och visar det numeriska värdet i cell H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

I Excel för Windows skapar följande exempel en hyperlänk till området Summa i en annan extern arbetsbok, Minbok.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

I Microsoft Excel för Macintosh visar följande exempel "Klicka här" i cellen och öppnar filen Första kvartalet, som finns i mappen Budgetrapporter på hårddisken med namnet Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan skapa hyperlänkar som leder från en cell till en annan i ett kalkylblad. Om det aktiva kalkybladet i arbetsboken Budget heter Juni, skapar följande formel en hyperlänk till cell E56. Själva länktexten utgör värdet i cellen.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Om du vill komma till ett annat kalkylblad i samma arbetsbok ändrar du kalkybladsnamnet i länken. Om du t ex skulle vilja skapa en länk till cell E56 i kalkylbladet September, ändrar du ordet "Juni" till "September".

Gäller för: Excel 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk