Funktionen GetAllSettings

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärdering av potentiellt osäkra uttryck. Mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar en lista över viktiga inställningar och deras respektive värden (som skapats med SaveSetting) från en programpost i Windows-registret eller (på Macintosh) information i programmets initieringsfil.

Syntax

GetAllSettings ( programnamn avsnitt )

Syntaxen för funktionen GetAllSettings har följande argument:

Argument

Beskrivning

Programnamn

Obligatoriskt. Stränguttryck som innehåller namnet på programmet eller projekt vars inställningar ska hämtas. På Macintosh är filnamnet för initieringsfilen i mappen inställningar i System-mappen.

avsnitt

Obligatoriskt. Sträng eck som innehåller namnet på det avsnitt vars inställningar ska hämtas. GetAllSettings returnerar en Variant vars innehåll är en tvådimensionell matris med strängar som innehåller alla viktiga inställningar i avsnittet angivna och deras motsvarande värden.


Kommentarer

GetAllSettings returnerar ett inte har aktiverats Variant om programnamn eller avsnitt inte finns.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet först bidrar programsatsen SaveSetting till poster i Windows-registret för kopplingen som har angetts som programnamnoch använder sedan funktionen GetAllSettings så att inställningarna. Observera att namn på program och avsnitt inte går att hämta med GetAllSettings. Klicka slutligen på kommandot DeleteSetting tar bort programmets posterna.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×