Funktionen GUIDFromString

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionen GUIDFromString konverterar en sträng till en GUID, vilket är en matris av typen Byte.

Syntax

GUIDFromString ( stränguttryck )

Krävs stränguttryck argumentet är ett stränguttryck som utvärderas till ett GUID i strängen formulär.

Anmärkningar

Microsoft Access-databasmotorn lagrar GUID som matriser av typen Byte. Microsoft Office Access 2007 kan dock returnerar Byte data från en kontroll på en formulär eller rapport. För att returnera värdet för en GUID från en kontroll, måste du konvertera den till en sträng. Om du vill konvertera en GUID till en sträng, använder du funktionen GUIDFromString . Om du vill konvertera en sträng till ett GUID, använder du funktionen GUIDFromString .

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I följande exempel används funktionen GUIDFromString för att konvertera en sträng till ett GUID. Strängen är en GUID som lagras i strängen formulär i en replikerade tabellen Anställda. Fältet s_GUID, är en dold fältet läggs till i varje replikerade tabell i en replikerade databasen.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×