Funktionen FormatNumber

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar ett uttryck som formaterats som ett tal.

Syntax

FormatNumber ( Uttryck , NumDigitsAfterDecimal , IncludeLeadingDigit , UseParensForNegativeNumbers , GroupDigits )

Syntaxen för funktionen FormatNumber har följande argument:

Argument

Beskrivning

Uttryck

Obligatoriskt. Uttrycket som ska formateras.

NumDigitsAfterDecimal

Valfritt. Numeriskt värde som anger hur många placeras till höger om decimaltecknet visas. Standardvärdet är 1, vilket betyder att datorns nationella inställningar används.

IncludeLeadingDigit

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om en inledande nolla ska visas för bråktal. Se avsnittet konstanter för värden.

UseParensForNegativeNumbers

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om negativa värden inom parenteser eller inte. Se avsnittet konstanter för värden.

GroupDigits

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om siffror ska grupperas med det avgränsningstecken som anges i datorns nationella inställningar. Se avsnittet konstanter för värden.


Inställningar

Argumenten IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersoch GroupDigits har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbTrue

– 1

Sant

vbFalse

0

False

vbUseDefault

– 2

Använd inställningen från datorns nationella inställningar.


Kommentarer

När en eller flera valfria argument utelämnas tillhandahålls värdena för utelämnat argument av datorns nationella inställningar.

Obs!: Alla kommer inställningar från fliken Nationella inställningar för tal .

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×