Funktionen FormatCurrency

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett uttryck som är formaterat som ett valutavärde med den valutasymbol som har angetts via Kontrollpanelen på datorn.

Syntax

FormatValuta ( Uttryck [, AntalSiffrorEfterDecimal ] [, AnvandInledandeSiffra ] [, AnvandParentesForNegativaTal ] [, GrupperaSiffror ] )

Syntaxen för funktionen FormatValuta har följande argument:

Argument

Beskrivning

Uttryck

Obligatoriskt. Uttrycket som ska formateras.

AntalSiffrorEfterDecimal

Valfritt. Numeriskt värde som anger hur många siffror som ska visas till höger om decimaltecknet. Standardvärdet är –1, vilket betyder att datorns nationella inställningar används.

AnvandInledandeSiffra

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om en inledande nolla ska visas för bråktal. En lista med värden finns i avsnittet Inställningar.

AnvandParentesForNegativaTal

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om negativa värden ska skrivas inom parentes. En lista med värden finns i avsnittet Inställningar.

GrupperaSiffror

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om siffror ska grupperas med det avgränsningstecken som angetts i datorns nationella inställningar. En lista med värden finns i avsnittet Inställningar.


Inställningar

Argumenten AnvandInledandeSiffra, AnvandParentesForNegativaTal och GrupperaSiffror har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbTrue

–1

Sant

vbFalse

0

Falskt

vbUseDefault

–2

Använd inställningen i datorns nationella inställningar.


Anmärkningar

När ett eller flera valfria argument utelämnas tillhandahålls värden för utelämnade argument av de nationella inställningarna på datorn.

Positionen för valutasymbolen i förhållande till valutavärdet bestäms av datorns nationella inställningar.

Obs!:  Alla inställningar kommer från fliken för valuta i nationella inställningar förutom den för inledande nollor som kommer från fliken Tal.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×