Funktionen Error

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärdering av potentiellt osäkra uttryck. Mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar det felmeddelande som hör till en viss felnummer.

Syntax

Fel [ (errornumber) ]

Valfritt errornumberargument kan vara valfri giltig felnummer. Om errornumber är ett giltigt felnummer, men är inte definierad, returneras fel strängen "program- eller objekt-definierade fel." Om errornumber är ogiltigt inträffar ett fel. Om du utelämnar errornumber returneras meddelandet som motsvarar de senaste körningsfel. Om inget fel har inträffat eller errornumber är 0, returnerar felet en nollängdssträng ("").

Anmärkningar

Granska egenskap inställningar av fel objekt om du vill visa de senaste körningsfel. Det returnera värdet av funktionen fel motsvarar egenskapen Beskrivning av objektet fel .

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen fel ska skrivas ut felmeddelanden som motsvarar angivna fel tal.

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×