Funktionen DatePart

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller den angivna delen av ett visst datum.

Syntax

DatumDel ( intervall, datum [, första_dagen_i_veckan], första_veckan_på_året)

Syntaxen för funktionen DatumDel har följande argument:

Argument

Beskrivning

intervall

Obligatoriskt. Stränguttryck som representerar tidsintervall som du vill återställa.

datum

Obligatoriskt. Variant (Datum) värde som du vill utvärdera.

första_dagen_i_veckan

Valfritt. En konstant som anger den första dagen i veckan. Om du inte anger söndag.

första_veckan_på_året

Valfritt. En konstant som betecknar den första veckan på året. Om inte anges antas den första veckan vara den vecka där 1 januari.


Sett Inställningar

Intervall argument har de här inställningarna:

Inställning

Beskrivning

yyyy

År

q

Kvartal

m

Månad

y

Dag på året

d

Dag

w

Veckodag

ww

Vecka

t

Timme

n

Minut

s

Sekund


Argumentet första_dagen_i_veckan har de här inställningarna:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbSöndag

1

Söndag (standard)

vbMåndag

2

måndag

vbTuesday

3

Tisdag

vbWednesday

4

onsdag

vbThursday

5

torsdag

vbFriday

6

fredag

vbSaturday

7

lördag


Argumentet första_veckan_på_året har de här inställningarna:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbFirstJan1

1

Börja med vecka där 1 januari (standard).

vbFirstFourDays

2

Börja med den första vecka som innehåller minst fyra dagar i det nya året.

vbFirstFullWeek

3

Börja med första hela veckan på året.


Kommentarer

Du kan använda funktionen DatumDel att utvärdera ett datum och returnera en viss tidsperiod. Du kan till exempel använda DatumDel för att beräkna dagen i veckan eller den aktuella timmen.

Argumentet första_dagen_i_veckan påverkar beräkningar som använder symbolerna som "w" och "ww" intervall.

Om date är datumformat angivet år blir en permanent del i datumet. Men om datum omges av dubbla citattecken (""), och ett årtal, infogas det aktuella året varje gång datum uttrycket utvärderas. Detta gör det möjligt att skriva kod som kan användas under olika år.

Obs!: För att visa datum, om egenskapen Calendar är gregoriansk måste datumet vara gregoriansk. Om kalendern är Hijri måste datumet vara Hijri.

Den returnerade anges i tidsenheter period av den aktuella kalendern. Om den aktuella kalendern är Hijri och den DatumDel som ska returneras är året, är årsvärdet ett Hijri-år.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet tar ett datum och använda funktionen DatumDel visar kvartalet under året det uppstår.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×