Funktionen DatePart

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller den angivna delen av ett visst datum.

Syntax

DatumDel ( intervall, datum [, första_dagen_i_veckan], första_veckan_på_året)

Syntaxen för funktionen DatumDel har följande argument:

Argument

Beskrivning

intervall

Obligatoriskt. Stränguttryck som representerar tidsintervall som du vill återställa.

datum

Obligatoriskt. Variant (Datum) värde som du vill utvärdera.

förstadageniveckan

Valfritt. En konstant som betecknar den första dagen i veckan. Om argumentet utelämnas används söndag.

förstaveckanpååret

Valfritt. En konstant som betecknar den första veckan på året. Om argumentet utelämnas används den vecka då den 1 januari infaller.


Sett Inställningar

Argumentet intervallargument har dessa inställningar:

Inställning

Beskrivning

yyyy

År

q

Kvartal

m

Månad

y

Dag på året

d

Dag

w

Veckodag

ww

Vecka

h

Timme

n

Minut

s

Sekund


Argumentet förstaveckanpååret har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbSunday

1

Söndag (standard)

vbMonday

2

Måndag

vbTuesday

3

Tisdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lördag


Argumentet första_veckan_på_året har de här inställningarna:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbFirstJan1

1

Börja med den vecka då den 1 januari infaller (standard).

vbFirstFourDays

2

Börja med den första vecka där minst fyra dagar ligger i det nya året.

vbFirstFullWeek

3

Börja med årets första fullständiga vecka.


Kommentarer

Du kan använda funktionen DatumDel att utvärdera ett datum och returnera en viss tidsperiod. Du kan till exempel använda DatumDel för att beräkna dagen i veckan eller den aktuella timmen.

Argumentet förstadageniveckan påverkar beräkningar som använder intervallsymbolerna "w" och "ww".

Om date är datumformat angivet år blir en permanent del i datumet. Men om datum omges av dubbla citattecken (””), och ett årtal, infogas det aktuella året varje gång datum uttrycket utvärderas. Detta gör det möjligt att skriva kod som kan användas under olika år.

Obs!: För att visa datum, om egenskapen Calendar är gregoriansk måste datumet vara gregoriansk. Om kalendern är Hijri måste datumet vara Hijri.

Den returnerade anges i tidsenheter period av den aktuella kalendern. Om den aktuella kalendern är Hijri och den DatumDel som ska returneras är året, är årsvärdet ett Hijri-år.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet tar ett datum och använda funktionen DatumDel visar kvartalet under året det uppstår.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×