Funktionen DateAdd

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller ett datum som ett visst tidsintervall lagts till för.

Syntax

DateAdd ( intervall, tal, datum )

Syntaxen för funktionen DateAdd har följande argument:

argument

Beskrivning

intervall

Obligatoriskt. Stränguttryck som representerar tidsintervall som du vill lägga till.

tal

Obligatoriskt. Numeriskt uttryck som är antalet intervall som du vill lägga till. Det kan vara positivt (för att få framtida datum) eller negativt (för att få datum tidigare).

datum

Obligatoriskt. Variant (Datum) eller litteral som representerar datum som intervallet ska läggas till.


Tips: Uttrycksverktyget har IntelliSense, så att du kan se vilka argument uttrycket kräver i Access 2010.

Inställningar

Argumentet intervallargument har dessa inställningar:

Inställning

Beskrivning

yyyy

År

q

Kvartal

m

Månad

y

Dag på året

d

Dag

w

Veckodag

ww

Vecka

h

Timme

n

Minut

s

Sekund


Kommentarer

Du kan använda funktionen DateAdd du addera eller subtrahera ett angivet tidsintervall från ett datum. Du kan till exempel använda DatumLäggTill för att beräkna ett datum 30 dagar från dagens datum eller ett klockslag 45 minuter från nu.

Du kan använda dagarsår (”y”), dag (”d”) eller ”w” (veckodag) om du vill lägga till dagar till datum.

Funktionen DateAdd returnerar inte ett ogiltigt datum. I följande exempel läggs en månad till 31 januari:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

I det här fallet returnerar DatumLäggTill 28-Feb-95, inte 31-Feb-95. Om datum är 31-Jan-96 returneras 29 Feb 96 eftersom 1996 är ett skottår.

Om det beräknade datumet skulle inleda år 100 (det vill säga du subtraherar fler år än befinner dig i datum), uppstår ett fel.

Om tal inte är ett långt heltal, avrundas argumentet av till närmaste heltal.

Obs!: Format för det returnera värdet för DatumLäggTill bestäms av Kontrollpanelen inställningar inte efter det format som används i argumentet date .

Obs!: För att visa datum, om egenskapen Calendar är gregoriansk måste datumet vara gregoriansk. Om kalendern är Hijri måste datumet vara Hijri. Om månad värdena är namn, måste namnet överensstämma med aktuella egenskapen Calendar . Ange månadsvärden för numeriska (kort datumformat) om du vill minimera risken för månadsnamn i konflikt med den aktuella egenskapen Calendar .

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet tar ett datum som indata och använder funktionen DateAdd för att visa en motsvarande datum ett visst antal månader i framtiden.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×