Funktionen ÅRDEL

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av ÅRDEL i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar det bråktal som representeras av antalet fullständiga dagar mellan två datum (startdatum och stoppdatum). Använd kalkylbladsfunktionen ÅRDEL för att identifiera andelen av ett helt års inkomster och utgifter för en viss tidsperiod.

Syntax

ÅRDEL(startdatum; stoppdatum; [bas])

Syntaxen för funktionen ÅRDEL har följande argument:

  • Startdatum    Obligatoriskt. Detta är startdatumet.

  • Stoppdatum    Obligatoriskt. Detta är slutdatumet.

  • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1.

Faktisk/faktisk

2.

Faktisk/360

3.

Faktisk/365

4.

Europeisk 30/360

Viktigt!: Datum bör anges med funktionen DATUM eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. Det kan uppstå fel om datum skrivs som text.

Kommentarer

  • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • Alla argument avkortas till närmast lägre heltal.

  • Om startdatum eller stoppdatum inte är giltiga datum returnerar ÅRDEL felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar ÅRDEL felvärdet #Ogiltigt!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

1/1/2012

Startdatum

7/30/2012

Slutdatum

Formel

Beskrivning

Resultat

=ÅRDEL(A2,A3)

En del av året mellan 1/1/2012 och 7/30/12, underlåter argumentet Bas.

0,58055556

=ÅRDEL(A2,A3,1)

Fraktioner mellan samma datum som använder basargumentet Faktisk/Faktiskt. Eftersom 2012 är ett skottår har det en 633-dagsräkning.

0,57650273

=ÅRDEL(A2;A3;3)

Fraktioner mellan samma datum använder Faktisk/365 basargument. 365-dagarsräkning.

0,57808219

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×